HBB – Milislerin 3 Öğrenciyi Kaçırıp Öldürmesi

ImageIMAH, Bağdat Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Ahmed Muhlis’in bilinen milis gruplarca kaçırılmasını kınamaktadır.

HEYET yine milis grupların kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldürdüğü bayan öğrencilerden dolayı işgal güçlerini ve hükümeti sorumlu tutmaktadır.

Basın Bildiri

Bilinen siyasi bir harekete bağlı bölücü milisler 23 Aralık 2006 cumartesi sabahı Bağdat Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Dr. Ahmed Muhlis el-Ravi’yi kaçırmışlardır.

Dr. el-Ravi fakülteden ayrılıp Bağdat Şeyh Ömer bölgesine doğru giderken milislere bağlı kontrol noktasında durdurulmuş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür.

IMAH, toplumda gittikçe yayılmakta olan bu ahlaksız olayı kınamaktadır. Aynı esnada Mustansiriye Üniversitesi’nden kaçırılan üç bayan öğrencinin, salınması ümidini taşıyan ailelerinden fidye alınması, ardından tecavüz ve işkence edilerek öldürülmesi olayı da bu ahlaksız suçlardan bir tanesidir.

Milis güçlerin işlediği bu suçlar açık bir şekilde şu hakikati göstermektedir:
1-    Milisler bir ülkenin inşası ve gelişmesi için geleceğin belkemiği olan ilme ve ilim adamlarına karşı savaşmaktadırlar.
2-    Iraklılar arasında kör bir taassup ve cehaletin yaygınlaşmasını sağlayarak dünya halkları arasında Iraklıların değerlerini yükseltecek birinin çıkmaması hatta ilim listesinde adlarının yer almamasını amaçlamaktadırlar.

HEYET, insan kutsiyeti taşıyan herkesin ve tüm semavi dinlerin lanetlediği terörist milislerin işlediği bu suçtan, işgal güçlerini ve iktidarı sorumlu tutmaktadır.

IMAH aynı zamanda bu tür vahşi suçların engellenerek sorumluların derhal hesaba çekilmesini talep etmektedir.

 

IMAH Basın Birimi
2 Zilhicce 1427 / 23 Aralık 2006

235 total views, 1 views today

Leave a Comment