HEYET’ten Vahdet Çağrısı

ImageFETVA – HEYET, Camilere Yönelik Saldırıların ve Kardeşi Kanı Akıtılmasının Yasaklanması; Vatanın Birlik ve Beraberliğinin Sağlanması Yönünde Fetva Yayımladı

 

Bir grup müslüman alim 25 Şevval 1424 tarihinde Bağdat’ın kuzeyindeki Kazımiye şehrinde yer alan Medinet’u-l İlm Üniversitesinde bir araya geldi.

Toplantıda Irak’ta Anglo-Amerikan işgalinin meydana getirdiği vahim ve elim problemler ile bunlara yönelik çözüm yolları gündeme getirildi.

Toplantının sonunda, tüm Müslümanlar açısından bağlayıcı olan Kur’an-ı Kerim ve Sünnet ekseninde, muhtelif ibadet yerlerine, masum insanların canı, kanı ve malına yönelik saldırıların durdurulması, milletin birlik ve beraberliğinin sağlanması için aşağıdaki fetvayı yayımladı.
Image
 

FETVA METNİDİR:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın (cc) Adıyla,

Allah’a (cc) hamd, Resulu’ne (sav) salat, ehline, ashabına ve kendisine tabi olanlara ve selamdan sonra,

Şer’î Fetva

Allah (cc) şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de itaat edin.”

Hicri 25 Şevval 1424 perşembe günü bir grup müslüman alim Kazımiye’deki (İmam el-Halisi) Medinet’u-l İlm Üniversitesinde bir araya geldi.

Alimler, Allah’ın (cc) kitabı ve Resulullahın (sav) sünneti doğrultusunda, varolan problemlere bakarak ülkedeki müslümanları ilgilendiren hususlarda özet bir çalışmadan sonra tüm Müslümanların onaylayacağı bu fetvayı yayınladı.

İslam ümmetinin evlatları arasında vahdet vacip olup bu, tüm işlerden önce gelir. Ümmeti fırkalara bölecek, zayıflatacak tüm fiil ve sözler şer’an kesin olarak haram hükmündedir. Muhakkak ki hadis-i şerifte de bahsedildiği gibi “Her müslümanın kanı, malı ve ırzı diğer müslümana haramdır.”
 

Bu bağlamda, neler olduğuna bakıldığında Iraklı alimlerin ve entelektüellerin katledilmesi, camilere ve ibadet yerlerine yapılan saldırılar şer’an günah olup bir salih müslümanın yapamayacağı şeylerdir. Şer’an vacip olan husus ümmetin alimlerine, davetçilerine ve mürşitleriyle diğerlerine şunu gerekli kılmaktadır. Emniyet ve vahdet çağrısı ile ayrılık ve fırkalaşma uyarısı. Duruşları ve hitaplarında bu ikisi de ümmetin maslahatı ve hürmetine halel getirmeyecek sonuçlara yol açacaktır.

Cenab-ı Allah (cc) şöyle buyurmaktadır: “ Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah (cc)’tan  korkun ki esirgenesiniz.” (Hucurat Suresi – 10)

Allahım şahit ol!! Muhakkak ki biz mesajı ulaştırdık.
Allahım şahit ol!! Muhakkak ki biz mesajı ulaştırdık.
 

Bu fetva bazı büyük alimlerce imzalanmıştır.
 

Önemini kavrayan ve olaya muttali olan işbu toplantıda bulunan ve bulunmayanlar

1.    Haris Süleyman ed-Dari
2.    Muhammed Mehdi el-Halisi
3.    Abdusselam Davud el-Kubeysi
4.    İbrahim Münir el-Müderris
5.    Muhammed Beşşar el-Feyzi
6.    Ahmed el-Hasani el-Bağdadi
7.    Kasım el-Tai
8.    Muhammed Ahmed el-Raşid
9.    Cevad el-Halisi
10.  Abdurrıza el-Cezairi

15 Zilkade 1424

 

260 total views, 1 views today

Leave a Comment