HBB – Hadisa Şehri’nin Kuşatılması

ImageAnbar bölgesi Hadisa Şehri’ndeki halk, iki aydan fazla süren Amerikan işgal güçlerinin kuşatması nedeniyle toplu bir şekilde cezalandırılmakta

 olup su, elektrik, yakıt ve ilaç olmaksızın hayatın her alanınında sıkıntı çekmektedirler.

Bu cezalandırma şehrin etrafının 4 metre yükseklikte olup üstü elektrikli tel örgülerle çepeçevre sarılmasını da içermektedir. İşgal güçlerinin kontrolündeki şehre bir yerden giriş ve çıkış yapılabilmekte, bu önlemler nedeniyle şehrin içinde tüm araçların hareket etmesi engellenmektedir.

Uygulanan bu politika nedeniyle ölüm, şehirdeki insanların peşisıra gelmektedir. Bunlardan Mehdi Salih Nima adlı vatandaş bir yaşındaki çocuğunu evinden 8 kilometre uzaklıkta bulunan hastaneye bisikletiyle götürmeye çalışmış; ancak bebek soğuktan ölmüştür.

IMAH, Hadisa ve diğer Irak şehirlerine karşı tüm dinleri, hukuk ve insani kuralları, hatta işgal öncesinde ve sonrasında  ülkemizde uygulamaya söz verdikleri parlak sloganları ihlal eden işgal güçlerince yürütülen bu ahlaksız suçları kınamaktadır.

Şehir halkının acil yardım çığlıklarına cevap veren IMAH Basın Birimi tüm insani yardım kuruluşlarını görevlerini yapmaya, temel insani ihtiyaçlarını gidermek ve zalim kuşatmayı sona erdirmek için halka destek vermeye çağırdı.

IMAH Basın Birimi tüm dürüst medyaya çağrıda bulunarak insan haklarına karşı işlenen bu cinayetleri ve terörizmi ifşa etmeye, Irak’la ilgilenen onurlu insanlara yayınlarını ulaştırmaya ve zalim politikalarını sona erdirmek için işgal güçlerine baskı yapmaya davet etti. 

IMAH Basın Birimi
3 Muharrem 1428 / 22 Ocak 2007

390 total views, 1 views today

Leave a Comment