HBA – Kerkük’teki Bazı Grupların Uyguladığı Etnik Temizlik

ImageIMAH, yaptığı basın açıklamasında Kerkük’teki bazı grupların işgal Anayasası’nın 140. maddesini de bahane

ImageIMAH, yaptığı basın açıklamasında Kerkük’teki bazı grupların işgal Anayasası’nın 140. maddesini de bahane ederek bilinen bir Irak topluluğuna karşı uygulamak istediği etnik temizlik ve göçe zorlama teşebbüslerini kınadı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH) , bu insanlara seslenerek yarın pişman olacakları işleri yapmamaları ve Irak halkının desteklerini kaybetmemeleri tavsiyesinde bulundu.

HEYET, aklın sesinin onların istediklerine galebe çalmasını ümit etmektedir; çünkü ülkeyi yeni bir krize iteklemek Irak’ın ve Irak halkının düşmanlarının kazançlı çıkmalarını sağlayacaktır.

Basın Açıklaması (371) – Kerkük’te Bazı Iraklıların Soykırımdan Geçirilme Teşebbüsü

Allah (cc)’a hamd, Resulü (sav)’ne salat, aline, ashabına ve kendisine selamdan sonra,

Bazı siyasi partilerin 140. maddeyi uygulama teşebbüsleri, kolaylıkla tutuşabilecek bir ortamda bilinen bir ırka mensup Kerküklü vatandaşların büyük bir kısmını yerinden edilmesi ve Irak’ta herhangi bir bahaneyle kanlı bir mücadelenin başlatılması tıpkı ateşe benzin taşımak gibidir.

Bu gruplar, işgalcilerle plan yaparak Irak’ın işgal edilmesi nedeniyle 500.000’den fazla insanın ölmesi, milyonlarcasının yerinden edilmesi, değerlerin ayaklar altına alınması, milli varlığın çarçur edilmesiyle sonuçlanan; işgalcilerle hukuki, ahlaki ve tarihi mesuliyetlere ortak olmuşlardır. Tüm bunlara rağmen tatmin olmayan bu gruplar, hiç kimsenin sonuçlarını tahmin edemeyeceği diğer bir etnik kavgayı daha suç hanelerine yazmaktadırlar.

Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH), bu eylemi kınamakta ve uygulayıcılarına şunları hatırlatmaktadır:

İlk olarak: Kerkük şehrindeki problemin varlığını kabul etmekteyiz. Herkes için adil ve uygun bir yolla sorunun çözümü sağlanmalıdır; ancak bu sorunun çözümü için uygun vakit gelmemiştir. Sorunun çözümünde işgalcilerin varlığını kullanmak doğru bir davranış değildir ve tarihi yeniden okuyan insanlar açısında da bu öyle kolay olmayacaktır.

İkinci olarak: Anayasayı bahane ederek kullanmak kimsenin inanmayacağı bir tuzaktır.
Çünkü Anayasa, Anayasayı Amerikalı hazırlayan hukukçuların da itiraf ettiği gibi kayıp bir şans gibidir. Anayasa’nın yazılmasının sebebi bu insanları ve müttefiklerini tatmin etmekti. Oysa ki Anayasa yazılırken Irak halkının önemli kesimlerinin görüşü alınmadı. Bu Anayasa yanlış olup kimse bundan çıkarmalar yaparak onu kullanmayacaktır. Aynı zamanda Anayasa, işgal altında yazılmış olup; uluslararası karar mekanizmalarının dışına çıkılmış, tüm dünyanın da bildiği gibi Anayasa’nın hazırlandığı süreç boyunca diğer hak ihlalleri yaşanmıştır.

Üçüncü olarak: Uluslararası durum bu insanların lehine değildir. Kendilerine yarın pişman olacakları bir şeyi yapmamaları ve Iraklıların geri kalanlarının desteklerini kaybetmemeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Belki de kendileri Irak’ta birçok açıdan kaybetmelerine neden olacak gayri meşru yolları kullanmak yerine olumlu diyalog ve aklı selimi kullanabilecekleri uygun bir vakit yakalayabilirler.
Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH), aklın sesinin onların istediklerine galebe çalmasını ümit etmektedir; çünkü ülkeyi yeni bir krize iteklemek Irak’ın ve Irak halkının düşmanlarının kazançlı çıkmalarını sağlayacaktır.

IMAH Basın Birimi
19 Muharrem 1428 / 7 Şubat 2007

333 total views, 1 views today

Leave a Comment