İşgalcinin Üçte Biri Paralı Asker

ImageIrak’ta bulunan çokuluslu güç askerlerinin üçte birinin paralı asker olduğunu ortaya çıktı.

 

   

 

BM İnsan Hakları Komisyonu’na sunulmak üzere hazırlanan bir rapor, Irak’ta bulunan çokuluslu güç askerlerinin üçte birinin paralı asker olduğunu ortaya çıkardı.

 

Raporda, Irak, Afganistan ve bazı Doğu Avrupa ülkeleri gibi sıcak çatışma bölgelerinde paralı asker kullanmanın sakıncaları dile getirildi.

 

Raporun hazırlayan uzmanlar grubuna başkanlık eden İspanyol diplomat Jose Luis del Pardos, Irak’taki Amerikan askerinden sonra en kalabalık grubu paralı askerlerin oluşturduğunu söyledi.

 

Al-Jazeera sitesine konuşan İspanyol diplomat, paralı askerlerin düzenli askeri birliklerin sorumluluğunu taşımadığına dikkat çekerek, Bağdat’taki Yeşil Bölge’yi ve diğer bazı bölgeleri paralı askerlerin koruduğunu ve bunun uluslararası gücün sorumluluklarıyla çeliştiğini ifade etti.

 

İşsiz kalmamak için güvenliğin sağlanmasını istemiyorlar

 

Paralı askerlerin faaliyetlerini üstlenen şirketlerin görev yaptıkları bölgelerde güvenliğin tam olarak sağlanmasını istemediklerini belirten uzmanlar, çatışma bölgelerinde güvenliğin sağlanmasının bu şirketlerin işine son verilmesi demek olduğunu kaydetti.

 

Raporda ayrıca, paralı askerlerin görevlerinin amacını tam olarak kavrayamadıklarına ve çokuluslu güce düşman görünen herkese karşı şiddet uygulama anlayışında olduklarına dikkat çekildi.

 

Irak’a paralı asker gönderen şirketlerin çoğunun Amerikan ve İngiliz şirketleri olduğunu belirten Jose Luis del Pardos, Amerikan Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ile işbirliği içinde çalışan bu şirketlerin toplam 100 milyar dolara paralar aldıklarını söyledi.

 

Normal bir paralı askerin Irak’taki günlük ücretinin 33 dolar olduğunun açıklandığı raporda, paralı askerlerin çoğunun Latin Amerika ülkeleri vatandaşlarından, Doğu Avrupa ve Güney Afrika ülkelerinin eski asker ve subaylarından oluştuğu bildirildi.

 

Şiddet kullanmada deneyimliler

 

Raporda, paralı askerlerden çoğunun şiddet kullanmada ve insanlık dışı muamelede bulunmada deneyimli olduğuna dikkat çekilerek, bu deneyimlerini Iraklılar’a karşı kullanmalarının şaşırtıcı olmadığı ifade edildi.

 

Raporda ayrıca, Irak polisini yetiştiren subaylar arasında Güney Afrika’nın eski ırkçı rejimi subaylarından bazılarının da yer aldığı bildirildi.

 

Cinayetlerinin sadece % 5’i yargılandı

 

Rapor, paralı askerlerin Afganistan ve Irak’ta işledikleri suçların sadece % 5’inin yargıya yansıdığını ve bunların da suçun büyüklüğüyle bağdaşmayan hafifletilmiş cezalarla geçiştirildiğini ortaya koydu.

 

Raporun tavsiyeler bölümünde ise, bu yıl içerisinde topraklarında paralı asker bulunduran ülkelerle paralı asker sağlayan şirketlerin acil olarak toplanması ve konunun tüm boyutlarıyla tartışılması gerektiği ifade edildi.

 

Raporda, paralı asker sağlayan şirketlerin kanuni olarak kayıt altına alınması ve uluslararası gözetime tabi tutulması da tavsiye edildi.

Dünya Bülteni

684 total views, 5 views today

Leave a Comment