HBA – Azamiye’de İnşa Edilen Bölücü ve Ayrılıkçı Duvara Dair

ImageIMAH yaptığı basın açıklamasında Azamiye şehri çevresinde işgalci Amerikan güçlerince ayrılıkçı duvarın inşa edildiği

 alçakça suçu kınadı.
Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH) Irak halkından tüm grupları ve oluşumları bu teşebbüsü başarısızlığa uğratmak için ellerinden gelen en iyi çalışmayı yapmaya davet etti.

IMAH ayrım yapmaksızın milletleri yok etmeyi hedefleyen Amerikan işgal güçlerince Irak’ta gerçekleştirilen eylemlerin yeni Nazi eylemleri olduğunu söyledi.

Açıklamada : “Eğer durum böyleyse o durumda bırakınız halkımız bilinçli ve şuurlu olsun. Bırakınız halkımız işgalcileri bezdirsin ve vatanımızdan çıkartsın.” denildi.

Basın Açıklaması (Numara 403)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla,
Allah’a (cc) hamd, Resulu (sav)’ne salat, ailesine, ashabına ve kendisine tabii olanlara selamdan sonra,

Mücrimlerin başı olan Şaron’un adımlarını takip eden diğer mücrim Bush, Irak direnişini yok etmede başarısız olmasının ardından, halkın arzularını kırmak, aralarına nifak tohumları ekmek için diğer bir ırkçı ayrım duvarı inşa etmeye çalışmaktadır.

Bu tür alçakça bir suç, işgal güçleri ve iktidardaki hükümet tarafından planlanan güvenlik planının başarısızlığa uğradığını göstermektedir. Yine bu eylem bu iki grubun yeni bir histeri aşamasına ulaştıklarını, yaklaşık 1 milyon Iraklının yok edilmesiyle halen tatmin olmadıklarını, işgalcilerin meşru olmayan varlıklarına karşı olanları lanetli Şaron’un yolunu takip ederek toptan cezalandırmaya çalıştıklarını göstermektedir.

Bu tür bir ahlaksız eylem öncelikle işgalciler ve Irak Hükümeti’nin güvenlik planlarının başarısızlığa uğradığını, ikinci olarak da bunların histerik bir aşamaya geldiklerini göstermektedir. Bunlar sadece neredeyse 1 milyon Iraklıyı soykırımdan geçirmekle kalmamışlar, bilakis tıpkı melun Şaron’un yaptığı gibi işgallerini reddeden insanları topluca cezalandırmaya çalışmaktadırlar.

Tüm dünya bu manasız eylem karşısında sessiz kalmaktan sorumludur. İnsan hakları örgütleri ve diğer kuruluşlar eğer bu çılgınlığı durdurmak için bir şey yapmazlar ise tarihi ve hukuki mesuliyetleri omuzlarında taşıyacaklardır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH) bu ahlaksız eylemi kınamakta tüm grup ve oluşumlarıyla Iraklıları bunu engellemek için en iyi çalışmalarını yapmaya davet etmektedir.

Bizler ayrım yapmaksızın milletleri yok etmek hedefinde olan Amerikan işgal güçlerince Irak’ta gerçekleştirmeye çalıştıkları eylemlerin yeni Nazi eylemleri olduğunu görmekteyiz. Eğer durum böyleyse o durumda bırakınız halkımız bilinçli ve şuurlu olsun. Bırakınız halkımız işgalcileri canlarından bezdirsin ve vatanımızdan çıkartsın

IMAH Basın Birimi
6 Rebi’ul-Ahir 1428 / 23 Nisan 2007

313 total views, 2 views today

Leave a Comment