HBA – Mehdi Ordusu’ndan Camilere Saldırı

ImageIMAH yaptığı basın açıklamasında sözde "Mehdi Ordusu"na bağlı bölücü terörist milislerin Bayya’ bölgesindeki el-Rahman ve Fettah Paşa

camilerine yönelik saldırılarını kınadı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH) açıklamasında bu korkak suçun Irak içinde ve dışında hileli tuzaklarla savaşmak isteyenlerin; terörist milislerin kontrolü altındaki bir ülke olmasını arzu edenlerin başlattığı bölücü kampanya çerçevesinde işlendiğine dikkat çekti.

Basın Açıklaması (No:423)
Bismillahirrahmanirrahim
Allah (cc)’a hamd, Resulune salat, ailesine ve ashabına selamdan sonra,

Ülkeyi milislerin kontrolü altına almak isteyen dışarıda ve içerdeki hileli tuzaklar kuranların başlattığı bölücü kampanya neticesinde sözde Mehdi Ordusu’na mensup terörist milisler 6 Haziran 2007 Çarşamba günü Bağdat el-Bayya’ bölgesindeki el-Rahman ve Fattah Paşa camilerini gasp etmişlerdir.

Bu bölücü milisler Amil ve el-Baiah bölgelerinde güvenliği sağlamakla görevli sözde "Hukuk ve Düzen" adlı güçlerin geri dönüşünün ardından yukarıdaki iki camiyi işgal etmişlerdir.

Bilindiği gibi İçişleri bakanlığına bağlı bu güçler sözkonusu iki bölgede güvenliği sağlamakla görevliydi. Bu güçlerin bulunduğu dönemde kaçırma, işkence, kimlik kartlarına göre katliam, camilerin yakılması ve yıkılması, insanların göçe zorlanması gibi bölücü milislerin yaptığı terör eylemleri yaşanmıştı.

Allah (cc)’ın evleri olan camilere, Müslümanların kutsal değerlerine ve sivil insanlara yönelik bu milisler ve güvenlik güçlerinin sözde “Kanunu Uygulama” adlı plan çerçevesindeki sürekli saldırıları “milli mutabakat” denilen şeyin gerçek yüzünü göstermektedir.

Milli mutabakat denilen şeyi dile getiren hükümet, bölücü milisler ve arkalarında bulunan işgalciler zorla Iraklıları baskı altına almaya çalışmaktadır. Bunlar aynı zamanda işgalcilere ve işbirlikçilerine hizmet etmekten başka işe yaramayan plan ve projeleri de dayatmaktadırlar. İnsanlarımız her alanda bir tahribat ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH) bu korkak saldırıyı kınamakta; işgalcileri, hükümeti ve bölücü milis liderlerini işlenen suçtan tamamen sorumlu tutmaktadır.

IMAH Basın Birimi
21 Cemaziyelevvel 1428 / 7 Haziran 2007

347 total views, 1 views today

Leave a Comment