Bağdat’ta Camilerin Çığlığı Göklere Yükseliyor

ImageBağdat’ta milis güçlerin işgal ettiği, yakıp yıktığı camilerin feryatları göklere yükseliyor… İşgalcileri aratmayan bölücü milis güçler

Bağdat’ta milis güçlerin işgal ettiği, yakıp yıktığı camilerin feryatları göklere yükseliyor…
İşgalcileri aratmayan bölücü milis güçler ve Irak askerlerinin birlikte gerçekleştirdiği saldırılarda şimdiye kadar yüzlerce camii tamamen tahrip edildi. Binlerce imam, hatip, vaiz ve mütefekkir vahşice işkencelerden geçirilerek katledildi.

 

HEYET Net Haber Analiz – 2003’te Irak’ın işgalinden sonra başlayan süreç gelinen noktada yaşananlar Bağdat’ta artık sadece insanların değil; kutsal mekanların bile şiddetten nasibini aldığını gösteriyor.

 

Iraklıların her gün yaşadığı kaçırma olayları, korkunç işkenceler, suikastlar, nüfus cüzdanlarına bakılarak yapılan infazlar, toplu cinayetler, bombalı saldırılar ve katliamlardan sonra şimdi İslam Medeniyeti’nin en bariz örnekleri olan camiler yok ediliyor…

 


İşgal güçlerinin bir caminin minaresini uçurması, bir camiyi işgal ederek burayı karargah etmesi ve Müslümanların kutsal değerleriyle alay etmesine dair görüntüler halen hafızalarda tazeliğini koruyor…

 


Bilindiği gibi Irak halkı; düşmanlıklarının gereğini yerine getiren işgalcilerin yaptıkları zulümlere karşı ellerindeki tüm güçlerle direnirken içeride bölücü milislerin işgalcileri aratmayan şiddetli saldırılarına maruz kaldı.

 


Irak direnişi karşısında çok büyük kayıplar veren işgal güçleri Irak içinde yapılanan ve hükümette yer alan bazı gruplara mensup bölücü milis grupların onbinlerce masum insanı kaçırması, işkenceden geçirmesi, yok etmesi, etnik temizlik yapılması gibi olaylara bilerek göz yumdu.


Tüm bunlara rağmen yine başarısız olan işgalciler ve iktidardaki Irak Hükümeti sözde “Yeni Güvenlik Planı” denilen planı uygulamaya geçirdi.

 


İşgalciler, Irak Hükümet güçleri ve bölücü milis güçlerden oluşan ortak güçler özellikle Hayfa Caddesi olmak üzere Bağdat’taki birçok bölgeye uçak ve helikopterler desteğinde yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılarda içlerinde çoğu bebek, çocuk ve yaşlı olmak üzere binlerce masum sivil hayatını kaybetti. Hastanelere dahi taşınmasına izin verilmeyen yaralılar sokaklarda hayatını kaybetti. Bu insanlık trajedisi karşısında Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH) yaptığı basın açıklamaları ile dünya kamuoyunu, Arap devletlerini ve tüm Müslümanları yaşanan vahşete dur demeye çağırdı.

 

 

VATANI SAVUNMAK BİR SUÇMUŞ!

İşgalcilere karşı vatanını savunan direniş güçleri ve işgali reddeden halk kesimleri sistematik bir şekilde yok edildi. Direnişin meşru olduğunu her fırsatta dile getiren ve işgale karşı kesin bir duruş sergileyen Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH)’nin önde gelen kadrolarının çoğu öldürüldü, kaçırılarak feci işkencelerden geçirildi ve şehit edildi.

 


Başta Bağdat olmak üzere Irak genelinde binlerce camide görev yapan imam, hatip, vaiz ve cami görevlisi hunharca katledildi. Aşere-i Mübeşşere Camisi imamı tüm dünyanın gözü önünde terörist milislerce yerlerde sürüklenerek vahşice öldürüldü. Müslümanlarca muhterem addedilen Abdulkadir-i Geylani camisi ve türbesi bombalı saldırılara hedef oldu.


Hakkı anlatmaktan, Müslüman olmanın gereklerini yerine getirmekten ve işgale karşı direnişin meşru olduğunu söyleyerek mücadele etmekten başka bir şey yapmayan imamlar, değerli ilim adamları, aşiret liderleri, yazarlar, gazeteciler ve IMAH üyeleri sözde Saddamcı, Baasçı, Tekfirci vesair isimler adı altında yaftalanarak bölücü milislere hedef gösterildi ve hunharca katledildi.

 

Genel Merkezi Bağdat’taki Ümmül Kura Camisi olan Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH) defalarca işgalciler, Irak Hükümet güçleri ve bölücü milis grupların saldırılarına maruz kaldı. Gerçekleştirilen saldırılarda IMAH’ın bilgisayarlarına, belgelere ve arşivine el konuldu; binadaki malzemeler tahrip edildi. Böylece Irak genelinde işlenen cinayet ve katliamların görüntülü olarak kaydedilerek dünya kamuoyuna sunulduğu belgeler kısmen yok edilmiş oldu.

 


IMAH resmi yayın organı olan Basaer Gazetesi’nin basımı Mehdi Ordusu’na bağlı terörist milislerce defalarca engellendi.

 


Saddam zamanında birçok zulüm görmüş ve hapishanelerde çürümüş olan alimler, değerli ilim adamları ve mütefekkirler işgalden sonra özellikle bölücü zihniyetli milis grupların hedefi haline geldi.

 


Başta yine Saddam döneminde idam cezasıyla yargılanan Prof. Dr. İsam el-Ravi olmak üzere yüzlerce IMAH mensubu bu kökü dışarıda bölücü milis güçlerce katledildi. Çoğu kaçırıldıktan sonra tanınmaz halde işkencelerle katledilmiş olan bu İslam alimleri; sözde Saddamcı (!) vs isimler ile yaftalandı!! Belki de böylece vatanlarını işgal eden işgalciler yerine masum Irak halkını ve alimleri hedef alan belirli kesimlerin gerçekleştirdiği bu vahşi cinayetler ve katliamlar meşru gösterilmiş oluyordu! Ki bu imamlar, hatipler ve cemaatin tamamına yakını ya namaz kılarken, ya camiye giderken ya da camiden çıkarken tamamen savunmasız bir şekilde iken  kaçırılmış ve şehit edilmiştir.

 

Şehit edilen Cami imam-hatiplerinden ve alimlerden bazıları:

1- Şeyh Ali Hıdır Abbas
2- Muhammed Abdulhamit el-Naimi
3- Şeyh Sadun el-Tai
4- Prof. Dr. Abdulgafur Muhammed Taha el-Kaysi
5- Şeyh Gazi Hannaş Hamud el-Tai
6- Şeyh Halid el-Harbi
7- Şeyh Muhammed Ubeyd Hasan
8- Şeyh Muhammed Abdulhamid el-Nuaymi
9- Şeyh Abdullah Fehed
10- Şeyh İsmail Ahmet
11- Şeyh Ahmet Serhan Ravi
12- Şeyh Nevaf İlyas Avvad
13- Şeyh Muhammed Hüseyin Avde el-Cenab
14- Şeyh Abdullah Fehd el-Hermezi
15- Şeyh Yunus Hamid Vuheyb….

Ve yüzlerce şehit edilen imam, yıkılan, işgal edilen camii…

 

YENİ MOĞOLLAR, YENİ ACILAR 

Bağdat’taki camilerin büyük çoğunluğu tahrip edilmiş, işgal edilmiş ve kullanılmaz haldedir…

 


1258 yılında barbar Moğolların saldırısı altında inleyen Bağdat bugün yine aynı acıyı haykırmaktadır.

 


Camilerden, minberlerden ve yıkık minarelerden mazlum Irak halkının sessiz feryatları yükselmektedir gökyüzüne…

 


İşgal altında yapılacak seçimin meşru olmadığını ve seçilecek hükümetin gayr-i meşru olduğunu söyleyen Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH) üyelerinin yanı sıra kendisine bağlı camiler de hedef tahtasına oturtuldu. Belirli kesimlerin önde gelenleri bu camilerin yakılması ve imamların öldürülmesi için mensuplarını tahrik etti, hedef gösterdi.

 


Yüzlerce cami başta sözde “Mehdi Ordusu” denilen terör örgütüne mensup milisler olmak üzere Irak Hükümet muhafızlarınca muhtelif saldırılara uğradı. Gece baskınları ve roketatar saldırıları ile bu camiler yakıldı. Daha da fecisi namaz kılmakta olan cemaate yönelik birçok camide vahşice katliamlar işlendi.

 


Cami imamları, cami görevlileri ve cemaati resmi üniformalı Irak içişleri bakanlığı komandoları ve bölücü milis güçlerce tutuklandı. Tutuklanan bu insanların hemen hemen tamamı resmi hükümet binalarında işkenceden geçirildi ve şehit edildi. Şehit edilen imamların ulaşılan cesetleri IMAH birimlerince kayıt altına alındı ve dünya kamuoyuna sunuldu.

 


Mehdi Ordusu denilen terör örgütü ve diğer milis güçlerin işgal ettiği camiler karargah ve işkence mekanları olarak kullanıldı. Son olarak Mahmudiye’deki el-Askeri bölgesinde yer alan Sadık el-Emin camisinde 18 Mayıs 2007 günü gerçekleştirilen bir operasyonda toplu mezar ele geçirildi.

 


Bugün itibariyle hükümet güçleri ve bölücü milisler el-Hamsa camisine saldırdı. Dün Fettah Paşa camisinin minaresini uçuran milisler el-Rahman camisini de hedef alarak bombalar ile camiye saldırdı, ardından cami kapatıldı.

 


Yine aynı bölgede yer alan El-Hudeyr ve el-Kevser camilerinin minareleri sessiz kalan ve her zaman kendilerine destek veren hükümetin gözü önünde milislerce havaya uçuruldu.

 


Bayya pazarında bulunan el-Hamsa ve el-Sadık el-Emin cami işgal edildi. Cami imamı ve müezzini kaçırıldı ve ardından şehit edildi.

 


Sadece Müslümanlara ait camiler ve mekanlar değil Hıristiyanlara ait kiliseler; kilise mensupları da yapılan bu vahşi saldırılardan hedefini aldı.

 


26 Yezidi vatandaş milis gruplarca katledildi.


Keldani Kutsal Ruh Kilisesi papazı ve üç kilise mensubu geçtiğimiz hafta içerisinde öldürüldü. Bölücü milis gruplar Hıristiyan hanımların başörtüsünü takmasını engellemeye çalıştı.

 

 

PROBLEMLERİN ANASI İŞGALDİR

Irak’taki tüm fitnenin, huzursuzluk ve yaşanan sıkıntıların asıl sebebinin işgal olduğunun farkında ve bilincinde olan Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH) yaşanan acı hakikatleri gizlemenin veya göz ardı etmenin bir faydasının olmadığının farkındadır.

 


Gerek vatanımızı işgal eden dış düşmanlar, gerekse Irak içerisinde bunların plan ve projelerini uygulamaya geçiren işbirlikçiler ve bölücü milis grupların yaptıkları bu haberde yazılanların sadece görünen kısmını oluşturmaktadır.

 


İşgale, ülkenin etnik temellere dayalı olarak bölünmesine ve her türlü haince planlara karşı çıkan Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH) Yüce Allah (c.c) ve tarih önünde sorumluğunu yerine getirecek hakkı haykırmaya ve gerçekleri aktarmaya devam edecektir.

 


Bazı camilerin yakılmasını ve yıkılmasını görmek için lütfen aşağıdaki linkelere tıklayınız:


http://heyetnet.org/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=274&Itemid=39

http://heyetnet.org/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=39

http://heyetnet.org/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=39

http://heyetnet.org/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=39

 

 

HEYET Net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355 total views, 1 views today

Leave a Comment