Filistin’e Birlik Çğrısı

ImageBu mektup tarihsel geçmişi, bölgesel konumu ve Filistin davasına verdiği destekle bu meseleye

ortak olan Türkiye halkının hassasiyetlerini iletmek amacıyla kaleme alınmıştır.

TGTV BASIN BİLDİRİSİ

 

Filistin davası milletimizin sahip çıktığı değerlerin en önemlilerindendir. Bu değer, sadece kardeş ve mazlum bir halk olmasından değil, aynı zamanda ortak bir tarihi mirasın çocukları ve aynı medeniyetin mensupları olmamızdan ve Mescid-i Aksa’yla kurulan ilişkiden beslenmektedir

 

Türkiye halkı, her fırsatta maddi ve manevi desteği ile Filistin halkının yanında olmuştur. Özellikle İsrail işgalinin getirdiği sorunlar ve Filistin halkında açtığı derin yaraların bir nebze de olsa giderilmesine yönelik olarak şimdiye kadar yekvücut bir şekilde elinden gelen tüm gayret ve çalışmayı göstermiştir.

 

Bu bağlamda Türk milleti olarak aşağıda madde madde yer alan ve Filistin davası için son derece ehemmiyet arz ettiğini düşündüğümüz hususların dikkate alınmasını temenni ediyoruz;

 

1-     Filistin içindeki bir anlaşmazlık ve kavga sadece İsrail ile müttefiklerinin lehine olacaktır. Yaşanan gelişmeler ve iç dengelerin bozulması özelde bölgeyi, genel ölçekte tüm İslam Dünyasını olumsuz etkileyecektir,

 

2-     Filistin davası İslam ümmetinin vicdanını oluşturmaktadır; tarafların yanlış bir hareketi tüm dünya Müslümanlarının haklarına riayetsizlik olacaktır.

 

3-     Filistin’in kendi iç gündemine geri dönmesi elzem olup;

a.       Kudüs’ün statüsü,

b.       Mültecilerin durumu,

c.       Geri dönüş hakkı gibi hayati konulara yoğunlaşılması gerekmektedir.

 

4-     Siyasal ve ekonomik anlamda her türlü yolsuzluğa karşı çıkılması, açıklık ve şeffaflığın sağlanması gerekmektedir; çete oluşumlarının önlenmesi ve deşifre edilen çetelerin yargılanma yolu açılmalıdır;

 

5-     Temsilde adalet ve halkın özgür iradesine, yaptığı tercihlere saygı esastır;

 

6-     Bu meselenin iktidar kavgası olarak anlaşılması ve öyle lanse ettirilmesi Filistin davasına büyük zarar vermektedir;

 

7-     Geçmişte yaşanan gelişmelerin kalıcı sonuçlara neden olmaması için kurulan milli birlik hükümeti devam ettirilmeli; her şekilde diyalog yolları açık tutulmalıdır,

 

8-     Gazze halkı üzerindeki ekonomik, sosyal ve siyasal muhasaranın acilen sona erdirilmelidir!

 

9-     Mahmut Abbas’ı sadece bir grubun değil tüm Filistin’in başkanı olarak görmekteyiz. Aynı zamanda İsmail Heniyye’yi Filistin’in meşru Başbakanı, Filistin Meclisi’ni de meşru meclis olarak kabul etmekteyiz. Bu bağlamda Filistin’in bir parçasıyla ilgili ambargonun kaldırılması talebinde bulunup diğerini bunun dışında tutmanın uygun olmadığını düşünmekteyiz.

 

10- Bilindiği gibi Filistin içindeki tarafların Mekke’de gerçekleştirdikleri görüşme başta halkımız olmak üzere tüm dünya Müslümanları tarafından olumlu karşılanmıştı.  Bu görüşmenin ardından yapılan “Mekke Anlaşması”nda alınan kararlara tüm Filistinli grupların riayet etmesi, ihtiram göstermesi ve uygulamasını kolaylaştırılması esastır.

 

11- Ayrıca sorunların çözüm yolları mutlaka İslam ülkelerinin liderliğinde, bunların kuracağı birlik içinde veya mevcut birlikler içinde aranmalıdır. Burada yaşanan olaylardan inisiyatif elde etmeye çalışan gruplar ve küresel aktörlerin varlığı göz ardı edilmemelidir.

 

12- Milli mutabakata saygıya azami derecede dikkat edilmelidir.

 

Türkiye halkı olarak;

 

Medeniyetimizin temel direklerinden birini oluşturan Mescid-i Aksa’nın bu davanın en önemli yönünü teşkil ettiğini, Filistin’de bu davaya zarar verecek her türlü teşebbüsleri, oluşumları, faaliyetleri ve çalışmaları kesinlikle kabul etmediğimizi vurgulamak istiyoruz.

 

Filistin halkını zayıf düşürecek, bölgesel ve küresel düzlemde Filistin davasına zarar verecek eylemlerin önüne geçilmesi; gruplar arasındaki diyalogun ivedilikle başlatılması ve atılacak her adımın ciddi şekilde düşünülerek atılmasını tavsiye ediyoruz.

 

 

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı

                                                                                                                     (11.07.2007)

 

 

HEYET Net

254 total views, 1 views today

Leave a Comment