Şeyh Abdulmelik’ten Tüm Cihad Gruplarına Çağrı

ImageŞeyh Abdulmelik es-Sadi Irak’taki tüm cihad gruplarına yaptığı çağrıda aralarındaki problemleri çözerek birlik olmaları, yapacakları çalışmalarda Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH)’nin fetva ve önerilerine sıkı sıkıya bağlı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Şeyh Sadi’nin yaptığı çağrı metni şu şekilde:  

Rahman ve Rahim olan Allah (cc)’ın Adıyla,

Allah (cc)’a hamd, Peygamberine Salat, O’nun ailesine ve ashabına selam olsun.  

Görüşleri ne olursa olsun önceki veya sonraki olsun Irak’taki Mücahit gruplar arasındaki her tür birlik ve beraberliği kutluyorum. Çünkü hedef aynıdır. Hedef, Allah (cc)’ın rızası doğrultusunda ülkemizdeki işgalcilere karşı direnmek ve savaşmaktır. Bununla hem Cihad ve Değişim Cephesini hem Reform cephesini hem de diğerlerini aynı şekilde kast ediyorum.  

Onlara tüm Iraklılar adına şerefli mücadelelerine sadık kalmaları çağrısında bulunuyorum. Onlar barbarlara ve azgın güçlere karşı kahramanca bir şekilde tarihe altın harflerle adlarını yazdırmışlardır. Ki sözde demokrasi iddialarıyla üzeri örtülen ve tarihin gördüğü en büyük diktatörlük, baskı ve zulme karşı bu direniş grupları direnmiştir.

Bu grupların hepsini hayırla tekrar yad ederken kendilerine şu hususları tavsiye ediyorum:

1.  Tüm muhalif grupları ve diğerlerini bir araya getirmek için gayret ediniz. ki diğerleri belirli cephelerde bir araya gelmiş ve bir bayrak altında birleşerek "birleşik cihad cephesi bayrağı" veya her neyse bunu isimlendirmişlerdir.

2.  Çeşitli hususları kapamaya çalışın, her türlü anlaşmazlıklardan vazgeçiniz, şerefli direniş saflarını ayırabilecek tüm olumsuzlukları unutunuz! Gruplar arasında güzellikle davranmayı yaygınlaştırınız ve anlaşmazlıkları silahla değil diyalog yoluyla çözünüz.

3.  Kendisini yalnız hisseden bazı gruplar var. Bunların arkadaşlığını kazanmaya yönelik gayretler olmalı ve bunların ana hedefe doğru odaklanmaları tavsiye edilmelidir. Ana hedef işgalcilerin kovulması için mücadele etmek, masum çocukların, kadınların ve yaşlıların öldürülmesi veya zarar görmesini engellemektir. Hiçbir Sünni konuma yönelik saldırı yapmayınız, bazı İslami hususlarla ilgili olarak yapılan yanlış anlaşılmalara fırsat vermeyiniz.

4.  Masum insanların hayatlarını muhafaza etmek için düşmanı yerleşim yerlerinden ziyade tali yollarda kuşatarak bunlara operasyon düzenleyiniz.

5.  Bazı şeytani düşüncelerin de etkili olduğu gruplarda yaşandığı gibi bir şiddetten kaçınınız.

6.  İman ve eylemle ilgili hususlarda mutedil bir yol takip ederek her şeyde orta yolu takip ediniz, aşırılıktan kaçınınız.

7.  Bir İslam Devleti’nin kurulmasını elbette istiyoruz; ancak işgalcilerin ülkemizi terk etmesinden önce bunun için acele etmeyelim. İslam Devleti düşüncesiyle birlikte bizler öncelikle sizlerin birlik ve beraberliğini istiyoruz. 

8.  Herhangi bir probleminizde Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH)’nin fetva ve emirlerini referans olarak kabul edip, bunlara sıkı sıkıya bağlı kalınız.

9.  Geçmişte yaşanan hadiseler ders çıkartılması gereken hususlar olarak düşünülmeli ve kesinlikle tekrar edilmemelidir. Şahsi davranmaktan ve bencillikten uzak durunuz.

 
 Zafer kazanmanız için Allah (cc)’a niyazda bulunuyor, Cenab-ı Hakk’ın sizleri ve cihadınızı mübarek kılmasını temenni ediyorum. 

Zafer kısa sürede sizler vasıtasıyla gelecektir  inşaallah.

HEYET Net

 

 

326 total views, 1 views today

Leave a Comment