Bu Kitaptaki Tüm Hadisler Uydurma

Imageİslam’da Kur’an’dan sonra en büyük kaynak Hz. Muhammed’in (sav) hadisleri. Ancak İslam’ı siyasi

çıkarı için kullanmak isteyenler, Peygamberimizin bu konudaki uyarısına rağmen, uydurma hadisler hazırladı, hazırlattı. Kur’an’ı Kerim’in, içine insan sözü karıştırılmasına karşı korunması nedeniyle müdahale edemeyenler, Hadislere yöneldi. Harun Ünal’ın hazırladığı ‘Uydurma Hadisler’ seti, Hadis diye bildiğimiz ibadet ve düşünce hayatımıza girmiş bir çok sözün aslında hadis olmadıklarını gösteren önemli bir çalışma. Mirac Yayınları’ndan çıkan ve altı ciltten oluşan bu set daha önce hazırlanmış olan tüm kaynak eserleri bir araya getiriyor. Çalışmada, Hadis terimleri açıklanırken, Sünnet’in farklı ilimler açısından terim olarak anlamı üzerinde duruluyor, gerekli bilgi ve örnekler veriliyor.

 

 

 Image

ŞEVKANİ, SÜYUTİ VE DİĞERLERİ

 

Uydurma Hadisler, mevzu hadis konusunda çok yorucu ve titiz çalışmalar yapan Hadis alimlerinin konu ile ilgili kaynak eserleri taranarak, yıllar süren titiz bir çalışma sonrasında meydana gelmiş. Seride, Ali el-Kari, Şevkani, Süyuti, Heysemi ve daha bir çok alimin eserinden faydalanılmış.

 

 

 

HEYEt Net- Yeni Şafak

225 total views, 1 views today

Leave a Comment