Irak’ın Bölünmesi Kararı Çok Tehlikeli

 

Katar’da yayınlanan Raya Gazetesinin Başyazısı

Amerikan Kongresi’nin Irak’ı Amerikan Yönetimi için hiç de gerekli olmayan mezhepler temelinde üçe bölünmesiyle ilgili aldığı karar çok tehlikeli bir karar. Bu karar Irak’ın geleceğini çok kötü bir şekilde etkileyecek sonuçlara neden olacaktır. Göründüğü kadarıyla bu karar bölücüler ve kararı destekleyenlere iyi bir altyapı hazırlamış durumda.  

 

Bu tür bir karar sessiz kalmak bölgeye zarar verecektir; çünkü buna karşı ciddi eylemler yapılmaması, Irak’a zarar verecek daha çirkin kararlar alınabilecektir. Sözü edilen karar tam da Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında anlaşmazlıkların arttığı, Amerikan Yönetimi’nin başarısızlığını itiraf etmek zorunda kaldığı Irak’ta geldikleri en berbat durumun ardından alındı.  

 

Bu kararın sonuçlarının sadece Irak’ı değil bölgedeki tüm ülkeleri çok kötü bir şekilde etkileyeceğinden kuşku yok. Karar Amerikalıların çok zayıf bir bakış açısına sahip olduklarını, dünyadaki krizleri ve durumu çok basit bir mantıkla değerlendirdiklerini, bunlara çıkarları yönünde baktıklarını kanıtlamaktadır. Yine bu karar Irak’ın Kongre’nin ilgi alanında olmadığını deklare etmektedir. Onların amaçları bir devlet olarak Irak hesabı olsa bile sadece Amerika’nın bölgedeki şahsi menfaatlerini korumaktır.  

 

Karar Amerika’nın Arap dünyasına ve tüm Arap meselelerine bakışındaki gelecek vizyonu için uğursuz bir emirdir. Amerikan şahsi çıkarlarına hizmet etmek için Arap dünyası haritasını yeniden çizmeyi gaye edinen bu tür talimatları engelleme sadece Irak’tan başlamamalıdır. Bilakis bu hususta tüm Arap ülkeleri sadece kınamayla değil Arap Birliği aracılığıyla cesur bir karar alarak ellerinden geleni yapmalıdırlar.  

 

Bu uğursuz karar Amerika’nın gerçek niyetini ve bölgedeki amaçlarını açığa çıkarmıştır. Amerikan siyaseti geçen uzun zaman boyunca kasden uluslararası kamuoyunu karışık Irak meselesinden uzak tutmaya çalıştı ve güvenlik stratejilerini gerçekleştirmekte başarısız oldu. Ardından büyük ihtimalle Irak’ı yok etmeden önce hazırladıkları yeni planları Kongre vasıtasıyla yürütmeye başladılar.  

 

Kongre Amerikan Yönetimi’nin bir aygıtı; ancak Kongre Irak meselesiyle ilgili bir hususta oy kullanmakta ve olumlu bir tavır karar almada başarısız oldu. Dahası Bush Yönetimi’ni Irak’ta ABD güçlerini geri çekmeye zorlama noktasında da başarısız oldular. Bu yüzden de böylesi bir aracın Araplar ve dünya nezdindeki Amerikan imajını zedeleyecek bu tür bir acayip karar alması şaşırtıcı değil. 

 
 

Bu sebeple, bu noktadan olarak eğer Irak meselesiyle gerçekten ilgileniyorlarsa Kongre’nin başkan Bush’u Irak’tan derhal ayrılmaya zorlaması gerekmekteydi.  

 

Alınan bu karar Iraklıları yekvücut olmaya, kendi ülkelerine zarar veren aralarındaki anlaşmazlıklara son vermeye yönlendirmelidir.

 

Amerikalılara Kongre’nin kararında olduğu gibi ülkeleri aleyhinde karar alma fırsatı vermemelidir. Irak’taki durumun Amerikalıları cesaretlendirdiğini ve kötü, çirkin işlerini yürütmeyi kolaylaştırdığını düşünmek gayet normal. Bu sebeple Iraklılar için Amerikalıların yeni yaklaşımlarıyla yüzleşmede birlik olmaları dışında bir çıkış yolu yok. Birlik ise milli uzlaşma hayata gerçekleştiğinde uygulanabilir. Milli uzlaşı da Amerikan planlarını bozmak için Irak’taki tüm mezhep ve etnik unsurları bünyesinde barındırmalıdır.   

 

Amerikan Kongresi’nce alınan bu tür bir yıkıcı karar son derece üzüntü ve rahatsızlık verici. Asıl ızdırap verici hadise aşırı bölücü ve mezhepçi düzensizliğin Amerikalıların Irak’ı işgaliyle birlikte ortaya çıkması ve Amerikalılara Irak’ın kaderiyle oynama şansı verilmesidir. Kongre’nin kararı öncelik verilmiş bir karar iken Iraklıların ülkelerine sadık kalmamaları, önce bölücülükten sonra da işgalden ülkelerini kurtarmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmamaları durumunda bunun en kötüsü gelecektir.  

 

 

 

 

Bu yazı IMAH Türkçe Resmi Sitesi için Özel Çevrilmiştir © 2007

 

Orjinal Arapçası için lütfen tıklayın: الراية

İngilizce çevirisi için lütfen tıklayın: Raya

 

 

205 total views, 1 views today

Leave a Comment