Siyonistler, Osmanlı Yazmalarını Çürümeye Bırakıyor

ImageDr. Nacih Bükeyrat, Mescid-i Aksa Kütüphanesi’nden bulunan ve bir çoğu Osmanlı döneminden kalma

bir kısmı ise Kudüs’ün Müslümanlar tarafından fethine kadar uzanan el yazma eserlerin siyonistler tarafından çürümeye terk edildiğini açıkladı.

Kudüs’te yaklaşık olarak 8 bin yazma eser bulunduğunu belirten Bükeyrat, bunun dışında şer’i mahkemelerin kayıtlarını ihtiva eden 600 kadar şeriyye sicilleri defteri bulunduğunu ifade etti. Mescid-i Aksa Yazma Eserler Bölümü Başkanlığını yürüten Dr. Bükeyrat, yazma eserlerin dönemlere göre şu şekilde dağılım gösterdiğini belirtti: “Emevilerin ilk dönemlerinden kalma 4 bin eser, Kudüslü ailelere ait Mescid-i Aksa civarında bulunan özel kütüphanelerde 3 bin yazma eser. Yazma Eserler Bülümü Başkanı, bu devasa yazma külliyatının tamire ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Filistin gazetesine açıklamalarda bulunan Dr. Bükeyrat, siyonistlerin UNESCO tarafından İslami yazma eserlerin tamir edilmesi için gönderilen gerekli malzeme ve makinelere el koyduğunu ve iki senedir Filistin topraklarına girişine izin vermediğini kaydetti. Bükeyrat, siyonistlerin, makinelerin ve malzemelerin girişine izin verilmesi önündeki çağrılara da kulak asmadığını kaydetti.

Bölüm yöneticisi, UNESCO’nun bu malzemelerin Kudüs’e girişi için gerekli bütün izinleri almasına rağmen siyonistlerin bu malzemelerin geçişine izin vermeyerek makineleri çürümeye terk etmeyi hedeflediğini belirtti.

Dr. Bükeyrat, bölgenin tarihi hakkında bilgiler içeren bu yazmalar içerisinde ayrıca fıkıh, tefsir, hadis, Kuran ilimleri ve astronomi gibi konulara ait kitaplar bulunduğunu, bunların önemli bir kısmının Osmanlı dönemine ait olduğunu belirtti.

Image

Yazma eserlerin kırılması mümkün olmayan kartonlar ve çeşitli yapıştırma malzemeleriyle onarılmaya çalışıldığını, büyük bir bölümünün fotoğrafının çekilerek CD’lere yerleştirildiğini bildiren Bükeyrat, ancak bunların yeterli olmadığını daha ileri düzeyde koruma malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Kütüphane yöneticisi, Filistin’in çeşitli bölgelerine dağılmış şekilde bir çok yazma eserin bulunduğu kütüphanelerin varlığına işaret ederek, buradaki kitapların da tamire ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Tamir malzemelerinin Filistin’e girişine izin vermeyen siyonistlerin, tarihi eserlerde meydana gelecek tahribattan sorumlu olacağını bildiren Dr. Bükeyrat işgal yönetiminin, işgal altındaki tuttukları halkın tarihine ilişkin eserleri korumakla mükellef olduğunu, bunun uluslar arası hukuk tarafından siyonistlere verilmiş bir görev olduğunu kaydetti.

Bölüm yöneticisi ayrıca tarihi eser onarımı eğitimi almaları için Evkaf Dairesi Başkanlığı tarafından 5 Filistinli gencin yurtdışına gönderildiğini bildirdi.

HEYEt Net- FEM

252 total views, 1 views today

Leave a Comment