Japonya’da İslâm Doğuyor

ImageJaponya’daki İslâm Merkezi’nin hocalarından Nimetullah Hoca, “Bazen günde 50 kişinin üzerinde Japon’un,

Japonya’da faaliyet gösteren İslâm Merkezi’ne gelip Müslüman olduğunu müjdelemek isterim. Bununla beraber mescid sayısı da çoğaldı.” diyor.

Daha önce Lâtin Amerika’da Müslüman olanların sayısının oldukça fazla olduğunu belirtmiştik. Bu seferki haberimiz ise Uzak Doğu’dan olacak. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de olan Nimetullah Hoca ile görüşme imkânı bulduk. Nimetullah Hoca Japonya’da uzun yıllardır İslâmî tebliğ ve irşad hizmetleri yürüten bir Türk vatandaşı. Kendisi bize çok müjdeli haberler iletti.

Japonya’da Müslümanların sayısı kesin bir bilgi olmamakla birlikte 50 bini Japon asıllı olmak üzere yaklaşık 300-350 bin civarında. Japonya’nın her tarafına dağılan Müslümanlara ait 100 İslâmî kurum ve kuruluşun yanı sıra 180 kadar da cami var. Son zamanlarda Japonların İslâm’a olan yoğun ilgisinin arttığı ve binlerce Japon’un İslâm’a girdiği Tokyo İslâm Merkezi Müdürü tarafından ifade edilmektedir.

Osmanlılarla temas neticesinde İslâm’la tanışan Japonların son yüz yıl içinde, İslâm’a ilgileri giderek artmaya başlar. İkinci Dünya Savaşı esnasında Çin, Endonezya, Malezya ve Filipinler’e giden Japonların bir kısmı, savaş sonrası Müslüman olarak Japonya’ya döndüler. Bu Japon Müslümanlar 1953’de ilk İslâmî cemiyetlerini kurarlar. Japonya’da inşa edilen ilk cami Kobi Camii’dir. Tarihi 1935. Bundan üç yıl sonra da Tokyo Camii yapılır. Zamanla tahrip olan Tokyo Camii birkaç sene önce Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yeniden inşa edilir. 1975 yılında da Tokyo’da Japonya İslâm Merkezi inşa edilir.

Japonlara İslâm dinini doğru bir şekilde anlatmaya ve tanıtmaya başlayan İslâm Merkezi vasıtasıyla binlerce Japon İslâm dinine girmiş oldu. Merkez halihazırda, İslâmî bir okul inşaatını sürdürmektedir. Japon hükümeti tarafında resmen tanınan ve bağımsız dinî bir müessese olan İslâm Merkezi, Japonca İslâmî kitapların dağıtımı, Japonlar için İslâm ve Arapça dersleri vermek, konferans ve sempozyum düzenlemek, Japonca’ya dinî kitaplar tercüme etmek ve Müslümanlara evlenme ve İslâm kimliği belgelerini vermek gibi işler yapmaktadır.

JAPONLAR İSLÂMA İLGİLİ

Biz de bir vesileyle Türkiye’ye gelen, Japonya’daki İslâm Merkezi’nin Türk hocalarından Nimetullah Hoca’ya Japonya’daki İslâmî hizmetlerin durumunu sorduk. İşte Nimetullah Hocanın bu konudaki sözleri:

“Japonya’yla 34 seneden beri alâkadarız. Oraya sürekli gidip geliyorduk. Bundan 20 sene evveline kadar sadece 2 cami bulunuyordu. Şimdi ise irili ufaklı mescitlerle birlikte 400’ü geçti ibadethane sayısı. Bazen günde 50 kişinin üzerinde Japon’un, Japonya’da faaliyet gösteren İslâm Merkezi’ne gelip Müslüman olduğunu müjdelemek isterim. Bununla beraber dediğim gibi mescid sayısı da çoğaldı. Oradaki bu insanlar bize sürekli şunu diyorlar, “Ey Müslümanlar, İslâm’ın bu sonsuz nurunu bize getirmekte neden bu kadar geciktiniz? Bizim komşularımıza bizden çok evvel geldiğiniz halde, meselâ Çin’e, Endonezya’ya, Filipinler’e, Malezya’ya çok seneler önce dininizi getirdiğiniz halde, bize neden gelmediniz. Biz insan değil miyiz?” diyorlar.

Japonlar gibi milletlerin Müslüman olmaları çok daha kolay oluyor. Çünkü ilâhî dinlere tabi olmayan insanlar, diğerlerine göre daha kolay İslâmiyeti seçebiliyorlar. Oralarda misyonerlik faaliyetleri de çok yoğun. Biz de dilimiz döndüğünce İslâmiyeti anlatmaya çalışıyoruz. Budist profesörleri diyorlar ki bütün budistlerin yoğun bir şekilde Müslüman olma potansiyeli mevcut. Çünkü çevre ülkelerdeki Müslüman sayısı artıyor ve burada tebliğ ve irşad çalışmaları fazlalaşıyor.”

Japonya’da Müslümanların sayısı

İslâm Haber Ajansı dergisinin, Japon Müslümanları Birliği Başkanı Dr. Halid Galluş’a dayanarak verdiği bilgiye göre, Budizm ile Şintoizm gibi iki temel inancın hakim olduğu Japonya’da Müslümanların sayısı kesin bir bilgi olmamakla birlikte 50 bini Japon asıllı olmak üzere yaklaşık 300- 350 bin civarında. Japonya’nın her tarafına dağılan Müslümanlara ait 100 İslâmî kurum ve kuruluş yanı sıra 180 kadar da cami var.

HEYET Net- Yeni Asya

269 total views, 1 views today

Leave a Comment