Basra Halen İşgal Altında Olacak

 

Abdullah Eyyubî

 

İngiliz güçlerinin Basra Şehrinin kontrolünü Irak Hükümeti’ne bırakması Irak’taki Amerikan-İngiliz işgali gerçeğini değiştirmeyecektir. Bu değişiklik sadece belirsiz siyasi bir operasyonunun bir parlak resim gibi sınıflandırmasından ibarettir. Öyle ki, 2003 Mart ayında tüm milletin gözünü önünde planlı bir suç ve yalan olduğu düşünülen gerekçeler altında Amerikalılar ve beraberindeki küresel, bölgesel aktörlerin işgali gerçekleştirmesinin ardından oldu bu.

 

Kitle imha silahları ve Irak halkının baskıcı diktatörlükten kurtarma bahaneleri bu iğrenç suçlar yaşandığından beri dile getirilmekteydi. Irak topraklarının herhangi bir parçası artık bir güven altında değildir. Irak toprakları işgalcilerin bir tür güvenlik dalgası olan tüm Irak Devlet Kurumlarını mahvetmesinin ardından artık güven altında değildir. Ki bu yıkımlar yapılınca idari sistem ve politik düzenin taşıdığı özelliğe hiç dikkat edilmedi.  

 

Bu sebeple Basra Şehrindeki güvenlik görevinin el değiştiriyor olması bir deniz şehri olan Basra’ya milli ruhun döndüğü anlamına gelmemektedir. Şehrin ve Irak topraklarının herhangi bir parçasının özgürlüğü işgalcilerin Irak sokaklarında yüzlerinin kaybolması ve şehir dışındaki kampların varlığına devam etmesiyle bir anlam taşımaz. Bu husus sadece bazı güvenlik taktikleri icabıdır. Bunlar da askeri güçlerle Irak güvenlik güçlerinin özel görevleri ifa etmesi gibi bazı dayatılan faktörler nedeniyle olmaktadır. Yine ortada gerçek, güvenilir olmayan veya doğru bir açı taşımayan diğer sebepler de vardır. İşgalciler yüzbinlerce kilometre uzaktan cinayetlerini işleme gerekçesi olarak sadece Irak halkının menfaatleri olduğunu dile getiriyorlar; diğer başka gayeler olmasına rağmen. Belki de Basra’nın ardından başka şehirler de olacaktır. Bundan daha önemli olan husus Irak Hükümeti’nin bağımsız bir dış politika yürütmesi meselesidir. Zira dış politika özellikle hiçbir düzenlemeyi, uluslararası hukuku, Irak hukukunu takmayan, Irak Milli Egemenliğinin ayaklar altına alan ve Iraklıların kaderi hakkında hiçbir olumlu karar almayan ABD gibi işgalcilerin kontrolü altındadır. Milli Egemenliğin muhafazası en başta gelmektedir; ancak bu da çiğnenmiştir. İşgalciler sadece sözü edilen bağımsızlığı çiğnemekle kalmamış; Irak ordusu ve polis güçlerinin dağıtılmasıyla birlikte bunun korunma faktörünü de yok etmişlerdir.

 

İngiliz işgal güçleri Basra sokaklarından ve bölgelerinden çıkmışlardır. Bu tiyatrodaki uzun soluklu bir oyunun bir parçası olmayıp Irak’tan çekilmeyeceklerdir. Ayrıca bu, işgali gerçekleştirmeyi hedeflediği noktanın dışında da olmayacaktır. Bu yüzden eğer bir millet olarak işgal denetiminden uzakta bir karar alma yeteneğimiz olmazsa, işgalcilerin şehirlerden veya caddelerden çekilmesi hiç bir anlam ifade etmeyecektir.   

 

Bu da sadece topraklarında değil karar almada da tam bağımsızlığa inkılap etmeyecektir. Irak’ta işgalcilerin bulunduğu zaman dilimleri göstermiştir ki Amerikan idaresi Irak’ta yönetimi devam ettirmeye kararlıdır. İşgalciler yaptıkları stratejilerin hedefleriyle, Irak’taki durumla nasıl örtüştüğüne gayet iyi şekilde vakıftırlar. Varlığının neye dayalı olduğunu, neye ihtiyaç duyduklarını, şehirlerde ve sokaklardaki çok uluslu güçlerin hareketlerine kadar birçok hususu gayet iyi bilmektedirler. Bu durum dört yıl önce yürütülen cinayet hedeflerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırılacaktır. İşgalcilerin Irak’ta kolaylıkla hareket etmesi, yönetimi elinde tutması, herhangi bir yöne istediği şekilde hareket etmesi olduğu müddetçe bu durum sona ermeyecektir.  

 

Onlar Irak milli maslahatına kesinlikle ters olan hedef ve yönergede olmayı arzulamaktadırlar. Basra ve diğer Irak şehirleri işgalin getirdiği bir şekilde cinayet ve trajediyi ne görmüş ne de bilmekteydiler. Ortada bir siyasi trajedinin var olduğu gerçeği vardır. Çünkü eski rejim muhtelif Iraklı siyasi güçleri infaz etmekte, Irak toprakları mücadeleler nedeniyle kanla dolmaktaydı. Ancak bu yaşananlar eski rejimin aşina olduğu şeyler değildi. En azından Irak topraklarının mahvedilmesiyle ilişkileri yoktu. Bu sebeple, Irak devletini hedef alan bu boşluk, eski rejim eliyle değil işgalcilerin işlediği suçların sonuçları nedeniyle olmuştur.

 

 

 

Bu yazı IMAH Türkçe Resmi Sitesi için Özel Çevrilmiştir © 2007

 

Orjinal Arapçası için lütfen tıklayın: البصرة تبقى محتلة

İngilizce çeviri için lütfen tıklayın: Basrah Will Remain Occupied

237 total views, 1 views today

Leave a Comment