HBA- İran’ın Irak Petrolleri Üzerindeki Suistimalleri

ImageIMAH yaptığı basın açıklamasında Irak petrolleri üzerinde devam edegelen İran suistimallerini kınarken, bu olayların Irak petrollerinin çalınması anlamına geldiğini ifade etti. 

Açıklamasında IMAH, Irak petrollerinin çalındığı bu tür haddi aşan çalışmalara son verilmesi çağrısında bulundu. 

 

Basın Açıklaması (No 530) 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla, 

Allah (cc)’a hamd, Resulullaha salat, ailesine ve ashabına selam olsun. 

Şubat ayının başlarında Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada bakan yardımcısı Muhammed el Hac Hammud’un İranlı dengine gönderdiği notta Irak Petrol Bakanlığı’nın gönderdiği muhtırayı desteklediklerini, bu muhtıranın İran sınırı yakınlarındaki Irak petrol arazilerine devam edegelen İran suistimallerini içerdiğini belirtti. 

Bu nota aslında IMAH’ın yaptığı daha önceki açıklamaları da doğrular nitelikte. Zira belgeler göstermektedir ki İran, Maysan bölgesindeki el Tayyib alanında 15 petrol rafinesini halihazırda zaten kontrol etmektedir ve bunları çeşitli yollardan çekmektedir. 

Iraklılar bir felaket karşısında şimdiki yetkililerin daha dikkatli davranmalarını beklemekte ve onların Irak ve Iraklıların karşılaşacağı felaketler zincirine bir yenisini daha eklememelerini istemektedirler. İşgalciler, komşu ülkeler ve Irak’ın servetiyle petrolünde gözü olan diğer kesimlerin hırsızlıklarına karşı çıkan Irak halkı yetkililerin İran’ı açık bir şekilde savunduklarına şahitlik etmektedirler. Öyleki yapılan çeşitli açıklamaların doğru olmadığı ve İranla kardeşle ilişkileri bozmaya matuf olduğunu dahi iddia edebilmektedirler!

Bundan daha da ciddi olanı ise onların birçoğunun böylesine ortak alanlarda İran ile koordinasyon sağlanmasının gerekli olduğu imajını vermeleri ve üretimde planların geliştirilmesi için müşterek komiteler yoluyla adımlar atılması, ülkenin bağımsızlığını ayaklar altına alacak ve topraklarını, servetini peşkeş çekecek bir ortam oluşturacak çalışmalar yapılmasıdır. Öyle ki bunu yapan bakanlar da dahil birçoğu petrol alanında ne yetkinliklere ne de herhangi bir ilmi altyapıya sahiptirler. Buna rağmen bazı insanlar raporlar üzerinden yalanlar başlatmakta Petrol Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan resmi raporlar gizlenerek güney Irak’ta geziler düzenlemektedirler. 

Dün el Abar bölgesine Iraklı yetkililerin ziyarette bulundukları ve burada İranlılara rastlamadıklarını söylemleri de son derece sürpriz bir olaydı!!

Sözü edilen yer onlarca yıldır yapılan araştırmaların da kanıtladığı gibi yüzde yüz Irak topraklarıdır. Burada sadece Khane petrol bölgesi dışarıda tutulmuştur ki burası Diyala bölgesindeki İran şah petrol arazisiyle birlikte ortaklaşa yürütülmekteydi. Bu bölge sonrasında 3 yıldan bu yana petrol tesisatlarının yok edilmesi bahanesiyle üretimi Irak tarafından durdurulmuştu. 

Bu arazi Bağdat’taki rafineriyi beslemekte olup borular vasıtasıyla 16 bin barele kadar günlük olarak yüklemek yapabilmektedir. Buranın iki Kürt partisinden biri tarafından kontrol altında olduğunu hatırlatmakta fayda var. 

Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH) kamu malının heba edilmesini kınamakta; Irak petrollerinin işgalle birlikte yaşanan acı süreçten fırsattan istifade edilerek yapılan bir suç olduğuna inanmaktadır. Bu aynı zamanda ahlaksız bir suç olup, Iraklıların haklarını ve servetlerini gasp edenler, fırsatçılık yaparak alenen bu durumu kötü kullananlar bu duruma bir son vermelidirler. 

IMAH, Birleşmiş Milletler uzman komitelerine de çağrıda bulunarak bu meseleye el atmalarını; olayı gözetleyerek ne kadar miktar servetin yağma edildiğini kayıt altına alarak tazminat talep etmelerini istedi. 

IMAH Genel Sekreterlik 
13 Safer 1429 / 20 Şubat 2008

HEYET Net

284 total views, 3 views today

Leave a Comment