BİR TEK İSLAM ALEMİ BAŞSIZ

    Tabip Dr. Mevlüt Katırcı     Batılı emperyalist güçler, yüzyıllarca uğraştılar ve sonunda amaçladıkları gibi Hilafet’i kaldırtarak, İslam alemini başsız bıraktılar. Dünyanın bugün içinde bulunduğu durum dikkate alındığında Hristiyanlık ve Yahudiliği bir arada tutabilecek Papa, Patrik ve Hahambaşları varken, bir tek İslam alemi halifesiz ve başsız.   Hristiyan ve Yahudileri birleştirici niteliğindeki kurumlar hayatiyetini bugün hala sürdürürken, bir tek Müslümanları toparlıyabilecek halifelik makamı kaldırıldı. Yani başka bir deyişle Katoliği papa, Ortodoksu patrik, Museviyi ise hahambaşı toplarken, bir tek islam aleminin başsız olması dikkat çekiyor.   Bu durum halifeliğin…

366 total views, no views today

Read More