Yüksek Öğrenim Alanında Yaşanan Gelişmeler Raporu

 

(IRAK YÜKSEK ÖĞRETİM BAKANLIĞINI ŞİİLEŞTİRİLME PROJESİ ) 

Önsöz 

Yüksek Öğretim ve İlmi Araştırmalar Bakanlığı önemli ve devamlı çalışan bakanlıklardan biridir. Ülkelerin gelişmesi sağlam ilmi altyapılarına bağlıdır. Nitekim çağımızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve içinde bulunduğu durumdan daha ileriye taşınarak gelişmesi maddi ve manevi olarak iyi eğitilmiş bireylere ve onlara etkin eğitimi sağlayacak bakanlık ve kurumların varlığına bağlıdır. 

Yüksek öğretim bakanlığı; ilmi birikimlerin temeli, destekleyicisi, koruyucusu ve ülkenin ilerlemesine katkıda bulunan en önemli kurumlardandır. Önceki rejim döneminde alt yapı ve akademik sorunlar vardı, buna rağmen şimdiki durumdan daha iyi idi.  Irak’ın o dönemde uluslararası alanda akademik çalışmalara ve bilime ne kadar çok katkılar sağladığı herkes tarafından bilinmektedir. Son yıllarda birçok ülke tarafından Irak üniversitelerinden alınan diplomalar tanınmamaktadır. Bunun sebebi ise mevcut bakanlığın sistemli bir şekilde belirli bir siyasi gruba devir edilerek diğer grupların görev ve yönetim kadrosundan uzaklaştırılmasıdır. 

Önceki rejimin çökmesinden sonra yüksek öğretim bakanlığında farklı siyasi düşünceleri benimseyen dört ayrı bakan görev almıştır. Bakanlık bünyesinde görev yapan memur,  öğretim görevlisi, yönetim kadroları ve bakanlığa bağlı tüm kurumlar hatta öğretim gören tüm öğrenciler de uygulanan haksızlıklardan ve mezhepçilikten nasibini almışlardır. 

Başbakan Maliki, Abd Ali Hammudi el-Tai’yi Yüksek Öğretim bakan vekilliği görevine getirmeden önceki dönemde bakanlıkta idari yönetim olarak bir denge ve kalkınma planlarını uygulamaya geçirmek için uygun bir zemin mevcuttu. Gelişmiş ülkelerdeki yüksek öğretim seviyesine ulaşmak için eğitim kurumlarında tarafsız, partizanlıktan ve mezhepçilikten uzak, çağdaş öğretim koşullarını hazırlanma zorunluluğu vardır. 

Ancak Uzlaşma Cephesi bakanının bakanlıktan çekilmesinin ardından Dr. Ali Hammudi’nin bakan vekili olarak göreve getirilmesiyle olan oldu. Görevi teslim alır almaz ne kendisinden önce Yüksek Öğretim Bakanlığında ne de hiç bir bakanlıkta görülmemiş hızlı ve çok tehlikeli değişiklikler yaptı. Bu değişiklerle belirli bir siyasi düşüncenin bakanlığın bütün birimlerini ele geçirmek hedeflenmekteydi. Bu kadrolaşma genel olarak Yüksek Öğretim Bakanlığı ve eğitim kurumlarının ne denli tehlike ile karşı karşıya geldiğini gözler önüne sermektedir.  

Aşağıda sizlere örnekleri ile sunuyoruz. 

 

 1. Bölüm:

 

Bakanlıktaki idari yönetime ve bilim dallarına siyasi müdahaleler yapılmıştır. 

Dr. Abd Ali’nin bakan vekili olarak göreve getirildikten sonra bakanlıkta ehliyetli deneyimli bürokratlar ve yönetim birimleri istemli ve planlı olarak tasfiye edilmişlerdir. Genel müdürlük ve bakan danışmanlığı gibi üst yönetim kadrolarına getirilen kişiler son derece ehliyetsiz yöneticilik yeteneğinden yoksun olduğu için bakanlığın durumunun çok kötü bir hale dönüşmesine yok açmıştır. Bütün bunlar üstelik kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleşmiştir. 

Görevine son verilen en önemli kişilerden bazı örnekler: 

1. Dr. Halit Ahmet El-Cudi, Yüksek Öğretim bakanlığı danışmanlık görevine 12.11.2007 tarihinde son verildi. 

2. Mahir Musa el-Ubeydi, Yüksek Öğretim bakan danışmanlık görevine 12.11.2007 tarihinde son verildi. 

3. Araştırma Geliştirme Dairesi Müdürü Dr. Muhammed Mübarek Ali’nin görevine 12.11.2007 tarihinde son verilerek yerine Muhammad Abdulserrac getirildi. 

4. Kültürel ve heyetler gönderme dairesi müdürü Dr. Muhammed Nasır El-Azzavi’nin görevine 24.11.2007 tarihinde son verilerek yerine deneyimi olamayan Bağdat Üniversitesinde öğretim görevlisi Dr. Ali Musin El Maşşat getirildi. 

5. Planlama Takip ve Araştırma Dairesi Genel Müdürü Dr. Hudeyr El-Ceburi aynı siyasi görüşten olmadığı için 24.11.2007 tarihinde görevinden alındı. 

6. Yönetim ve Kanun Dairesi Genel Müdürü Dr. Muhammad Ali el-Mamuri aynı siyasi görüşten olmadığı için 2008.11.24 tarihinde görevinden alınarak yerine tecrübesiz, ahlaki zaafları olan ve rüşvet almakla tanınan Dr. Ammar Fevzi el-Miyahi tayin edildi. 

7. Bakanlık kanununda aynı siyasi gruptan ancak bir bakan vekili tayın edilmesi belirtildiği halde iki vekil tayın edilmiştir. 

8. Biyoloji Fakültesi Dekanı Dr. Muhammed el-Düleymi görevinden alınarak yerine siyasi düşüncesi herkes tarafından bilinen Dr. Nida el-Ensari getirilmiştir. 

9. Mustansıriyye Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Dr. Rüşdü el-Caf’ın görevine son verilerek yerine Dr. Abd Ali el-Tai getirildi ve daha sonra bakanlık görevine atandı. 

10. Mustansıriyye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Tarık el-Ceburi’nin yerine Dr. Abd el-Zahre getirildi. 

11. Dr. Temimi’nin Mustansıriyye Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığına tayını bakanlık emriyle iptal edildi. 

12.Basra ve Amarra olmak üzere Güney bölgelerindeki bütün üniversitelerde mezhep ve siyasi düşünce temel alınarak kadro değişiklikleri sürmektedir. 

Bunlar sadece birkaç örnek olarak sıralanmıştır. 

 

  2. Bölüm 

Belirli bir mezhep ve düşünce hakkında sempozyumlar düzenlenerek bina ve anfilerin isimleri değiştirilmiş siyasi isimler veya belirli bir grubu çağrıştıran simge ve argümanlar kullanılmıştır.

Önceki rejimin düşmesinden sonra Yüksek eğitim kurumlarında kapsamlı ve kasıtlı olarak başlatılan faaliyetler aracılığı ile belirli bir grubun düşünceleri empoze edilmek istenmiştir.  

Örnek olarak;

 • Basın yayın organlarını kullanarak kendilerinden olmayan grup ve bakanlıklara karşı kışkırtma ve karalama kampanyası başlatılmış fakat kendi düşüncelerinden olan bakanların ve kişilerin yolsuzluklarını görmezlikten gelmişlerdir.

 

 • Temsilcilik heyetleri hazırlanırken adil davranılmamış yüksek öğretim görevlilerinden oluşan temsil heyet üyelerinin siyasi ve mezhep düşünceleri açık olarak herkes tarafından bilinmektedir.

 

1. Mustansıriyye Üniversitesi: 

–  Üniversitenin duvarlarına dini mercilere ait fotoğraflar asılması.

– Sene içerisinde yapılan anma törenlerinin yılın bütün günlerine yayılarak siyah bayraklar asılması.

– Siyasi ve dini etkinliklerinde sürekli olarak bez afişlerin asılı kalması.

– En basit olaylarda toplu gösteriler tertip edilerek diğer gruplara karşı gövde gösteri yapılması.

– Büyük anfilerin isimleri değiştirilerek “Büyük el-Hakim” adı verilmesi. 

2.Bağdat Üniversitesi: 

– Dini mercilere ait fotoğraflarla üniversitenin donatılması.

– Sene içerisinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde siyah bayraklar açılması

– Çeşitli siyasi ve dini etkinliklerde posterlerin asılması.

– Siyasi ve mezhep içerikli çok sayıda toplu gösterilerin düzenlenmesi.

– Bağdat isimli anfinin “el-Hakim ” olarak değiştirilmesi. 

3.Basra Üniversitesi: 

Basra Üniversitesi yönetimini kontrol etmek için çeşitli siyasi akımlar ve partilerin müdahaleleri olmuştur. Bu durum üniversite yönetimini sıkıntıya sokmuş ve dini mercilerin üniversitenin yönetimine müdahale etmemeleri yönünde taleplerini dile getirmişlerdir. Uygulanan baskılara dayanamayan birçok üniversite öğretim görevlisinin görevinden ayrılmasına veya başka yerlere taşınmasına yol açmıştır bundan dolayı Basra Üniversitesinde gözle görülür derecede akademik kadrolarda azalma olmuştur. 

 

3. Bölüm 

Özel kararlar alınarak Yüksek Öğretim Bakanlığı tüzüğüne uygun olmadığı halde particilik ve mezhepçilik yapılarak özel üniversiteler ve fakültelerin açılması. Bakanlığa bu üniversiteler ve fakültelerin tanınması için baskılar uygulanması.  Örnek; 2008 yılında İmam el-Sadık üniversitesi bakanlar kurulu kararıyla açılmıştır. Bilindiği gibi üniversiteleri tanıma yetkisi kurallar çevresinde Yüksek öğretim bakanlığına aittir. 
 
 
 

4.Bölüm 

Üniversitelerde belirli bir siyasi grubun programları öğrenci hareketleriyle faaliyet ve etkinlik düzenlenerek desteklenmiştir. Nitekim bu öğrenci grupları akademik çalışmalardan uzak dini ve siyasi etkinliklerin içerisinde bulunmaktadırlar. 

Öğrenci hareketlerinden bazıları: 

 1. Irak Öğrencileri İslam Topluluğu:

 

Bu hareket Yüksek Irak İslam Meclisine aittir. Fuar organizesi, siyasi kutlamaları, seçim kampanyalar ve seçim listelerinin hazırlanması gibi birçok çalışmaları yürütmüşlerdir. Bu etkinliklerin sonucu olarak Bağdat Üniversitesi başkan yardımcısı Nihad el-Ravi kurban giderek 200 üzerinde öğrenci zehirlenmiştir. 

 1. Irak Öğrencileri İslam Birliği:

Davet partisine ait olup üniversiteler içerisinde İran ve Lübnan’daki yayın evlerinden getirilen kitapların sergilendiği kitap fuarları ve siyasi paneller düzenlemek gibi faaliyetler yapmaktadırlar. 

 

 1. Iraklı Öğrenci Kurumu

Bu öğrenci grubu İbrahim Caferi’nin cemaatinden olup bir çok fuar ve sempozyum düzenlenmiş, Huseyni kutlamaları yaparak siyah bayraklar asmışlardır. 

 

 1. Irak Cumhuriyetinde genel öğrenciler birliği

El-Sadır cemaatinden olup akademik olmaktan uzaktır diğer yan kuruluşları ile üniversite içerisinde etkin faaliyet göstermektedirler. Örnek olarak:

 1. Kevser birliği
 2. Fatımalar birliği
 3. Mumehhidat birliği

 

Bu öğrenci grupları siyasi içerikli kitap dağıtmakta ve mezhepçilik yaparak bayan öğrencilere bazı özel eğitim vermektedirler. 

 

 1. Bölüm:

 

Kampüslerin bazı siyasi gruplara ait hareket merkezi olarak kullanılması

 • Dini mercilere ait fotoğraf, poster ve broşürlerin dağıtılması
 • Üniversite anfilerinin bazı siyasi faaliyetler ve etkinlikler alanı olarak kullanılması.
 • Teknoloji üniversitesine ait dokuz nolu yurtta kaçırma olayları olduğu gibi yurtların katillerin ve milislerin gizlendiği yerler olarak kullanılması.
 • Yurtların siyasi düşüncelerin pazarlandığı ve siyasi içerikli yayınların basıldığı yerler olarak kullanılması.

 

    6. Bölüm 

Akademik Unvan altında siyasal etkinliklerin yapılması:

İran; İran, çok büyük sayıdaki üniversite öğretim görevlisini ve öğrencilerini davet ederek onlara ortak siyasi ve güvenlik işbirliği sunmakta ve bu tekliflere üniversite idaresi de destek vermektedir. Örnek olarak Bağdat Üniversitesi, Mustansıriyye, el-Nahreyn, güney bölgesinde Kufe, el-Basra ve el-Kadisiye Üniversiteleri her ay düzenli olarak Tahran’a,  Kum kentine, Humeyni’nin mezarına ve Irak-İran savaşı şehitlerinin mezarlarına ziyaretler   düzenlemektedirler. Bu ziyaretlerden üniversiteler bir kazanç sağlamamıştır. Bu etkinlik takviminin amacı İran tarafından Irak üniversitelerinde yeni ekipler oluşturarak kendi fikirlerini empoze etmektir. 

    Birçok üniversitede kitap fuarları organize edilerek siyasal ve mezhepçilik propagandası sürdürülmektedir. Bu fuarlarda İran devrimi ve Humeyni’nin düşüncelerini içeren kitap ve broşürler ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. 

 

  7.Bölüm 

Belirli bir siyasi grubun hedeflerini gerçekleştirmek için YÖB’de bazı önemli birimleri kontrol etme hırsı.

 1. Temsilciler dairesi üyeleri kaçırılmış bu olay sonucunda Irak’ta eğitim kurumlarında büyük sarsıntı meydana gelmiştir.
 2. Temsilciler dairesinin kapıları kırılarak, diploma denklik şubesine baskınlar yapılmıştır. Şubeye ait özel hard diskler alınarak imha edilmiştir. Bütün bunlar devlette çalışan bazı sorumlu kişilerin diplomalarında yapılan sahtekârlıkları örtbas etmek için yapılmış çirkin saldırılardır.
 3. Temsilciler dairesi, genel ilişkiler ve üniversitelere öğrenci kabul birimlerinde kadrolaşmayı sağlamak için birçok kez rüşvet alınmıştır.
 4. Genel müfettişlerin görevlerini sınırlandırılarak baskı yapılmıştır.
 5. Belirli bir siyasi gruba ait kültür ataşelerinin sayıları artırılmıştır.
 6. İdari vekilin korumalarının sayısı ve teknik donanımı bakanın korumalarından daha fazladır bu durum dikkat çekmiştir.
 7. İdari vekilin bilgisi ve deneyimi az olmasına rağmen bakanın bütün yetki ve sorumlukları kendisine devredilmiştir.
 8. Üniversite kadrolarındaki boş yerler doldurulmak amacıyla belirli mezhep mensuplarına tayin çıkartılmıştır.
 9. Bakanlıkta ahlakı yönden zayıf kişiler güvenlik memurluğu görevine getirilmiş, bu kişiler de müracaat eden vatandaşlara karşı kaba kuvvet kullanmış ve vatandaşları tartakladıkları görülmüştür.

 

     8. Bölüm 

Bakanlıkta ve Üniversitede tayinlerin taraflı yapılması 

– Bakanlıkta yapılan en son tayinler Davet Patisine mensup Ali el-Dip ve Kays’in referansları ile yapılmıştır.

– Üniversitelerde görev terfilerinde taraflı davranılmıştır. Örnek olarak daha büyük olan Musul Üniversitesi Kufe Üniversitesi ile eşit tutulmuştur. Mustansıriyye Üniversitesine ihtiyacından daha fazla yardım ve kadro verildiği halde Musul, Tikrit, el-Enbar, İslam ve Diyala Üniversiteleri her yönden ihmal edilmiştir.

– Üniversitelerden mali kaynak sağlanmadan atamalar yapması istenmiştir. Daha sonra bakanlığa bu atamalara mali kaynak sağlaması için baskı yapılmıştır. Böyle bir durum ise gelecekte tayinlerin durdurulacağının ve mali krizin sinyalini vermektedir.

 

     9. Bölüm 

Üniversitelerden öğretim görevlilerinin, araştırmacıların ve öğrencilerin tasfiyesi için her türlü metodun kullanılması. 

-Irak’ta Eğitim kurumlarında yüzlerce Üniversite öğretim görevlisine suikastlar düzenlenmiştir. Bütün bunlar siyasi ve mezhep kaynaklı suikastlerdir.

– Sünni ve Baas Partisi üyelerinin bakanlık binasını terk etmeleri için tehdit içeren yazılar dağıtılmıştır. Uzlaşma Cephesinin bakanlıktaki göreve geri dönmesi durumunda bakanlık binasının patlatılacağı tehditleri açıkça yapılmıştır. 

 

     10. Bölüm 

Coğrafi dağılım göz önüne alınmaksızın partizanca davranarak yeni fakülteler açılması ve bazı fakültelerin yer değiştirilmesi. 

-Mustansıriyye Üniversitesine ait Hukuk Fakültesi eski yerinden üniversite kompleksine taşınmıştır.

-Mustansıriyye Üniversitesine ait Eğitim fakültesi çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenciler katledildikten sonra  önceki bulunduğu yerden üniversite kompleksine taşınmıştır. 

Bağdat’taki Üniversite ve bünyesinde bulunan fakültelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 • Bağdat Üniversitesine ait 24 fakülte var 2 tanesi hariç diğer fakülteler Rusafa bölgesinde yer almaktadır.
 • Teknoloji Üniversitesinin bünyesinde 13 bölüm var hepsi Rusafa bölgesinde bulunmaktadır.
 • Nahreyn Üniversitesinin bünyesinde 6 fakülte var hepsi Rusafa bölgesinde ancak iki tanesi Kazimiyye ve Kerh bölgesinde bulunmaktadır.
 • İslam Üniversitesi Rusafa bölgesinde bulunmaktadır bünyesinde 4 fakülte mevcuttur.
 • Mustansıriyye Üniversitesi bünyesinde 13 fakülte var bütün fakülteler Rusafa bölgesinde bulunmaktadır. Ancak Kerh bölgesinde hastaneler bulunduğu için üç Tıp ve bir diş fakültesi bu bölgede yer almaktadır.
 • Teknik eğitim heyeti 14 fakülte ve bir enstitüden oluşmaktadır hepsi de Rusafa bölgesinde ancak iki bölümü Kerh bölgesindedir.

Görüldüğü gibi toplam 74 fakültenin 7 si ve bir de enstitü Kerh bölgesinde bulunmaktadır. Bu 7 fakültenin Kerh bölgesinden Rasafa bölgesine taşınma girişimleri devam etmektedir. 

 

 •  
  1. Bölüm

Güvenlik: Bakanlık üzerinde güvenliğin çok etkileri olmuştur.

 1. Bakanlık içerisinde mezhebi kadrolaşma oluşturulmuş kendilerinden olmayan kişiler uzaklaştırılarak tasfiyesi yapılmıştır.
 2. Bakanlığa ait özel koruma araçları ve güvenlik bünyesinde çalışan bazı subayların araçları geri alınmıştır.
 3. Milli duyarlılıkları vatansever subay ve güvenlik birlikleri bakanlıktan uzaklaştırılmışlardır.
 4. Mafya tipi bir yapılandırma gidilerek çok sayıda koruma silahlandırılmıştır.
 5. Bazı kişiler gizli bilgi servisi için görevlendirilmiştir.
 6. Bakanlıkta kimlikleri belirsiz ve daha önce güvenlik birimlerinde tecrübesi olmayan kişilere subay rütbesi verilmiştir.
 7. Belirli bir mezhebe mensup memurlar tehdit edilerek görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

 

  12. Bölüm 

– Eğitim sistemi çökmüş ve bağımsız akademi standartlarından uzak çalışmalar yapılmıştır. Bu yüzden Ürdün Yüksek Öğretim Bakanlığı, Irak’ta eğitimin kötü ve kopyanın yaygın olduğu inancıyla Irak üniversitelerinden alınan diplomaları kabul etmeme kararı almıştır.

– Bu yıl tıp ve mühendislik alanlarında ihtisas yapacak olan öğrenciler sınav yapılmadan kabul edilmiş ayrıca bilim komisyonlarının bu konudaki tavsiyeleri ciddiye alınmamıştır.

– Üniversitelerde kontenjan kapasitesinin sınırlı olmasına ve eğitimin kötü olmasına rağmen hazırlık sınıflarına ve gece okullarına çok sayıda öğrenci kaydı yapılmıştır.

– Bilimsel metotlar izlenmediği için genel olarak eğitim sisteminde çökme ve gerileme görülmektedir.

– Yüksek lisansa öğrenci kabullerindeki şartlar ihlal edilmiş, ayrımcılık yapılarak kabuller gerçekleştirilmiştir. Örnek:

 •  
  • Zehra Hadi El-Amiri şartları yerine getirmediği halde kabul edilmiştir.
  • Kufe Üniversitesi İlahiyat Bölümüne doktora öğrencilerinin kabulünde hiç bir şart ve prensiplere uyulmamıştır.

Bu tür ayrımcılıkların örnekleri çok sayıda mevcuttur. 

– Uygun yer, idari ve akademik kadroların olmamasına rağmen bilimsel metotlardan uzak Basra’da el-Ferahidi, Kasim İlçesinde Veterinerlik ve Ziraat fakülteleri ve Necef Üniversitesinin açılması için kararlar çıkarılmıştır. 

– Saddam Hüseyin’nin kişiliği ve Baas partisi tarihini inceleyen çalışmalar, tezler ve kitapları imha edilmiş ve yasaklanmıştır. Ancak aynı zamanda bir çok üniversitede el-Hakim, el-Sadr gibi şahısların düşünceleri üzerinde akademik, ve tarafsızlıktan uzak çalışmalar yapılmıştır. 

– Sorumluluk ve yetkilerin 3 bakan vekilinde toplanmış olması mesleki ve bilimsel açısından doğru değildir. Dolayısıyla siyasi ve mezhepçi davranıldığı için sorunlar açıkça görülmüştür. 

Bu bakanlar; 

1. Dr. Ammar Aziz(Fazilet Partisi): Bakanlık kanununda hiç bir statüsü bulunmayan teknik vekil görevine tayin edilmiştir dolayısıyla hiçbir rolü yoktur. Nitekim henüz yeni mezun olmuştur ve eğitim alanında yeterli tecrübesi bulunmamaktadır.

2. Dr. Abd Ali el-Tai: İhtisas alanı matematik olduğu halde idari ve mali vekil olarak tayin edilmiştir. Şayet bilim alanında görev verilmiş olsaydı belki daha verimli olurdu. Ancak siyasi kadrolaşma ve önemli birimleri ele geçirme zihniyetiyle hareket edilmiştir. 

3.Dr. Selam Hasan Huşnavi: Kürt asıllıdır. Erbil Selahettin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı iken üçüncü bakan vekili olarak tayin edilmiştir. Kendisinin uzun yıllar yönetim alanında tecrübesi olmasından dolayı idari vekil olarak atanması gerekirdi ancak bu atamada diğer atamalar gibi siyasi bir atamadır. Çünkü halen bu güne kadar Başbakan Maliki tarafından Dr. Selam Hasan’a hiçbir yetki verilmemiştir. 
 

SONUÇ:  

Görüldüğü gibi yukarıda verilen yer, mekan, tarih ve görevlere dair detaylı ve güvenilir bilgiler işgal sonrası Irak’ın içinde bulunduğu yüksek öğretimin durumunu gözler önüne sermektedir.  

İşgalle birlikte siyasal ve ekonomik kazanımlarını eğitim alanında da -dirayetsiz olsa bile-sistematik bir şekilde sürdürmek isteyen Şii düşüncenin ve temsil edildiği politik akımların geldiği durum ve yüksek öğretimde gelinen içler acısı tablo göründüğü gibidir. Elbette ideolojik hareketlerin kendi fikriyatı doğrultusunda çalışmasından daha doğal bir şey olamaz. Ancak Irak’ta yaşananlar kör bir taassupla belirli zihniyeti mensup akademisyenlerin, üniversite öğretim görevlilerin ve öğrencilerin tasfiye edilmesi; ilim eserlerinin yok edilmesi ve son derece ideolojik, mezhepçi yaklaşımlar doğrultusunda bir anlayışın kökünün kazılmak istenmesinden ibarettir. 

%90 okuma oranı olan ve dünya çapında hemen her bilim alanında etkin ve ünlü akademisyenler, ilim adamları ve ehil insanlar yetiştiren Irak bugün gelinen son noktada mezhepçi taassubun girdabında boğulmaktadır.  

Bu raporun bir nebze de olsa medeniyetlere beşiklik etmiş Irak’ın aslına rücu etmesine vesile olmasını temenni ediyoruz.  
 
 

Hazırlayan: Prof. Dr. Ali Al- Watifi

kitabat.com

 

328 total views, 1 views today

Leave a Comment