Cezayir Uleması Karadavi’ye Şii Saldırısını Kınadı

 

Başlarında İmam Muhammed Tashiri’nin yer aldığı İranlı Şii grupların şiddetli bir şekilde Şeyh Yusuf Karadavi’ye yarı resmi İran Mehir Ajansı vasıtasıyla saldırmaları üzerine Cezayir Ulemasından bir cevap geldi.

 

HEYET Net – Açıklamada Tashiri, Şeyh Karadavi’yi İslam ümmetinin çıkarları ve vahdeti  için çalışmamakla suçlamış ve kendisini taassup ve tefrikaya çağırmakla itham etmişti. Bu Şii ithamları Şeyh Karadavi’nin Şii cereyanın Mağrib Arap dünyası için ciddi bir tehdit teşkil ettiğini söylemesi ve Şii mercilerini Cezayir’i terk etmeye çağırarak; burasının Sünni olduğunu ve daha fazla soruna gerek olmadığını ifade etmişti. 

 

Şeyh Abdurrahman Şeyban çağımızdaki en önemli İslam alimi olan, gerçek bir mümin ve ilim ehli olan Şeyh Karadavi’ye ilmi, duruşu, cesareti ve dirayeti nedeniyle Cezayir halkının saygı gösterdiğini belirtti. İmam Tashiriye gelince onun da muhterem bir zat olduğunu, Şeyh Karadavi ile Uluslararası Müslüman Alimler Birliğinde ilişkisinin bulunduğunu söyledi.

 

Şeyh Şeyban: “Bu münasebetle her ikisini de İslama ve Müslümanlara hizmet noktasında yardımlaşmaya, tartışmayı bırakmaya ve bu tür düşmanlara hizmet edecek anlaşmazlıklara karşı durmaya davet ediyoruz. Ve ben televizyon kanallarında Sahabe’ye karşı önyargıyla davranan Şiileri bu saldırılarını durdurmaya davet ediyorum.” dedi.

 

Şeyh Karadavi’nin bu kesimler tarafından “masonların sözcüsü” şeklinde tanımlanmasıyla ilgili olarak Üstaz Muhammed el Hadi el Hüseyni bunun son derece tehlikeli ve sorumsuzca söylendiğine dikkatleri çekti.

 

El Hüseyni: “İmam Tashiri ve diğer Şii imamların bu duruşu karşısında şaşkınım.” şeklinde konuştu.

 

 El Emir Abdulkadir İslami İlimler Üniversitesi başkanı Dr. “Bu Halhal” ise Şeyh Karadavi’nin bu şekilde tanımlanmasının son derece ayıp olduğunu ifade ederek Cezayir’de Şii varlığının gerçek olduğunu; ancak bu akidevi ve siyasi akımlar olarak birbirinden ayrı tutmak gerektiğini söyledi. Bununla birlikte iki tarafa da aralarında ittifak sözleşmesi yayımlamaları ve kimi zaman gün yüzüne çıkan anlaşmazlıklara çözüm bulmak için sakinleşmeye çağırıyoruz dedi.

 

Öte yandan başkentteki İslami Araştırmalar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Muhammed Yaiyş ise Şeyh Karadavi’nin Şia hakkındaki konuşmasının gerçek olduğunu bunun Şiilerin “el Kafi” adlı kitabıyla bunun dışındakilerde belgelenmiş olduğunu söyledi.

 

Cezayirde Şiilerin fiilen mevcut olduklarını belirten Dr. Yaiyş bunların düzenli bir şekilde medyada yer aldıklarını ve bazı dini ibadet yerlerinde bunlara şahit olduklarını dile getirdi.    

     

Dr. Yaiyş aynı zamanda Cezayir’de Şiiliği yaymak için bulunan tebliğcilere seslenerek tıpkı Sünnilerin Şii mezhebine saygı duyduğu gibi onların da Sünni Cezayir mezhebine saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

 

 HEYET Net – Qaradawi Net

343 total views, 1 views today

Leave a Comment