Şeyh Sadi: Siyaset eğer Şer’i dayanakları varsa dinin bir parçasıdır

“Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH) takva ve hidayet üzere kurulmuş bir oluşumdur.” diyen Şeyh Abdulhakim el Sadi ile IMAH Resmi Yayın organı olan el Basaer Gazetesi adın Amman ofisinden Casim el Şammari’nin yaptığı röportajı sunuyoruz.

 
 

Şeyh Dr. Abdulhakim el Sadi, İslamın hem din hem de dünya anlayışını havi olduğunu ve bunların ayrılamayacağını ifade etti. Siyasetin de dinin bir parçası olduğunu belirten Dr. El Sadi, Müslümanların ilk İslam davetinden bu yana dinin beş esasını ve maslahatlarını muhafaza ettiklerini belirterek; siyasetin şeriatın esasları çerçevesinde bu eylemlerle uyum içinde olması gerektiğini söyledi.

 

Dr. Sadi, tüm bu sözü edilen hususların işgal altında hiçbir şekilde gerçekleşemeyeceğini söylerken, işgal altındaki siyasetin önceliklerinin evvela işgalcileri çıkarmak olduğuna dikkatleri çekti. Zira bu büyük maslahat arkasından diğer tüm çıkarların gerçekleşmesini sağlayacaktır. Akabinde de devlet Cenab-ı Hakkın istediği ve tüm kalplerin mutmain olacağı adalet temelleri üzerinde değişecektir.

 

IMAH Beşinci Olağan Kongresinin yapıldığı Şam’da HEYET Net ve Basair’in sorularını yanıtlayan Şeyh Sadi, Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH)’nin takva ve hidayet esasları üzerine yükseldiğini ve ümmetin alimleriyle mütefekkirlerini içerdiğini, kurulduğu günden bu yana tüm ihlas ve samimiyetiyle Ümmeti savunmak, vatani ve milli şuuru yaygınlaştırmak için üzerine sorumluluk aldığını, Allah (cc)’ın Irak’a zafer nasip etmesi ve işgalcilerle işbirlikçi artıklarından ülkeyi temizleyinceye kadar her şekilde direnişini desteklediğini belirtti.

Röportajın tam metni:

Beş yılın ardından Irak

HEYET Net – Muhterem Şeyh, ülkede işgalin ardından geçen beş yılın ardından durumu nasıl görüyorsunuz?

Şeyh Sadi – Bismillahirrahmanirrahim, Allah’a hamd, Resulullaha, ailesine ve ashabına selam olsun. Irak, taşıdığı özellikleri nedeniyle Arap yarımadasındaki diğer ülkelerden ayrılamayacak en önemli bir parçasıdır. Kesinlikle yarımadanın ve dünyanın kalan kısmının en faziletlisi olan Mekketül Mükerreme ile Medinetül Münevvere ayrı bir yerde durmaktadır. Irak ise coğrafi konum olarak, sahip olduğu servet ve hazinesiyle geçmişten günümüze kadar dünyanın bu önemli noktasına dış güçleri hakim olmaya itti. 

 

Irak’a en son saldıranlar ise Amerikalılar ve müttefikleri. Yalan ve çarpıtılmış olayları bahane ederek beş yıldan beri Irak’ı işgal ediyorlar.  Onların Irak’ın öneminin farkındalar. Sahip olduğu servet ve hazinenin de. Ve işgale kalkıştılar. Onlara basit bir ücret karşılığında yardım eden hain gruplar çıktı. İşgalciler işgalle de yetinmediler, yeryüzüne fesat yaydılar, öldürdüler, yıktılar ve harap ettiler. Küçük, büyük, kadın, genç kimse bundan kurtulamadı. Kültür, ilim ve tarih de mahvedildi. Ve bu şekilde kötülük beş yıldan ta günümüze kadar böyle devam etti.

 

 

 İşgal altında siyaset yönetimi

HEYET Net – İşgal altında siyasi eylemin şeri olarak hükmü nedir?

Şeyh Sadi – İslam; din ve devlettir. İkisi birbirinden ayrılmaz ikizlerdir. Siyasi eylem dinin bir parçasıdır. Ancak bunun dinin sabiteleri üzerine olması gerekmektedir. İslam davetinin başlangıcından bu yana Müslümanların oluşturduğu siyaset beş dini esası muhafaza etmek ve mesalihi gerçekleştirmek yönünde başarıyla kullanıldı. İşte bu hususlar da hiçbir şekilde işgal altında gerçekleştirilemez. Bu münasebetle tüm maslahatlardan önce evveliyet arz eden maslahat işgalcileri çıkarmaktır. Ardında da Allah’ın (cc) arzuladığı ve kalplerin onunla tatmin olduğu adalet üzerine dayanan bir devlet kurulur.

 

Ümmet ne zaman kazanacak?

HEYET Net – Muhterem Şeyh, ümmet ne zaman kazanacak?

Şeyh Sadi – Bu gayet doğal bir soru ki cevabını şu ayet-i celile veriyor: “Eğer siz Allah’ın dinine yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar.” Ümmet Allah’ın şeriatına bağlı kaldıkça ve İslam ilkelerine uydukça başarmıştır; ancak ne zamanki bunlara ve Şeriatın emirlerine ihanet etmiştir, işte o zaman aynı konumlara çevrildiler ki bunun tevili kabul edilemezdi. Bu münasebetle Ümmetin selefleri Kur’an-ı Kerime ve Sünnet-i Şerife herhangi bir tahrif, tezyif olmaksızın ittiba ettiler. İşte bu gölgede. Allah (cc) zalimlere yardım etmez.

 

 

 Irak Meselesine Çözüm

HEYET Net – Irak meselesine en iyi çözüm sizce nedir?

Şeyh Sadi – En iyi çözüm İslam’ın temellerine dönmektir. Böylece şunlar gerçekleştirilecektir:

1-      Tüm dinleri, ırkları ve mezhepleri ile Iraklıların tek bir safta tek bir lokmada ve tek bir kelimede bir araya gelmeleri.

2-      Kuvvet, siyaset ve reddetme ile hangi yolla olursa olsun işgalcilerin vatandan çıkartılması sözü.

3-      Bunlardan her biri bu vatanın boyunlarında bir emanet olduğunu hissetmelidirler. Onun için tüm saldırganlığa karşı durmalı ve onun zaferi için çalışmalıdırlar. İhlastan ve onu savunmaktan yüz çevirmemelidirler.

4-      İşgalin emri ve hegemonyası altındaki siyasi süreci reddeden oluşumlar ve ihtilaflar üzerinde milli güç ilan etmek.

5-      Direnişin mürşid konumunu devam ettirmesi, haddi aşmaktan uzak işgalcilere karşı direniş olması. Yani Allah’a ve Resulüne ihanet eden din tacirlerinin ve işgalciler ile işbirlikçilerinin sıkça yaptıkları gibi direnişin tahripkar ve yıkıcı olmadığını göstermek.

 

 

 Heyetin Siyasi Performansı

HEYET Net –  Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH)’nin siyasi performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şeyh Sadi – Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH) takva ve hidayet üzerine kurulmuş bir teşkilattır. Ümmetin alimleri ve mütefekkirlerinden oluşmakta olup kurulduğu günden bu yana İslami ve milli şuurun yayılması için çalışmakta; tüm ihlas ve samimiyeti ile ümmeti savunma yolunda, her şekliyle direnişi desteklemektedir. Ta ki Cenab-ı Hak Irak’a nusret nasip etsin ve Irak’ı işgalcilerle işbirlikçileri olan necislerden temizlesin.

 

 

 Irak Halkına ve Direnişe Tavsiyeler

HEYET Net – Muhterem Şeyh Iraklılara ve direnişe nasihatleriniz nelerdir?

Şeyh Sadi – Irak halkına nasihatimiz: Tıpkı eskiden oldukları gibi kardeş olmaları; işgale karşı kararlı bir duruş sergilenir ise tüm ırk, mezhep ve milliyet farklılıklar erir gider. İşte bu yeryüzünde kendisinden başka hiçbir milletin yazmadığı şerefli satırları yazan bu Irak halkının özelliğidir.

 

Direnişe şunları tavsiye ediyoruz: Güçlerinizi toparlayın, kurşunlarınız işgalcilere yönelsin, masumların kanını akıtmaktan kaçınınız, niyetiniz sadece halis bir şekilde Allah için olsun, bir makam, mevki ve çıkar için olmasın. İşte bunlar Allah’ın sizlere zafer nasip etmesine kadar devam etmeniz ve zaferiniz için birer güvenilir emniyet kilitleridir.

 

 HEYET Net – Allah (cc) sizlerden razı olsun muhterem Şeyh.

Şeyh Sadi – Allah (cc) sizlerden de razı olsun, teşekkür ederim.   

 

 

Bu röportaj HEYET Net Türkçe Resmi Sitesi için Özel Çevrilmiştir © 2008 

Arapçası için lütfen tıklayın: الشيخ عبد الحكيم السعدي

435 total views, 1 views today

Leave a Comment