Hıristiyan Vatandaşların Tehdit Edilmesi

Musul Şehri’nde yaşayan Hıristiyan vatandaşları tehdit eden broşürlerin dağıtılması üzerine bu sinsi planı kınayan bir açıklama yapan Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH) herhangi bir gerekçeyle bu saldırının arkasında duranlardan beri olduğunu ifade etti.

HEYET Net – 581 numaralı basın açıklamasında IMAH bu tür eylemlerin İslam tarafından onaylanmadığını, onun hoşgörü prensipleriyle uyuşmadığını ve milli birlikteliğe aykırı olduğunu beyan etti.

Belirli zamanlarda yapılan bu tür şüpheli yayınlara karşı Irak halkının uyanık kalmasını isteyen IMAH; kaos oluşturmak isteyen, işgalcilerin varlığıyla irtibatlı bölgedeki etkin çevreler için ortam hazırlamaya yönelik bu tür hadiselerle ilgili olarak şunları söyledi:

“Sözü edilen bildirilerin Musul’daki Hıristiyan vatandaşlarımızın bulunduğu bölgelerde dağıtıldığına dair üzüntü verici haberlerde; tehdit içeren mesajda onların üç şartı kabul etmeye zorlandıkları yazıldığı ifade edildi: İslam, Cizye veya Ölüm!”

“İmanımız gibi biliyoruz ki bu tür bildiriler işgale karşı direnen hakiki Irak direnişi tarafından gelmemektedir.” diyen IMAH şu maddeleri kamuoyuyla paylaştı:

İlk olarak; bu tür eylemler İslam tarafından onaylanmamaktadır. Ki insanlık tarihi boyunca İslam egemenliği altında Müslümanlar ve diğer din mensupları barış, esenlik ve güvenlik içinde yaşamışlardır. Azınlıklar bu şemsiye altında yer almışlardır. Ancak bunun tam tersine işgal altındaki bugünün siyasetçileri azınlıkların haklarını ihlal etmiş, yasalardaki maddeleri tamamen iptal ederek onları olumsuz bir duruma sokmuşlardır. Sanki bu ülke sadece onlarınmış gibi!

İkinci olarak; bu durum hayır ehli tarafından peşinde koşulan gerçek milli birlikle uyuşmamaktadır; bilakis açık şekilde birçok şerir insanın başarmaya çalıştığı şeylere hizmet etmektedir.  

Üçüncü olarak; bu durum hakiki Irak direnişi ve onun kurtuluş projesine de zararlıdır. Bu direniş kendi zamanını işgali kovmaya, Irak’ı onlarını ve takipçilerinin pençesinden özgürleştirmeye adamıştır.  

Dördüncü olarak; bu şüpheli bildireler, belirli zamanlarda yapılıp dağıtılmakta; kaos oluşturmak, işgalcilerin varlığı ve yokluğuna bağlı bölgedeki etkin taraflar için uygun ortam oluşturmaya matuf hizmet görmektedir.  

Her ne durumda olursa olsun; Irak Müslüman Alimler Heyeti, ne taraf olursa olsun ne gerekçeyle olursa olsun bu tür bildirilerin arkasında duranlardan Allah’a sığınmaktadır.  

Son olarak; IMAH Hıristiyan vatandaşlardan zor durumda olmalarına rağmen bu tür ümitsiz teşebbüsler karşısında milli ve ahlaki duruşlarını zayıflatmamaları çağrısında bulunmakta; onları vatanlarına daha da yakınlaşmaya çağırmaktadır.  

Cenab-ı Allah’a Irak düşmanlarını ve onların desiselerini ülkeden dışarı atmasını niyaz etmektedir. Muhakkak ki O, en iyi işitendir. (Amin)  

IMAH Genel Sekreterlik 

8 Şevval 1429 / 7 Ekim 2008 
 
 
 

279 total views, 1 views today

Leave a Comment