Son Durak: Irak’ın Yenmesi ve ABD’nin Gerilemesi

 

Rakan el- Mecali

Tarih, Irak ve büyük savaş gücüne sahip bir orduya ve oynanan korkunç ve çirkin politikaya karşı dimdik durarak mucizevî bir karşılık veren Iraklılar hakkında bir şan ve yücelik kaydeder. ABD süper güç olarak yalnız değildi. Arkasına dünya desteğini de aldı. Irak üzerindeki komplo, 2003 işgalinden önce 13 sene boyunca “yaptırımlar” adı altında devam etti. Irak 5 yıldır barbarca bir savaş yaşamakta. Bu savaş, Irak’ın tüm kesimlerini hedef aldı ve alt yapısını yok etti. Fakat yine Irak direnerek yüce bir dağ gibi ayakta durdu.

 

“Dünya Irak’a borçludur” dersek hiç de abartmayız. Çünkü Irak, dayanması ve direnmesi ile sömürgecilik saldırısını, nüfuz planını ve ABD imparatorluğunun hâkimiyet sağlamasını yenilgiye uğrattı. Amerika’nın gerilemesi ve tek kutupluğun çökmesi Irak’ta başladı. Ve bu sayede yumuşak güç olarak üstünlük gösteren Çin sahneye çıktı; Rusya heybetine, askeri gücüne ve siyasi rolüne tekrar kavuştu; Avrupa da kendini yeniden yapılandırmaya başladı. ABD ise, malî, siyasi vs. açılardan çökmeye başladı.

 

Dünyayı köleleştirmek ve globalleştirmek (yani Amerikalılaştırmak) projesi, Irak’ta çökmeye başladı. Çin, olimpiyatla birlikte sahneye çıktı, Rusya, ABD’nin Kafkaslardaki yayılmasının önünü keserek varlığını gösterdi. Zira ABD’nin Irak’taki gerilemesi ve çökmesi bunlara eklendiğinde, onun dünyaya muhtaç olduğunu kolayca söyleyebiliriz. İşte onun için de Çin, Avrupa, Japonya, Asya ülkeleri ve Körfez ülkeleri ABD’ye yardım eli uzattılar. Her ne kadar birbirinin karşısında dursalar da Rusya da uluslararası arenada Amerika’yı kurtarma çabasına katkıda bulunmak için yardım eli uzattı. 

 

Fakat ne yazık ki ABD ne tarihten ne de günümüzden ders almıyor. Irak ile güvenlik anlaşmasını imzalamada ısrar etmesiyle hala aptallığa ve kötülüğüne devam etmektedir. Aslında o bir güvenlik anlaşması istememektedir. Çünkü güvenlik ve askeri açıdan ziyadesiyle Irak’a hâkim durumda. ABD, eskide olduğu gibi sömürgecilik anlaşması da istemiyor. Onun bugün istediği, yeni bir bölgesel rejimin kurulmasıdır. Bu rejim de Irak’tan başlayıp Siyonistlerin ve hayali ABD imparatorluğu projelerine benzer bir düzen olacakmış!!! 

 

ABD’nin Irak’tan başlayarak kurmak istediği bölgesel rejim, İsrail’in bu rejimdeki rolü ekseninde planlanmaktadır. Ayrıca Arapları da bu rejimin birer nesnesi olarak görmektedir. İran’ın ABD’den bu rejimde İsrail ile birlikte bir rol alma isteği hiç de sürpriz değildir. Onun için İran, rol alamadığı bölgesel rejim için hazırlanan her türlü anlaşmayı bozmaya çalışmaktadır.  İran, Irak’ın işgali ve ulusal direnişi vurmak için ABD’ye yardım etmesine rağmen göz ardı edilmektedir. İran her ne kadar Irak’a yayılmış ise de ABD onu kendi ortağı kabul etmez ve ona bölgesel bir rol vermez.

 

Özetle söylenecek olursa, Iraklıların idraki ve iradesi, Irak ve bölge üzerindeki komployu çökertebilir. ABD, yalan sloganlar ve çirkin yöntemlerle Irak’ı ve bölgeyi yok edip bölge halkının iradesini hiçe sayarak; kimliğini değiştirerek yeni bir rejimin getirilmesini başarabilir düşünüyor ise çok yanılıyor.

 

 

Bu makale IMAH Türkçe Resmi Sitesi için özel çevrilmiştir.

335 total views, 1 views today

Leave a Comment