Iraklıların Katillerini Onurlandırmak

Iraklıların Katillerini Onurlandırmak, Casim Şemmeri

 

HEYET Net Özel – Dünyadaki tüm hükümetleri ellerindeki tüm imkan ve yolları kullanarak halkını razı etmek için gayret gösterirler. Yalnızca Irak’ta bu olmaz. Zira 2003 işgalinden bu yana halkın ensesine Amerikan işgalcileri tarafından konulan dördüncü hükümet bunun dışında. Ki buna mevcut hükümet de dahil. Bu hükümet gerçekle hiçbir alakası olmayacak şekilde isimlendirmelerle Irak halkını küçük düşürdü ve aşağıladı. Yeni Irak, Milli Birlik Hükümeti, Teröre Karşı Savaş ve sair isimlendirmelerde olduğu gibi…

 

Mevcut hükümet işgalcilere rağbet etmekten zerre kadar ayrılmıyor; yine bu yetmiyormuş gibi bir de menfur işgal zamanında gerçekleştirilen sözde başarılar hakkında konuşmaktan geri durmuyor.

 

İşgal için doğal olarak gösterilen resim şu: İşgali “özgürleştirme” olarak isimlendirirken direnişi “terör” olarak isimlendirmek. Bunların dışındaki birçok tenaküz teşkil eden durum da Irak’ı şimdi içinde bulunduğumuz hale getiren şeyler. Bu çerçevede Maliki’nin geçtiğimiz ayın yirmibeşinde Amerika’ya gerçekleştirdiği son ziyaret geldi. Ziyarettten maksat Amerikan Hükümeti’nin iyi niyetini kazanmaktan ibaretti. Yine mezkur şahıs bu ziyaretle makalemizde bahsetmeye gerek olmayan mezhepçi ve bir dizi hizipçi  hedeflerini gerçekleştirmek için makamında kalmaya devam etme yönünde iştiyahları var ve buna can atıyor. Amerikalıları tam olarak razı etmek adına bu ziyaret çerçevesinde “Başbakan” Washinton yakınındaki Arlengon Kabrini ziyareti esnasında kabirdeki mechul asker anıtına çelenk bıraktı. Bu kabirde içlerinde 461 tanesi kahraman Irak direnişçileri tarafından öldürülenler de dahil olmak üzere 330.000 civarında Amerikan askeri yatıyor.

 

İçerdiği tehdide rağmen bu ziyaret yeterince ilgi çekmedi; oysa bazıları bunun sadece protokoldan ibaret bir ziyaret olduğunu zannetti. Aksine yaşanan hakikat Maliki’nin Irak’ta öldürülen Amerikan işgal ordusunu temsil eden bir kabre çiçekleri koymasıydı. Ki burada kendisi hangi Şeriata göre veya hangi örfe göre olduğunu bilmediğimiz, hatta diplomasi de bile olup olmadığını bilmediğimiz bir şekilde Fatiha Suresini de okudu. Tek bir Müslümanıon dahi bulunmadığı bu kabirde Maliki Fatiha Suresini okudu.

 

Beyaz Saray’a ittibasını yansıtan bu tavırları nedeniyle bizler bu adamı suçlamıyoruz. Çünkü eğer Irak’a karşı Amerikan güdümlü işgal olmasaydı kendisi bu makama gelemezdi. Yine Amerika’dır ki dışarıdan yabancıları getirerek mazlum Iraklıların enselerine yerleştirdi. Maliki’nin kabristan ziyareti Amerikan işgalcilerinin soğukkanlı bir şekilde katlettiği milyonlarca Iraklı şehidin ruhlarıyla alay etmesi anlamına gelmektedir. Dahası bu ziyaret çoğu yaşayacak yer bulamayan halde bulunan milyonlarca muhacir ve engelliyle de dalga geçmek anlamına geliyor.

 

Bu provokatif ve küçümseyici tasarruflar Maliki Hükümetini yönettiği halkına karşı hakaret ve nefrette dünya hükümetleri arasında birinci sıraya koyuyor. Öyle bir hükümet ki halkına saygı göstermiyor. Bu hükümet aslında ilk önce kendisine saygı göstermiyor. Bu bağlamda zannediyorum ki dünyadaki hiçbir hükümet Maliki’nin hükümeti ile yarışa giremez.

 

O halde milyonlarca Iraklının hayatını ve duygularıyla alay eden yürütme makamını temsil eden Maliki Hükümetinin bu uygulamalarına gözleriyle şahit olan ve Irak halkını savunduğunu iddia eden mevcut parlamentodaki siyasi grupların rolü nedir?

 

Daha öncesinde aynı kabristana yapılan iki gizli ziyareti takiben gerçekleştirilen bu ziyaret Amerika tarafından Irak elbisesi giydirilerek oluşturulmuş hükümetlere karşı çıkan Irak milli sesinin doğruluğunu desteklemektedir. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bu yaralı ülkenin gemisin nihai kertede kendisini tek ve yekvücut bir Irak sahiline ulaştıracak asil bir vatansever kaptandan yoksun olduğunu göstermektedir. Ancak bu beklentiler, Irak’a ve Iraklılara sadakat göstermeyen bir şahis Irak topraklarında kaldığı müddetçe gerçekleştirilmeyecektir. Oysa yakın zamanda zalim işgalciler tertemiz Irak topraklarından def edildikten sonra inşallah halk da o zaman Irak asıllı ve ona sadık ulusal bir hükümet seçecektir.

 

Casim el Şemmeri

 

340 total views, 1 views today

Leave a Comment