Milli Uzlaşma Yeşil Bölge’den Başlamayacak!

Milli Uzlaşma Yeşil Bölge’den Başlamayacak!

Başkan Obama tarafından Jon Biden’e tavzif edildikten sonra Irak’ta gerçek bir uzlaşının icrasında Amerikan idaresinin başarı imkanını tartışmadan evvel Amerikan idaresinin Irak’taki uzlaşmadan ne anladığına bakmamız gerekiyor.

Önemli bir Arap diplomat bana Amerikan Kongresini’nin bir yıldan daha fazla bir süre önce Irak’taki durumu konuşmak için ev sahipliği yaptıklarını nakletti. Oturum kapalı olmamış ve çok sayıda basın kuruluşa da katılmış. Arap diplomat Irak’taki diplomatik çalışmalarını da gözönüne alarak isabetli bir şekilde bilgiler vererek yaşanan durum ışığında Irak’ın geleceğine dair dakik bir fikir vermek istemektedir. Konuşmasında uzlaşmanın son derece uzak gerçekten uzak olduğunu ve buna başlamak için realiteye tetabük eden bir planın bulunmadığını söyler.

Obama’ya yakın olan Kongre üyelerinden önemli bir şahıs şu konuşmayı yapar: “Bu yaklaşım doğru değil. Uzlaşma sadece iki hafta içinde sağlanacaktır. (Arap diplomat Obama’nın seçim kampanyası süresinde ağırlanmıştır.) Önde gelen Kongre üyesi sözlerine şunları ekler: “Ben ve büyükelçi Ryan Cricker dün akşam yemeğinde beraberdik. Kendisi bana Adnan Duleymi ve Tarık Haşimi’nin hafta içinde hükümetten geri çektikleri bakanlarını yeniden göndereceklerini söylediğini aktardı. Ve kendinden son derece emin bir şekilde şunları sordu: “O halde Irak’ta uzlaşma başarıyla sonlanmıştır.”

Arap diplomat bu önemli Kongre üyesine cevap vererek: “Efendim Adnan Duleymi ile Tarık Haşimi’nin her ikisi de siyasi sürece katılan şahsiyetler ve bu süreçteki kimseyle ihtilaf içinde değiller.” der ve ekler: “ Uzlaşmanın siyasi sürece karşı olan muhalif taraflarla ve Amerikan işgal güçlerinin varlığını kabul etmeyen taraflarla yapılması gerekir. İşte uzlaşma budur!”Arap diplomatın yüzüne bakan Kongre üyesi bir zaman sonra sessizliğini korur ve Irak’taki durum hakkında (tamamıyla cehaletini) ortaya koyan şu itirafı yapar: I see – anlıyorum, o zaman durum böyleymiş demek!

Bu meseleyi Amerikan idarecilerinin Irak meselesine nasıl baktıklarını göstermek için naklettim. Uzlaşmaya gelince… Uzlaşma için iki taraf mevcut ortada. Bunlar arasında da husumet var. İlk taraf Amerika’ya sadık olan ve  siyasi sürece katılarak her yönüyle Irak’ın parçalanması ve tahribi için çalışan taraf. Ki bu siyasi süreç 2003 Nisan ayında Paul Premer yönetimi zamanında teşkil edilen hükümet meclisinden bu yana teşkil edildi.

İkinci tarafa gelince; bunlar işgali reddeden ve ona karşı direnen güçlerdir. Bu kesimler  vazgeçmedikleri ilkeler ortaya koymuşlardır.  Bunlar tamamen tehlikeler ve hastalıklardan müteşekkil olarak gördükleri Irak’taki Amerikan işgalin hezimetle sonuçlanmasını ve siyasi sürecin değiştirilmesini hedeflemektedirler.

Amerikan Çıkarına Uzlaşma 

Amerika Irak’ta şunu istemektedir: kendi üretimi olan siyasi sürece Amerikan karşıtı olan ve direnen güçleri dahil etmek, sonrasında  “işgalcilerin arabalarına binerek gelen veya işgalcilerce getirilen partiler veya güçler” aracılığıyla bu süreci sağlamlaştırmak ve devam ettirmek istemektedir. İşte tam da bu hususlar işgale direnen cephe ve muhalif kanadın reddettiği şeylerdir.

Milli Duruş

Ancak eğer Amerikalılar üslerine geri çekilerek direnen ve Amerikan siyasi sürecine muhalif olan kanadı bu yolla aldatacağını zannediyorsa çok yanılıyor.  Bu durumda Amerikalılar ya hayal görüyorlar ya da kendi kendilerini kandırıyorlar.

Biden’e Mektubum

Sayın Biden, Irak’taki uzlaşma meselesini okumak istersen şunlara bakmalısın: Uzlaşma olarak isimlendirdiğiniz planınızda herhangi bir adım atmazdan evvel sizleri uzun namlulu silahlarıyla hezimete uğratan ve varlığına karşı çıkan seslere ve fikirlere bakınız. Eğer bunu yapmazsanız atacağınız her adım tam bir hezimetle sonuçlanacaktır. Sabit askeri üslerinize geri çekilmenize gelince…Buna zaten sizleri yenilgiye uğratmaya devam edenler en uygun şekilde cevap vereceklerdir…

Şunu bilmelisiniz ki milli bir Irak projesi gayet gerçektir ve bu Yeşil Bölge’den başlamayacaktır. Bilakis bu proje sizlere hizmet edenler değil sizleri yenilgiye uğratan kesimlerin başını çektiği Irak Milli Projesi çerçevesinde odaklaşmaktadır.

Alwaleed Online sitesinde yayımlanan bu makale HEYET Net Türkçe sitesi için özel çevrilmiştir. © 2009

198 total views, 1 views today

Leave a Comment