Yahya el Tai’den Önemli Mesajlar

" Meşrık Kanalı" Irak Müslüman Alimler Heyeti (HEYET) Sekreterya üyesi Şeyh Yahya el Tai ile bir görüşme gerçekleştirdi. HEYET’in genel duruşu, tutumu, politikası, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ışığında Irak’ta yaşanan mevcut durum, direnişin geldiği nokta gibi birçok konuda oldukça uzun süren bir görüşme gerçekleştirildi. Bu uzun röportajdan öne çıkan başlıkları özetler halinde değerli okuyucularımız ile paylaşıyoruz:

1-     Sivillere karşı şiddet eylemine girişenler mümkün olduğunca uzun süre işgalcilerin Irak’ta kalmaya devam etmesini isteyenlerdir.

2-     Sözde siyasi sürece dahil olan çoğu siyasi parti işgalcilerin geri çekilmesini istememektedirler; zira işgal onlar için bir örtü niteliği taşımaktadır ki böylece onlar arzu ve isteklerini bu sayede yerine getirmektedirler.

3-     Direniş başka bir şeydir terör başka bir şey…

4-     Varolan fitne mezhebi değil siyasal temellidir. ,

5-     Amerikanın planı Irak’ta istikrar istememektedir; Irak’ın istikrarı da ancak ve ancak Irak’ın kendisine gerçekten samimiyet duyulduğu an sağlanacaktır. ,

6-     İşgalcilerin Irak meselesinde dayandıkları en temel başlangıç noktası ve esası Büyük Ortadoğu Projesidir.

7-     İran’ın ihtirası şimdi olduğu gibi daha büyük bir role sahip olmaktır.

8-     Irak Direnişi Amerikan stratejisini değiştiren en önemli etkendir.

9-     Tarih bize dünyadaki tüm direniş hareketlerinin ancak ve ancak ülkeden son işgalci çıktığı takdirde sessiz kalacağını söylemektedir

10- Amerika ve gücü, despotluğu milli sesleri duymadı ve Bush da zaten akli dengesini yitirmiş bir şahıstı.

11- Şu andan itibaren seçimlere katılanlar Amerikalılar tarafından çerçevesi belirlenmiş bir oyun çerçevesinde olacaklardır.

12- Bugün Irak’ta Arapların rolünden bahsetmek sözkonusu değildir ve gizli anlaşmalar ateşi komşu ülkeleri yakacaktır.

13- Bizim Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bir duruşumuz vardır ve bu duruş sadece Irak’a has projelerle birlikte var olacaktır.

14- Arap ülkeleri ile ilişkilerimiz saygı esasında sürdürülmekte olup, onlar bizi dinlemekte biz de onları dinlemekteyiz. Ufka bakmaktayız ve hepsine aynı mesafede durmaktayız.

15- Irak Müslüman Alimler Heyeti’ndekiler olarak bizler herhangi bir taraftan baskı görmemekteyiz ve gelecek herhangi bir baskıya da boyun eğmeyeceğiz.

16- HEYET olarak bizler tek bir tarafa münhasır olmayıp tüm Iraklıların teşkilatı, tüm Arap ve Müslümanların malıyız.

17- Aldığımız kararlar HEYET Şura Konseyi ve Sekreterya tarafından alınmakta olup ilkelerimizden taviz vermeyiz.

18- Seçtiğimiz yolun işgalcilerin çıkartılıp kurtulaşa erdirileceği, Irak’ın bağımsızlığa kavuşturulacağı ve Allah’ın izniyle Irak’ın yeniden inşa edileceği gerçek bir proje olduğuna inanmaktayız.

19- Irak’a Sünnilerin veya  Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin (HEYET) bir sahası olarak bakmıyoruz.

20- İşgali reddeden bu projede bizimle birlikte herkes yer almaktadır. Bunlar Sünni, Şii, Arap, Kürt veya Türkmen tüm Irak halkını oluşturan unsurlardır.

21- Gayet açık ve net bir şekilde söylüyoruz ki Irak’ta kesinlikle bir mezhep savaşı yaşanmayacaktır.

22- Irak Direnişi oldukça olgunlaşmıştır ve eskisinden daha rasyonel hale gelmiştir.

23-  Herhangi bir Iraklı için kırmızı çizgilerimiz yoktur; sadece işgalcilerle birlikte ve işgal projelerini yürütenlere karşı kırmızı çizgilerimiz mevcuttur.  

24- Iraklılara bu vatan için çalışanlar temelinde bakmakta olup vatanın inşası temelinde değerlendiriyoruz.

25- İşgalin ardından hiçbir kimseyi geçmişten dolayı hesaba çekmeyeceğiz ve bu yaralı ülkede tüm yaraları saralım diyeceğiz.

26- Kimseyi bir çukura koymuyoruz; ancak kendi tercihleri sebebiyle kendilerini çukura gömenler var.

27- Bizler Irak Müslüman Alimler Heyeti (HEYET) ‘nin tüm Irak halkı için bir çadır olduğuna, bir diğerini birine tercih etmediğine inanıyoruz.  

Oldukça uzun olan bu makale HEYET Net Türkçe sitesi tarafından ana başlıkları ile özetlenerek çevrilmiştir.

251 total views, 1 views today

Leave a Comment