Şeyh el Tai: Siyasi Süreç İşgal Projesi

Rusya Today televizyon kanalının Arapça birimine verdiği demecinde Şeyh el Tai işgale karşı bakış açılarının çok yönlü olduğunu; bunların askeri ve siyasi açıları havi bulunduğunu söyledi. Askeri olarak işgalcilerin Irak’ın altyapısını mahvettiğini, ülkedeki mevcut devletin tüm merkez kurumlarını dağıttığını ifade etti. Askeri durumu tamamlayıcı olarak siyasi sürecin mevzubahis olduğuna işaret eden el Tai Irak’ın işgalinin gerçek sebebinin sözde kitle imha silahlarına sahip olunması değil; bilakis Büyük Ortadoğu Projesi ile Irak’ın parçalanarak küçültülmesi ve zayıf bırakılması olduğunu söyledi.

Şeyh el Tai Russia Today kanalının yaptığı röportajda mevcut siyasi sürecin ırk ve hizip temeli üzerine kurulu olduğunu, hedefinin Irak’ı mezhep ve etnik temellere göre bölmek olduğunu ifade etti. Bu nedenle herhangi bir siyasi partinin veya siyasi grubun herhangi bir seçim metodu olmadığını belirtti. Bu parti veya gruplar  her ne mezhebe veya gruba ait olurlarsa olsunlar, Irak’a veya şuraya buraya meyilli olsunlar durum bundan ibarettir. Dahası Irak toplumsal yapısını bölmeye yönelik çeşitli düzenlemeler oluşturmaya matuf teşebbüsler de mevcut.

Şeyh Tai röportajda sözde Irak Anayasası denilen hizipçi yasanın Amerikan işgal idaresinde geliştirildiğini, içerisinde gelecekte bir bomba gibi patlayacak çok sayıda mayın taşıdığını söyledi. HEYET yönetim kurulu üyesi: “İşgalcilerin halen  mevcut Anayasa’da gördüğümüz gibi Irak’ı devletçiklere bölmek için çalıştıklarını” vurguladı.

Şeyh Yahya el Tai konuşmasında işgal karşıtı güçlerin 2005 yılında Arap Birliğinin nezaretinde düzenlenen konferansta diğer tüm güçlerle birlikte oturduklarını, aralarında çeşitli hususlarda anlaşmaya vardıklarını, bunların içerisinde bir tanesinin mevcut Anayasa’nın yeniden ele alınması hususu olduğunu ifade etti. Ancak konferansa katılanların üzerinde ittifak ettikleri hiçbir maddenin uygulanmadığını da sözlerine ekledi.

Son olarak Şeyh Yahya el Tai, Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak milli temellere, tek ve Arap kimliği olan bir Irak’a dayalı hiçbir gerçek siyasi sürece karşı olmadıklarını altını çizdi.

HEYET Net

381 total views, 1 views today

Leave a Comment