Irak Direnişinin Seçimle İlgili Açıklaması

On ayrı etkin direniş hareketini bünyesinde barındıran bir çatı kuruluşu olan Cihad ve Değişim Cephesi 7 Mart 2010 tarihinde düzenlenecek olan sözde seçimlerle ilgili duruşunu ve bakış açısını yayımladığı bildiriyle kamuoyuna deklare etti.

İşte açıklama:

Cihad ve Değişim Cephesi mübarek Irak’a ayağını bastığından itibaren işgalcilerin askeri ve siyasi olarak mukeddaratımızı ve irademizi kontrol altına alarak kendi çıkarları ve hevesleri uğruna kullanmaya çalıştığını idrak etmiş, bu yönde  işgalcilere karşı cihadına ve net bir şekilde direnişine devam etmiştir. İşgalciler ilk zamandan beri Irak’ın parçalanarak zayıf kalması, hiçbir şey yapamaz hale gelmesi gibi Siyonistlerin de arzularını gerçekleştirmek için gayret göstermiştir. İşte bu nedenle Irak’ın kapıları açılmış, ülke bölgesel ve uluslararası tüm güç odaklarının at oynattığı bir anlaşmazlık alanı haline getirilmiş, işgalcilerin temel çıkarlarının gereklerine göre komşu ülkelerin etkileri artmış ya da azalmıştır.

Bununla birlikte direniş etrafında Irak halkının birleşmiş olması nedeniyle işgalciler hedeflerini nasıl başarabilirlerdi? Ki işgalciler ve planları çoktan direniş tarafından gözlemlenmekteydi.

Bunlara istinaden, Cihad ve Değişim Cephesi yaşananlarla ilgili olarak aşağıdaki hususları dikkate almaktadır:

1-İşgalin başladığı ilk andan itibaren ortaya çıkan sözde siyasi süreç, geçici konseyin başlaması ve sona ermesi, beşinci işgal hükümetinin ortaya çıkartılması teşebbüsleri düşmanın askeri olarak beyhude iş yaptığını anlamasında sonra geldi. Zira Irak halkının iradesi ve kahraman direnişinin darbeleri karşısında düşman tepe taklak oldu. Bu nedenle de düşman hedefini gerçekleştirmek için bu metotlara başvurdu.

2-Bugün yaşananlar Irak’taki işgal güçlerinin ve yürütücülerinin güç paylaşımında yeni bir sayfadır. Bu durum zelil işgal güçleri arasındaki hararetli bir anlaşmazlık ve yarıştır. Ki onlar Irak halkını öldürmüş, akıbetini, altyapısını, bağımsızlığını ve şerefini kontrole çalışmıştır. İşgalin aletleri onun silahıyla aşağılık hedeflerini başarmaya çalışan insanlardır. Buna karşın Irak halkı ve direnişi siyasi sürece katılan grupları, partileri ve şahsiyetleri Irak halkının iradesini temsil edenler olarak görmemektedir. Daha öncesinde de duyurduğumuz gibi onların en iyisi eğer herhangi bir konum almak iste, efendileri olan işgalcilerin iradesi karşısında bir saat bile karşı duramazlar.

3Seçimlere katılmak işgalcilerin iradesini güçlendirmek, genişlemesini ve çıkarlarını uygulamaya geçirdiği anlaşmaları takviye etmektir. Seçimler bizlere sadece yıkım ve yozlaşma getirecektir. Sonuçtaki durum eskisinden daha kötü olacaktır. Irak’a ve Iraklılara hiçbir şey yapmayan yeni bir çürümüş hükümet üretecektir. Bu hükümetin üyeleri de Iraklıların tanımayacağı yeni tavizler verecek yeni anlaşmalar imzalayacaklardır. Iraklılar elbette bu zelil anlaşmaları bağlayıcı kabul etmemektedirler. Eğer meşru olmuş olsaydı zaten onu o şekilde addederlerdi.

“Muhakkak ki Allah (cc) hükmünde Galiptir; ancak insanların çoğu bunu bilmezler.”

Cihad ve Değişim Cephesi

Medya Birimi

18 Rebiülevvel 1431 / 4 Mart 2010

192 total views, 1 views today

Leave a Comment