Nuaymi: Irak Direnişi Birleşmelidir!

Küresel Saldırganlığa Karşı Hamle adlı Beyrut merkezli teşkilat genel sekreteri Dr. Abdurrahman Bin Umeyr en-Nuaymi HEYET Net’ten Hüseyin el Meadi’nin sorularını yanılttı. Direnişin gerekliliğinden, gelecek aşamanın son derece zor olacağına, direniş hareketlerinin birlik olmalarından, İslam düşmanlığına, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin tüm Irak için bir çatı teşkilat olması yönündeki temennilerine kadar birçok soruya cevapları bu röportajda bulabilirsiniz.

HEYET Net – Ümmetin yaşadığı çok sayıda sıkıntıların ortasında doğdu Hamle. (Arapça kısaltması Qawim) Birbuçuk milyarlık Müslüman’a Hamle ne sundu?

El Nuaymi – Qawim veya Küresel Saldırganlığa Karşı Hamle yaşanan krizler ve bu ümmetin karşı karşı kaldığı saldırılar, baskılar nedeniyle ortaya çıktı. Bu esnada Hamle konum alışları koordine etmede, bu ümmetin sıcak noktalarıyla ilgilenecek kanallar aracılığıyla yol göstermede işler yaptı. Sanırım Hamle, kurulduğu beş yıl gibi kısa bir süreden sonra niçin kurulduğuna dair bir şeyler temin edebildi.

HEYET Net – Tam da burada özellikle ne sağladınız?

El Nuaymi –  Çok genç olmasına rağmen Hamle Irak direnişini desteklemek için bir konferans, Gazze Şeridi’nin desteklemek için bir konferans ve Somali için bir konferans tertip etti. Yine Somali’nin Etiyopya işgaline karşı bir muhalif ittifakını kurdu. Şu an Hamle Afgan direnişini desteklemek için bir konferans tertip etmeyi düşünüyor.

HEYET Net – Her konferansın bir yansıması ve sonuçları olur. Düzenlediğiniz konferansların göstergeleri ve yansımaları neler?

El Nuaymi – Elbette her konferansın sonuçları olmaktadır. Bizler çeşitli taraflardan kuşatmaya ve şiddetli baskılara maruz kaldık.

HEYET Net – Direniş veya cihad kelimesini dillendirenlerin başlarını yükseltmeyi düşünenlere karşı Amerika ve müttefiklerinin uyguladığı ambargo ve zor durumla nasıl başa çıkıyorsunuz?

El Nuaymi – Cenab-ı Mevla (cc)’nın da yardımıyla Türkiye’deki doğal durumu ve demokrasisini kullanabildik. Burası konferanslar ve programlar yapmaya izin vermesi nedeniyle bizlere çalışmalarımızı yürütmede yardımcı oldu.

Bu çalışmadaki en mühim şey; çalışmak, gayret göstermek ve bu görevi yapmamızda bizlere yardımcı olan Allah (cc)’a güvenmektir. En önemli şey bugün ihtiyaç duyulan gayretleri göstermektir. Tevfik Allah (cc)’tandır. Bu bir halk işidir, diğer işler takip edilmeyi, özel mevzularda gayret gösterilmeyi ihtiyaç hisseder. Bizler diğer taraflarla ve bazı kardeşlerimizle koordinasyon aracılığıyla bu meselelerde adımlar atabildik. Bir araya geldik, değerlendirmeler yaptık ve direnişin aktif olduğu tüm sıcak bölgelerdeki kardeşlerimizle aramızdaki görüş farklılıklarını kapatmaya gayret ettik. Ki böylece bu direnişin bir zemin ve aktif bir eylem olmasını istedik.

HEYET Net – Uluslararası arenadaki etkin olmayan güçlerden herhangi bir baskı var mı?

El Nuaymi – Ne yazıkki bizler Amerika’dan ya da diğer bazı sömürgeci güçlerden baskılara maruz kalmıyoruz; bilakis Arap ve İslami Hükümetlerden ciddi şekilde bizlere büyük bir baskıcı olarak rol oynadıklarını görüyoruz. Yine de bizler hareket etmeliyiz ve yerimizde saymamalıyız. Bu baskılar bizleri görevimizi yerine getirmemizde yolumuzdan alıkoymayacaktır.

HEYET Net – Net konuşunuz, Allah (cc)’tan sonra gücünüz nerden geliyor?

El Nuaymi – Öncelikle bizler Allah (cc)’a yaslanıyoruz, sonrasında halkların, alimlerin ve şeyhlerin desteklerini alıyoruz.

HEYET Net: Neye dayanıyorsunuz?

El Nuaymi – Bizler Müslümanların yaklaşımlarına dayanıyoruz; eğer bu yaklaşım yerini bulursa fışkıracak ve gümbür gümgür gelecek, durmayacaktır.

HEYET Net – Irak direnişinin marjinalleşmesi ve çeşitli çatışmaların olduğu noktasında neler yaşandığını biliyor musunuz? Irak’ta yaşananları özelliklede bazılarının herkesle iş yaptığı, bazılarının mezhep savaşı olarak nitelendiğ durumu nasıl görüyorsunuz?

El Nuaymi – Irak’ta yaşananlar meşru bir direniştir; bu dostlardan önce düşman tarafından da kabul edilmiştir. Düşman şiddetli bir direnişin varlığını itiraf etmiştir. Irak halkı işgale maruz kalmıştır ve direniş hakkını haizdir. Bu noktada bizler onlarla birlikteyiz.

HEYET Net – Bazı İslami direniş hareketleri arasında çatışmalar meydana geldi. Bu sizlerin onlara karşı durumunuzu nasıl etkiledi?

El Nuaymi – Mevcut durumun bir kısmını Irak direnişindeki kardeşlerimiz üstlenmektedirler. Onlar muhtelif direniş hareketleri arasındaki fikirleri bir araya getirmek için güçlerini teksif etme noktasında her şeyi yapmalıdırlar. Onlar şahsi çıkarlardan uzak durarak yekvücut olmalıdırlar; zira gelecek aşama zor bir aşama olacaktır.

HEYET Net – Peki sizce nedir gelecek aşamada zor olan şey?

El Nuaymi – Gelecek aşama Ümmet için çok zor olacaktır; herkes direnişe karşı bir araya gelmiştir. Tehlike bu durumda direniş hareketlerinin halen dağılmış olmalarıdır. Direniş birleşmelidir.

HEYET Net – Karşılaşılan zor durum bu mudur sadece?

El Nuaymi – Elbette değildir, kesinlikle. Gelecek aşamada Ehli Sünnet vel Cemaat ile Irak’tak şerefli kesimler sistemi dışına itilmek istenmektedir. Bizler onların bu aşamanı üstesinden gelmelerini temenni ediyoruz. Onların bunu Irak halkını doğru yola iletmeleri için mevcut durumu ciddiyetle anlamaları ve ele almalarını temenni ediyoruz. Irak, Sünni toplumu olmaksızın istikrara ulaşmayacaktır. Irak’taki uyumlu yapıyı Ehli Sünnet bin yıl boyunca tesis etti.

HEYET Net – Bugün İslam düşmanları oldukça fazla. Hatta daha uzaklara gitmeden listede yakındakiler de var. Sizce bugün İslam düşmanları kimler?

El Nuaymi – Müslümanların ve İslam’ın bugün görünen düşmanı Amerika’dır. Onlar bir savaş başlatmak için dünyanın muhtelif yerlerinde İslam adına ne varsa her köşeye her bucağa bakmaktadırlar. Bu konuda şüphe yok. Akabinde İslam dünyasında Amerikan politikalarını yürüten Amerikan takipçileri var. Bunlar da bu dinin ve genel olarak Müslümanların düşmanlarıdır.

HEYET Net – Deliliniz nedir?

El Nuaymi – Amerika’ya gelince bunun için delile ihtiyaç yok. Müslümanlara yaptıkları gayet aşikar. Ancak takipçilerine gelince…Bunların bazıları alenen bunu deklare etmekte ve bunu zoraki yapmaktadırlar. Diğerleri ise sessiz kalarak görevlerini ifa etmektedirler.

HEYET Net – Bunlara karşı konumunuz nedir?

El Nuaymi –  Küresel Saldırganlığa Karşı Hamle olarak bizler bu resmi göstermek ve açıklamaya çalışmaktayız. Ümmete dayatılan ambargoyu kırmak ve düşmanı deşifre etmek için çalışıyoruz. Müslümanlar olarak yaşadığımız duruma  İslama ve Müslümanlara karşı bu korkuya karşı dair vizyonumuzu belirginleştirerek; bununla başa çıkmalıyız diyoruz. İslam düşmanları İslam’ın ortaçağı ihya etmeye çalıştığını düşünüyor. Bunlar üst düzey siyasiler ve İslam’a başka bir açıdan bakmaktadırlar.

HEYET Net – Irak direnişini desteklemek ve yardım etmek için gelecek projeleriniz var mı?  

El Nuaymi – Beklentimiz, çalışmamız ve gayretimiz bu. Ancak bu tür şeyleri ifşa etmeyi istemiyoruz. Bunlar gizli şeyler. Böylece kapsamlı bir şekilde herhangi bir harici etkilenmek olmaksızın çalışma yapmayı istiyoruz.

HEYET Net – Iraklılar ve tüm Müslümanlar şöyle bir hisse sahipler: Irak direnişi Araplar ve İslam ümmetince terk edildi. maneviyatlarını yükseltmek için onlar bir nebze de olsa ümit ışığı görmek istiyorlar.

El Nuaymi – Iraklılara ve genel olarak Müslümanlara müjdeler olsun! Bizler direnen Irak halkının zaferine yardım etmek için çeşitli araçlar ve yollarla gayret göstermekteyiz. Bizler gelecek Nisan 2010 ayının dokuzunda Irak direnişini desteklemek için bir konferans tertip edeceğiz.

HEYET Net – Konferans mekanını belirlediniz mi?

El Nuaymi – İnşallah yakında bunu duyuracağız.  

HEYET Net – Bu tarihi seçmenizin önemi nerden kaynaklanıyor?

El Nuaymi – Bugün Bağdat’ın Amerikalılarca işgal edilme tarihidir. Bugün önemli ve göstergeleri olan bir gündür; bizler farklı aktiviteler ve eylemler düzenleyeceğimiz yıllık bir gün olarak belirledik bunu.  

HEYET Net – Bu yıl geçen diğer yıllardan farklı olacak mıdır?

El Nuaymi – Bu bizlerin istediği ve üzerinde çalıştığı şeydir.

HEYET Net – Ümitvar mısınız?

El Nuaymi –  Elbette, bizler dinimizden çok şeyler öğrendik. Bu ümmet ne zaman yoğun krizlere maruz kaldığında, o zaman daha etkin bir görev ifa etmiştir.

HEYET Net – İçlerinde Irak Müslüman Alimler Heyeti (HEYET) de olmak üzere işgal karşıtı güçleri ve Amerika işgaline karşı direnişteki rolünü nasıl görmektesiniz?

El Nuaymi –  Bu güçlerin ifa ettiği rol esaslı ve en önemli bir roldür. Özellikle de Şeyh Haris ed Dari liderliğindeki  Irak Müslüman Alimler Heyeti (HEYET)’i. HEYET Küresel Saldırganlığa Karşı Hamle adlı teşkilatımızın en başta gelen destekçilerinden bir tanesidir. Bizler Irak’taki Amerikan işgaline karşı direnişin tüm vechelerinde kendileriyle işbirliği yapmaktayız. Irak Müslüman Alimler Heyeti (HEYET)’nin Irak’taki herkes için bir çatı teşkilat olmasını, Irak’ı kendi halkına iade etmesi yönündeki temennilerimi ifade etmek istiyorum. İ bu durum onlara yabancı olan bir şey değil.

HEYET Net – Bazıları sıralamada Irak direnişini en sona yerleştiriyor. Qawim olarak sizler Irak direnişini sıralamada nereye koyuyorsunuz?

El Nuaymi – Bizler Irak direnişini en başa koyuyoruz. Direniş bizim için bir numaradır. Bunun delili de daha öncesinde ifade ettiğim gibi onunla ilgili konferans düzenlememiz ve düzenleyecek oluşumuzdur.

HEYET Net – Irak direniş gruplarının geçmişte sizlere karşı cevabı nasıl oldu?

El Nuaymi – Evvelki yıllık konferansımızda Irak direnişinin birçok oluşumu konferans aracılığıyla beyanatlarını yayımladı. Bu da işbirliğinin bir delilidir.

HEYET Net – Irak direnişince temsil edilen duruma dair genel olarak Müslümanlara ne söyleyeceksiniz?

El Nuaymi – Irak direnişi tek seçeneğimizdir. Sadece direniş Irak’ı Müslüman ümmetine teslim etmeye muktedirdir.

Bu röportaj HEYET Net Türkçe resmi sitesi için çevrilmiştir. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur. © 2010

225 total views, 1 views today

Leave a Comment