HEYET Kısa Tarihçe

Irak Müslüman Alimler Heyeti (HEYET) geçmişten günümüze gelen bir geleneğin devamıdır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti (HEYET) geçmişten günümüze gelen bir geleneğin devamıdır. İsmi ve kuruluşu itibariyle yeni olan Irak Müslüman Alimler Heyeti; zihniyet olarak kadim bir geleneğe sahiptir.

Heyetin belkemiğini dinî kaygıları şahsî, dünyevî kaygılarından fazla olan Irak’taki İslam alimleri ve öğrencileri oluşturmaktadır.
Bu tercihte bulunanlar, uzun zamandan beri Irak’ta karşı karşıya kalınan zor günler boyunca birbirleriyle yardımlaşma ve dayanışma içerisinde oldular. Ancak bir kuruluş şeklinde açık olarak kamuoyunda ortaya çıkma fırsatı bulamadılar.

Cenab-ı Allah (cc) günümüzdeki Irak tarihinin en zor döneminde bu kuruluşun ortaya çıkmasını nasip etti. Bu tarihi ortaya çıkış, 21. miladi yüzyılın başlangıcında Irak’ın Anglo-Sakson işgaline girmesi ve Bağdat’ın acı bir şekilde düşmesine rastladı.
Bu acı tarih hem birleşmeye hem de şu güzel oluşumların kurulmasına vesile oldu;
İşgalciler Bağdat’a ulaşımı kesip, halkı meşhur Karh ve Rusafa bölgeleri arasındaki günlük gidiş-gelişlerden alıkoydu. Bunun üzerine Karh halkı kendi alimlerini takip ederken; Rusafalılar bundan sarf-ı nazar ederek kendi büyüklerini uyup birbirinden ayrı kaldılar. Yekvücut olarak birleşmeleri aynı zaman diliminde başladı. Karh tarafındaki bazı İslam alimleri ve öğrenciler İslam Alimleri Heyeti’ni kurarken, Rusafa’daki camilerden bir grup alim ve öğrenci de Müslüman Alimler Derneği’ni kurdu.

Ardından, iki grup Bağdat nehrini geçebilmekte ilk fırsatı yakaladı. Azemiye’de (Ebu Hanife Nu’man bin Sabit (Büyük İmam)’in bulunduğu mekanda ilk defa bir araya gelerek farklılıklar ve tartışmalar yerine birbirine sıkı sıkıya kenetlenmek; tüm diğer isteklerinde birlikte hareket etmek için gayret ve çaba göstermek noktasında karar birliğine vardılar. Rusafa halkı kuruluşlarındaki “dernek” ismini, Karh halkı da “İslami” kelimesini kaldırarak Irak Müslüman Alimler Heyeti ismi üzerinde ittifak etti. Böylece Heyet, işgalin ardından ilan edilen ilk İslami kuruluş oldu.

Sonra bu hareket dışarıdan ülkesine dönen bazı ilim ehli insanların katılımıyla güçlendi. Ayrıca insanları iyiliğe çağıran ve vatanlarına geri dönme kararı veren Irak dışındaki Rabıtat’ul Irak gibi kuruluşların ileri gelen alimleri de Heyet’e destek verdiler. Sonra sözlerinde durup Heyet’i güçlendirmek için dönüşlerini hızlandırarak Bağdat’a yerleştiler. Heyet vatanına geri dönüp, yüreği kıpır kıpır atan kervana katılmak isteyen diğer insanların teker teker katılımıyla birlikte gittikçe genişledi.

15 kişilik kurucu üyeler Heyet için öncelikle bir konsey oluşturdu. Konsey, işgalden bu yana ortaya çıkan çözülmesi gereken acil problemler ile Heyet’in dahili çalışmalarını sürdürecek iç tüzüğün hazırlanmasını üstlendi. Hazırlanan bu tüzük ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve medya & tanıtım alanlarıyla ilgili komisyonların yanı sıra Fetva Komisyonu’nun da başarıyla kurulmasını sağladı.
Heyet genişledikten sonra bünyesine dahil olan üyelerin sayısı arttı.

Şu an Heyet’in 2000’ni aşkın aktif üyesi olup yönetim şekli aşağıdaki şekildedir.
1. Genel Sekreterlik 13 üyeden oluşmaktadır. Başkanlık genel sekreter ve vekiliyle ilmi araştırmalar ve halkla ilişkilerden sorumlu iki yardımcısı tarafından yürütülmektedir.
2. Danışma konseyi 50 üyeden oluşmaktadır.
3. Genel Kurul tüm çalışan kadroyu kapsamaktadır.
4. Destek veren üyelerin sayısı birkaç bini geçmektedir.

Heyet birçok hedefi gerçekleştirmek için gayret etmektedir. Bunlardan en önemlileri şunlardır;
– Irak’taki Müslümanları hayatın farklı alanlarında İslami (Şer’î Hususlarda Danışma & Fetva ) anlamda temsil etmek
– Irak’ın işgalden kurtulması için meşru ve mümkün tüm yollarla mücadele etmek; vatanımızı tarihi ve medeni kimliğinden ayırmak isteyen tüm güçlerin karşısında durmak
– Farklı mezhep, ırk ve dine sahip Irak halkı arasındaki hoşgörü ve anlayış ile kardeşlik ruhunu yaymak
– İslami davete önem vermek, Şer’î ilimlerin mümkün olan her yol ve yöntemle kalitesini yükseltmek.
– Heyet için siyasi düzlemde çok önemli bir etkinlik olan işgali reddeden tüm güçleri bünyesinde barındıracak Irak Milli Kuruluş Konferansına Destek vermek.

HEYET ORGANİZASYON ŞEMASI
– Heyet’in Irak’taki il, ilçe ve diğer yerleşim bölgelerinde 18 anaşubesi vardır.
– Heyet’in resmi sesi olan Basair adlı haftalık 10 bin adet basılan gazetenin çıkartılması. Bağdat ve Rusafa Şubesince El Minber adlı gazete; Felluce şubesince El Menabir adlı gazete ile birçok mahalli bülten, bildiri ve yazılı doküman da yayımlanmaktadır.

6,545 total views, 2 views today

Leave a Comment