Sahve Güçlerine Açık Mektup

Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH)’ten Sahve (Uyanış) Güçleri Projesine katılan üyelere açık mektuptur.

Bismillahirrahmanirrahim

 Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur,Salat ve selam Resulullah’a, Ehli Beytine ve ashabına olsun.

Bu mektup Irak direnişince boğulup, daraltıldıktan ve bozguna uğratıldıktan sonra işgalcilerin kurduğu, mali olarak desteklediği Uyanış Güçleri projesine katılanlara açık bir mesajdır.

Bu mektubumuzla bizlere ülkemizde azımsanmayacak sayıdaki bir kesime hitap ediyoruz. Bir kesim ki düşman onları ortaklık tuzağına düşürdü, hedeflerini başardı ve çevresini saran acı çekici olaydan tekrar fayda sağladı. İşgalciler bu projenin özelliklerini kendisi belirledi, kendi ölüm tugaylarını oluşturdu, bilerek insanların hayatlarını mahvetti ve bu gerçeğin geri kalan yapıtaşlarına müdahil oldu. İnsanlar düşmanı sürecek gelecek planlarını ve Cihad düsturlarını dikkate alma noktasında kuşatıldılar.

İşgalciler para ve güç için istekli olanlardan müteşekkil bu projelere yardım etti. Ve bu kesimler aniden bu ve diğer hedeflerine ulaşmada direniş projesini engel olarak gördüler. İşgalciler kendilerine parlak bir resim sundular, onları sanki birer kurtarıcı rolüyle resmettiler. Ve onlar da aynen böyle davrandılar; ancak kurtuluşları işgalci düşmanın temellerine doğru yöneliyordu, kendileri ızdırap, zor hayat şartları ve fakirlikle acı çekmekte olan Iraklılar için değil işgalcileri içinde bulundukları zor durumdan kurtarmak için rol oynadılar.

Bu uyanış projeleriyle zalimlerin zulmünün, ülkenizde gözü olanların müdahalelerinin gideceği, bunların Irak sahasına katılmanızda yeni pencere olacağı yönünde hayalleriniz oldu. Onlar sözde el Kaideye, teröristlere ve suçlu bölücü milislere karşı savaşma adı altında sizlerden devriyeler ve silahlı birlikler oluşturmaya kalkıştılar.

Bu iddialarla bu tür projeler için sizlere para ödediler. Amerikalı işgalciler böylece sizlerle zulmü giderekleri, güvenlik temin edecekleri konusunda eğlendiler. Oysa asıl amaç ülkeyi ve müminleri kurtarmak için gayret eden Irak Direnişini yok etmek için sizleri iş yapamaz hale getirmekti. İşgalciler direniş evlatlarını infaz etmek, onları arkadan hançerlemek ve Amerikan işgal güçleri üzerindeki ağır yükü kaldırmak için sizleri bir araç haline getirdi. Ki işgalciler halen büyük ölçüde evlatlarınızı katletmekte, evlerinizi yıkmakta, bölgenizdeki altyapıyı çökertmekte, hayratları çalmakta ve uzun perspektifte görünmeyen bir şekilde sömürgeleştirmektedir.

 

Size bağlı gruplar bu bölgelerde direnişin hareketlerini sekteye vurmak için çalışıyordunuz. Hatta bazı bölgeleri kuşatarak onları sınırlandırınız ki bunu ABD işgal ordusunda bir komutan da sigarasını içerek kendisini suçlayanlara karşı şöyle cevap vermişti: “bizler Irakta teröristlere karşı savaşı özelleştirmede başarılı olduk.” Son olarak ise: “Uyanış Konseyleri Amerikanın modern teknolojisinin bizlere sunmadığı şeyi sundu.” dedi.

Gruplarınız Irak direnişi hakkında bilgi toplamaya çalışırken, şerefli ülkemizin evlatlarını takip etti ve işgalcilere onların silah depolarını gösterdi. Diyalada Levi adlı işgal komutanı mutluluğunu gizlemeyerek şunları söylüyordu: “bizlere sağlanan bu istihbarat bilgilerinde teröristlerin hareketleri hakkında her şeyi biliyoruz.”

İşgalcilerden her bir birey aylık olarak 300 dolar maaş alırken uyanış liderlerinin daha yüksek maaşlar alması sizlerle anlaşma noktasında ABD işgal liderleri için gizli saklı değil. Çünkü sizler onlar için gerekli ve kullanılacak olan araçlarsınız. Ta ki kullanılıp atılana kadar. Bağdat’taki bu gruplara nezaret eden Amerikalı General Phil şunları utanmadan söylemekteydi: “Bu grupların etkisi mükemmel ve çok büyük. Eğer Amerikan ordusu şimdiye kadar 17 milyon dolarlık bir hedef doğrultusunda gönüllüleri ödüllendirmiş olsaydı, bunun fiyatı bir Apaçi helikopterden daha az fiyata gelirdi.” İşte kendisi böyle söylemektedir. Bu beklenildiğinden daha fazla menfaatlerini temin etmiştir ve bu süreç birçok Amerikalının hayatını kurtarmıştır.

Amerikan strateji uzmanı Stephen Biddle Amerikanın Uyanış Konseylerini mali olarak desteklemesini şu şekilde tanımlıyordu: “savaş tarihindeki en başarılı anlaşma.”

 Şimdi Uyanış Konseyleri Projesinin Irak’taki Amerikan işgalcilerine nasıl büyük hizmetler verdiğine bakalım: 

Bir: İşgal güçlerine karşı gerçekleştirilen askeri direniş operasyonlarının azalması. El Kaideye ve terörizme karşı savaş adı altında işgalciler için zor ve sıcak olan bölgelerde Uyanış Konseyleri eliyle direnişin yok edilmesi sağlandı. Bu sebeple silahlı güçlerin tesisi işgalcilerin direniş saldırılarından korunması için güvenlik bölgeleri oluşturulması ve direniş güçleriyle çatışma haline dönüşmüştür. Yine direniş operasyonlarının azalması nedeniyle mevcut hedeflerin küçülmesi neticesinde işgal güçlerinin bölgelere yayılması kolaylaştırılmıştır.

 

Burada sizler şu gerçeği bilmelisiniz ki Amerikalılar ve kukaları Irak’ta terör ve teröristlerden bahsettiklerinde onlar direk olarak isim vermemekle birlikte tüm direniş güçlerini kast etmektedirler. Bu tür iddiaların da onların bir işgal edilmiş milletin direnişin yok etme yönündeki gayelerine hizmet ettiği kimseye gizli saklı değil. Böyle yapmamaları durumunda onlar dünyanın önünde mahcup duruma düşeceklerdir. Zira direnişin varlığını kabullenmek onun meşruiyetinin kabulü anlamına gelmektedir. Öte yandan işgalcilere karşı işgal edilmiş halkların direniş hakkı Birleşmiş Milletler sözleşmesinde de mevcuttur.

 

Ancak basında bunların teröristlere karşı savaştıkları, işgal edilmiş halka karşı savaşmadıkları yönündeki propagandalar nedeniyle devletler bu zalim savaşı desteklemekte, en azından bu suçlara müsahama göstermektedir. Bunlar da uluslararası olarak kabul edilemez olan terörizmle ilintili olduğunu düşünmelerinden kaynaklanmaktadır.

Düşman işgalci bu iddiayı uygulama hayalleri gördüğü sonuçları başarmak için kullanmaktadır. Gözlemciler mevcut olduğu yerlerde Uyanış Güçlerinin şu veya bu grup diye ayrım yapmaksızın direniş hareketlerine büyük darbe vurduğunu belirtmektedirler.

Hatta bu durum değerlendirme raporlarının birinde Uyanış Konseyi liderlerinden biri tarafından şu şekilde doğrulanmaktadır:“Uyanış (Sahva) Güçleri özellikle Anbar bölgesi olmak üzere operasyon yaptığı bölgede ya tamamen ya da yarısı kadar cihad projelerinin askıya alınmasına sebebiyet verdi.” Şunu bilmelisiniz ki işgal güçleri komutanları defalarca kez kendilerine yönelik saldırıların yüzde 50’sinin Anbar bölgesinden yapıldığını ifade etmişlerdi. İşte görünen o ki sizler Irak direnişine, Irak halkının ve ümmetin geleceğine karşı büyük bir suç işliyorsunuz.

 İki: Sizlerin işgal yönetiminin elinde bir baskı ve manevra unsuru olarak istismar edilmesi. Sizler işgalcilere siyasi boyun eğmesi ve daha fazla taviz vermesi için mevcut Hükümete karşı; İçişleri Savunma Bakanlığı güçlerine dahil edileceğiniz yönünde tehdit aracı olarak kullanılmaktasınız. Bu da mezhepçi hükümetin kesinlikle sahip olduğu makamını paylaşmak istemediği bir husustur. 

Sizlerin siyasal güçlere boyun eğdirme ve imtiyaz sağlama yönünde zorlama yönünde istismar edilmeniz Sünni kesim üzerinden hesaplandı. Böylece eğer onlar ABD yönetimi ve dayatmalarını reddederlerse oluşacak siyasi boşluğu doldurmaya sizlerin hazır olduğu şeklinde takdim ettiler.

 

Her iki şekilde de istismar ve aldatma meselesi karşılığı olmayan bir mesele.

 

Üç: İşgalciler kendi güçlerinin güvenliğini bu yıl sağlamak için sizleri ileri sürdüler. Onlar sıcak bölgelerden geri çekilme yolunu güvenleştirebilmek için sizlere sorumluluk verdiler ve sizler kendi bedeninizden olan evlatlarınızla çatışacağınız bölgelerde bulunuyorsunuz.

 

Dört: Irak’ın siyasal anlamda mezhep ve etnik kimliklerle ayrışması Irak halkının rızası dışındaki bir Anayasa olmadan, Peşmerge güçleri, çoğu hükümet polisine ve askerine katılan Şii milisleri olmadan mümkün olamazdı. Şüphe yok ki bunlara mukabil güçlü silahlı bir Sünni güç ortaya çıkartılmalıydı; işgalcilerin oyunlarını tamamlayacak, hastalıklı bölünme ve ayrılma rüyalarını başaracak bir güç…Sizler Allah’ın izniyle çökecek olan bu rüyaları başarmak için bir araç olarak kullanıldınız.

 

Beş: Bazı direniş gruplarını aldatarak işgalcilere muhtelif direniş grupları hakkında önemli bilgiler sağladınız. İşgalciler sıklıkla onların birçoğunu hedef almak ve başarılarını baltalamak için yardım etti.

 

Altı: Amerikanın içine düştüğü çıkmazı hafiflettiniz, Amerikan kamuoyu için destek sağladınız. Öyle ki Bush Yönetimi ve Amerikan Senatosu ile Kongresine destek verdiniz. İşte bu nedenle Bush Irak ve Afganistan’daki işgal güçlerinin bütçe tartışmaları ve ayarlanması tartışmalarından önce Anbar bölgesini ziyaret etti ve istediğini başarmış oldu.

 

Yedi: İşgalcilere politikalarını empoze etmeleri ve dünyaya başarılı olduğu propagandasını yapması için son derece önemli bir hız sağladınız.

 

İşte bunlar Uyanış (Sahva) Güçlerinin şeref, haysiyet ve hatta kanı pahasına basit bir ücret uğruna işgalcilere sağladıkları şeylerin sadece bazılarıdır.

 

Her geçen gün işgal güçleri bu güçlerden hedefleri doğrultusunda faydalandıklarını ifade ederek, artık daha fazla onlara ihtiyaç kalmadığını söylüyorlar. Tıpkı çöpe atılacak kağıt gibi. Şimdi kendilerini tatmin ettikten sonra işgalciler bunları baştan savmak istemektedirler.

  

Birkaç öncesinde işgal güçleri bu dosyanın bölücü Irak Hükümeti’ne teslim edileceğini duyurdu. Bu dosyaların ele alınmasıyla bir etki oluşturma yönünde planları olan hükümet köz ateş şeklindeki bir sıcaklıkla zaten bunları beklemekteydi.Kendisini oluşturan unsurlarla bu hükümet her kim olursa olsun güvenlik gücüne kimsenin dahil olmasına izin vermeyecektir.

 Şunu söyleyen ne doğru demişti: “Amerikalıların hedefleri doğrultusunda tükettiği güvenlik aracı ve oluşturduğu nisbi güvenlik kendisinin bu ülkedeki daha büyük güvenlik hedefleri hesabınadır. Çok yakında bu Uyanış Konseyleri içlerinde işgalcilerin belirlediği doğrultuda kefalet veren birçok siyasi grup ve lider de olmak üzere mezarlıklardaki kalıntılar haline gelecek ve hakiki bir vatana ulaşmayı zayi edeceklerdir.   Ey Uyanış Konseyi Üyeleri!

Daha işin başında bu projeler ve taşıdığı tehlikeler hakkında sizleri uyarmıştık. Bunlar sadece işgalcilerin oyununun bir parçasıydı. Bu daha fazla ayakta kalamaz; ancak birçoklarınız buna dahil oldunuz ve bu çerçevedeki nasihatlarımızı kabul etmediniz.

Şimdi sizlere tekrar söylemekten üzüntü duyuyoruz: katılmış olduğunuz uyanış projeleri, ne kadar meşru gösterme yönünde gayretleriniz olursa olsun, sadece işgalcilerin yolunuza kurnazca yerleştirmiş olduğu bir tuzaktır. En büyük aldatma ve ahmaklık ilk etapta sizlerin hemen bu tuzağa düşmenizdir; sizler tıpkı kendi silahıyla kendisini vuran, kendi evlatlarını öldüren ve kepçeyle kendi evini yıkan birine benziyorsunuz.

 Bu dediklerimiz bu dünyaya ait olanlardır…

Ancak bir de başka hesaplar vardır. Sizler kendi ahiretini dünya karşılığında satan birine benziyorsunuz. Bu dünyada işgalcilerden, işbirlikçileri ve destekçilerden kazanılan bir şey ahirette kazanılana benzemez. Bu kazanım değersiz olmasına rağmen halen kötü bağlantılar aracılığıyla devam etmektedir. Oysa ahiret adına kazanılacak şey bunlardan kat be kat daha hayırlıdır.

 

Yine de önünüzde bir şans bulunmaktadır. Bu da acilen işgalcileri terk etmek, en kritik durumlarda temize çıkmaktır. Sizleri haklamak için yapılacak mevcut Irak Hükümetinin askeri darbesi üzerinizdedir. Bu haberi sizin için bir şer sanmayın. Bilakis bu belki de sizin için bir hayırdır. Her iki halde de kendinizi sorguya çekmek, yaptığınız hatalardan daha geç olmadan dönmek için önünüzde altın bir fırsat bulunmaktadır. Belki de Cenabı Mevla sizlere taşıdığı hüsnü niyetleriniz için bu imkanı vermekte ve diğerlerinin yaptıkları zulümleri artırarak devam ettirdikleri gibi mühlet vermemektedir. Cenabı Hak şöyle buyurmaktadır.

“Andolsun, biz onlara belki (inkarcılıktan) dönerler diye o büyük (uhrevi) azabdan önce, yakın (dünyevi) azabtan da taddıracağız.” (Secde Suresi, 21. Ayeti Kerime)

 Ey Uyanış Evlatları! Daha geç olmadan uyanma yok mu?

Bugün önünüzde hatalarınızdan tevbe etmek için bir yol bulunmaktadır. Allah (svt) ile aranızı ıslah etmek, düşman işgalciyi sarsmak için şans olan mücahitlere yaptıklarınızı telafi etmek ve ülkelerinin özgürleştirilmesinden başka şeyi kabul etmeyen vatan evlatları gibi kendi güvenirliliğinizi yeniden tesis etmek için fırsat bulunmaktadır.

 

Bizler inanmaktayız ki Yüce Allah, vatanın gayretli evlatları olan siz gerçekten tevbe edenlerin attığı adımları kabul edecek ve tevbenize sevinecek, sizleri bu sıkıntıları aşmanız için en iyi şekilde saracaktır.

 

Aşağılanmadan, utançtan kurtulmak için bu elinizdeki fırsatı kaçırmayınız ve yaşananları, yeniden ihya şansını nazar-ı dikkate alınız.

 

Bizler tebliğ ettik. Ya Rabbi şahit ol!

 

 

Genel Sekreterlik

 
Irak Müslüman Alimler Heyeti (IMAH)

 
Hicri : 17 Ramazan 1429

 
Miladi: 17 Eylül 2008

 

719 total views, 1 views today

Leave a Comment