Irak Ordusu 92. Kuruluş Yıldönümü Bildirisi

Irak Ordusu 92. kuruluş yıldönümü için Irak Müslüman Alimler Heyeti (HEYET)'nin yayımladığı basın bildirisidir.

Salât ve selam Hz. Peygamber’in, ailesinin, ashabı ve yakınlarının üzerine olsun.

Bugün, 6 Ocak 1921 tarihinde kurulan Irak ordusun kuruluş yıldönümü. Irak’ın, Irak’ı ve komşu Arap ülkeleri korumak için – görevi gereği – birçok cephede cesurca savaşırken aynı zamanda da halkını koruyan, toprak bütünlüğünü muhafaza eden ve Irak ordusunun ve milletinin kendisiyle var olduğu Irak millî ruhunu yerleştiren bir orduya ihtiyacı var.

Burada şunu söylemek gerekir ki, şer odaklı düşman güçleri Irak’a ve Irak’ın emellerine, hayallerine karşı bir araya gelip, bölgede temel güç kabul edilen orduyu yıkıp ortadan kaldırmak için saldırıya geçtiler. Nitekim görevlerinin ilki, 2003 yılında, azılı Amerikan işgali ile gerçekleştirildi ki o, hem kendilerinin hem de müttefiklerinin arzu ve isteklerine uygun olarak ordunun feshedilip yapısının parçalanması, yerine ise millî olmayan, amatör bir ordunun getirilmesiydi.

Bu yıldönümü münasebetiyle Müslüman Âlimler Heyeti, Irak ordusu generalleri, subayları ve diğer rütbe sahiplerini, cesur direnişçilerini ve bütün Irak halkını en içten dilekleriyle tebrik etmektedir. Zira bütün ümitler, halkın ellerinden alınan haklarının iadesini isteyen halk hareketine, Irak’ın milli bütünlüğü ve birliğinin güçlendirilmesine; her türlü dışlayıcı ve bölücü eylemlerinden uzaklaşarak halkın yararına hizmet eden kuruluşlar kurulmasına bağlıdır.

 

Genel Sekreterlik
24 Safer 1434
06.01.2013

 

HEYET Net

351 total views, 1 views today

Leave a Comment