Maliki Washington’un Nabzını Tutuyor

 

MALİKİ, AYRIMCI POLİTİKASINI PROTESTO ETMEK AMACIYLA BİRÇOK ŞEHİRDE BAŞLATILAN GÖSTERİLER HAKKINDA WASHİNGTON’UN NABZINI TUTUYOR

 

En-Nikab Gazetesi haber kaynakları, Irak Başbakanı Nuri el-Maliki’nin, parti ve hükümet adamlarından oluşan bir heyeti, Amerikan yönetiminin Irak’ta yaşanan olaylar karşısındaki tepkisini ölçmek ve Maliki’nin yönetimi ele geçirip Iraklıları boyunduruk altına aldığı altı yıldan beri takip ettiği dışlayıcı ve ayrıştırıcı politikayı protesto etmek amacıyla Irak’ın birçok şehrinde şeref ve haysiyet meydanlarında düzenlenen gösteriler hakkında nabzını tutmak  üzere Washington’a gönderdiğini duyurdu.

Ayrıca, kaynaklar, isim vermeksizin Ed-Da’ve Partisi liderinin: “ Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih El-Feyyad’ın başkanlığını yapacağı heyette Ed-Da’ve Partisinden iki önemli isim de ( Sami El-Askeri ve Yasin Mecit) yer alıyor” şeklindeki sözlerine yer verir. Ayrıca Parti liderinin, Nuri El-Maliki hükümetinin, Irak’ın hemen hemen tamamını sarmaya başlayan bu gösteri ve protestolar karşısında Amerika Elçiliğinin takınmış olduğu tutumdan rahatsız olduğunun ve Amerika belki bu konuda bilinmeyen bir şey biliyordur diye Maliki’nin onların görüşlerini almasının gerekli olduğunun altını çizdiğini nakleder.

Bağdat’taki Amerikan Büyük elçiliği ise: “ Obama Hükümeti, Maliki heyetine, Irak hükümetinin anti-demokratik ve insan haklarına aykırı nitelikte attığı adımlardan duyduğu endişeyi bildirecek. Zaten Obama Hükümeti, heyet yola çıkmadan önce de onlara, Başbakan Barack Obama’nın, Maliki yönetimde bu tekelci politikayı takip etmeye devam ettiği müddetçe Bağdat’a gelmeyeceğini haber vermişti.” Dedi. Obama hükümetinin, Maliki heyetine, hükümetin belli zaman zarfında uymak zorunda olacağı adımlar çizeceği ve bunların içinde ulusal ortaklık diye isimlendirilen bağlılığın da yer alacağı dikkatleri çekiyor.

Nuri El-Maliki’nin çevresinde olanların zaman zaman sızdırdıkları bilgilere göre Maliki’nin yönetimin başına geçmesi İran ve Amerika’nın onayıyla olmuştur. Ancak Amerika, Maliki’yi desteklediğini açıkça dile getirmemiştir. Hatta Bağdat’taki Amerika Büyük Elçiliği, gazetelere, Irak’ın durumunun gittikçe kötüleştiğine ve Maliki Hükümetinin takip ettiği mezhepçi-ayrıştırıcı politika nedeniyle bir mezhep savaşının çıkabileceğinden korktuklarına dair demeçler vermiştir.

Bu bağlamda, üst düzey hükümet kaynakları, Amerika’nın Irak’ta bir değişim politikası başlattığını ve CIA tarafından bu projeye “ Sessiz ve Barışçıl Değişim” adı verildiğini söyleyip projenin ilk aşamasının “ Gençlere Fırsat Sunma” programı aracılığıyla devreye sokulduğunun altını çizer.

Gazeteler, En-Nikab Gazetesinin ismini teşhir etmediği bir kaynağın: “ Bu programa otuz milyon dolarlık bir bütçe ayrılmış olup 2009 yılından beri grup ve kuruluşların eğitimi için bu bütçeden harcanmıştır. Hatta bugün Erbil ve Süleymaniye kentlerinde de uygulanmıştır bu program. Gruplar, Irak’ı güvenli karaya ulaştırmada başarısız olan Iraklı yaşlı politikacıların ağzından lokmalarını kapmak için iyi bir şekilde eğitilmiştir.” şeklinde ifade ettiği sözlerini verip ardından ise, bu projenin, her ne kadar insanlık ve gençlikle alakalı gözükse de ardında çok daha büyük planlar saklı olduğuna, bu projeyle, 2008 yılından bu güne dek problemlerden ve çatışmalardan oluşan bir dağın üzerinde uyuyan siyaset canavarının –Nuri Maliki Hükümetini kastediyor- sırtına öldürücü bir darbe indirileceğine dikkat çektiğini nakleder.

El-Müstakbel El-Irakî Gazetesi, bir diplomat olarak vasıflandırdığı bir kaynaktan şu sözleri nakleder: “ Siyasi bloklar, Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry’nin yaklaşan Irak ziyaretinden korkuya kapılmış durumdalar. Çünkü biliyorlar ki Amerika Hükümeti, bölge için hazırladığı planlara ve uygulamak istediği stratejilere hizmet etmeyen Irak’ın şu anki durumundan hoşlanmayacaktır.” 

Yine aynı gazete, ismini vermek istemeyen bir parlamenterin “ Başbakan Nuri El-Maliki ile Kürt Bölgesi lideri Mesut Barzani arasında bir anlaşma vardır. Önümüzdeki yerel seçimlerden sonra dahi, bir barış sağlandığı ilan edilmeksizin, aralarındaki bu ilişki bu şekilde devam etmek zorundadır.” dediğini ve bu anlaşmanın sebebinin, Maliki ve Barzani’nin, eğer aralarında bir anlaşma sağlandığını ilan ederlerse, bunun, seçimleri olumsuz etkileyeceğinden ve özellikle Arapların Sünni liderleri etrafından toplanmalarına sebep olacağından korkmaları olduğunu bildirdiğini nakleder.

 En-Nikab kaynaklı bir haberde de, bu haberi onaylar surette, Maliki’nin, Kürdistan bölgesi olarak isimlendirilen bölgenin lideri Mesut Barzani ile Erbil’de görüştüğü ve onunla Irak’taki son siyasi durumları konuştuğu açıklanmıştır. Ayrıca, içlerinde, Maliki’nin eski ofis müdürü Tarık Necm, Ed-Da’ve Partisinin önde gelen iki ismi Hasan Es-Senîd ve Abdulhalim Ez-Züheyrî ve Ulusal İttifak eski üyesi Ebu Mehdi el-Mühendis’in yer aldığı heyetin de Kürdistan bölgesi ve hükümet arasında askıda bekleyen problemler üzerine Barzani ile konuştuğu bildirilmiştir.  

Maliki Hükümeti ile Erbil Hükümeti arasında, aylardır, üzerinde anlaşmaya varılamayan bazı dosyalarda karşılıklı suçlamaların yaşandığı ve gerginliğin tırmandığına işaret ediliyor. Bu tartışmaların çoğu ise, petrol bölgelerinin yönetimi ve tartışmalı bölgelerde Dicle Operasyon Komutanlığı oluşturulması konuları etrafında gerçekleşiyor.

Ed-Düstur Gazetesinin yakın zamanda yayınladığı bir makalede yazar, Maliki’nin başkanlığını yaptığı sözde hukuk devleti olarak isimlendirilen devlet üyelerinden birisinin verdiği demece atıfta bulunarak, Iraklıların, Maliki ve diğer tekelci yönetimi destekleyen hükümet adamlarından uzak olarak kendi ülkelerini seçme hakları olduğuna ve hiç kimsenin, Maliki’den başkasını seçenleri Irak’ı istememekle itham etmeye hakkı olmadığına işaret eder. Ayrıca siyasetin olabilirlik sanatı olduğunun; inat, sürtüşme ve kesin hükümler koyma sanatı olmadığının; bu şekilde mevcut siyasi yönetimin içinde yar alanların, devleti, tahtına yanaşılamayan, bizatihi yüce olan kutsal bir oluşum olarak görme zihniyetinden ayrılmayacaklarının altını çizer. 

 

 

Bu makale HEYET Net Türkçe sitesi için özel tercüme edilmiştir. ©2013

 

Orijinal Arapçası için lütfen tıklayın

 

432 total views, 2 views today

Leave a Comment

Maliki Washington’un Nabzını Tutuyor

 

MALİKİ, AYRIMCI POLİTİKASINI PROTESTO ETMEK AMACIYLA BİRÇOK ŞEHİRDE BAŞLATILAN GÖSTERİLER HAKKINDA WASHİNGTON’UN NABZINI TUTUYOR

 

En-Nikab Gazetesi haber kaynakları, Irak Başbakanı Nuri el-Maliki’nin, parti ve hükümet adamlarından oluşan bir heyeti, Amerikan yönetiminin Irak’ta yaşanan olaylar karşısındaki tepkisini ölçmek ve Maliki’nin yönetimi ele geçirip Iraklıları boyunduruk altına aldığı altı yıldan beri takip ettiği dışlayıcı ve ayrıştırıcı politikayı protesto etmek amacıyla Irak’ın birçok şehrinde şeref ve haysiyet meydanlarında düzenlenen gösteriler hakkında nabzını tutmak  üzere Washington’a gönderdiğini duyurdu.

Ayrıca, kaynaklar, isim vermeksizin Ed-Da’ve Partisi liderinin: “ Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih El-Feyyad’ın başkanlığını yapacağı heyette Ed-Da’ve Partisinden iki önemli isim de ( Sami El-Askeri ve Yasin Mecit) yer alıyor” şeklindeki sözlerine yer verir. Ayrıca Parti liderinin, Nuri El-Maliki hükümetinin, Irak’ın hemen hemen tamamını sarmaya başlayan bu gösteri ve protestolar karşısında Amerika Elçiliğinin takınmış olduğu tutumdan rahatsız olduğunun ve Amerika belki bu konuda bilinmeyen bir şey biliyordur diye Maliki’nin onların görüşlerini almasının gerekli olduğunun altını çizdiğini nakleder.

Bağdat’taki Amerikan Büyük elçiliği ise: “ Obama Hükümeti, Maliki heyetine, Irak hükümetinin anti-demokratik ve insan haklarına aykırı nitelikte attığı adımlardan duyduğu endişeyi bildirecek. Zaten Obama Hükümeti, heyet yola çıkmadan önce de onlara, Başbakan Barack Obama’nın, Maliki yönetimde bu tekelci politikayı takip etmeye devam ettiği müddetçe Bağdat’a gelmeyeceğini haber vermişti.” Dedi. Obama hükümetinin, Maliki heyetine, hükümetin belli zaman zarfında uymak zorunda olacağı adımlar çizeceği ve bunların içinde ulusal ortaklık diye isimlendirilen bağlılığın da yer alacağı dikkatleri çekiyor.

Nuri El-Maliki’nin çevresinde olanların zaman zaman sızdırdıkları bilgilere göre Maliki’nin yönetimin başına geçmesi İran ve Amerika’nın onayıyla olmuştur. Ancak Amerika, Maliki’yi desteklediğini açıkça dile getirmemiştir. Hatta Bağdat’taki Amerika Büyük Elçiliği, gazetelere, Irak’ın durumunun gittikçe kötüleştiğine ve Maliki Hükümetinin takip ettiği mezhepçi-ayrıştırıcı politika nedeniyle bir mezhep savaşının çıkabileceğinden korktuklarına dair demeçler vermiştir.

Bu bağlamda, üst düzey hükümet kaynakları, Amerika’nın Irak’ta bir değişim politikası başlattığını ve CIA tarafından bu projeye “ Sessiz ve Barışçıl Değişim” adı verildiğini söyleyip projenin ilk aşamasının “ Gençlere Fırsat Sunma” programı aracılığıyla devreye sokulduğunun altını çizer.

Gazeteler, En-Nikab Gazetesinin ismini teşhir etmediği bir kaynağın: “ Bu programa otuz milyon dolarlık bir bütçe ayrılmış olup 2009 yılından beri grup ve kuruluşların eğitimi için bu bütçeden harcanmıştır. Hatta bugün Erbil ve Süleymaniye kentlerinde de uygulanmıştır bu program. Gruplar, Irak’ı güvenli karaya ulaştırmada başarısız olan Iraklı yaşlı politikacıların ağzından lokmalarını kapmak için iyi bir şekilde eğitilmiştir.” şeklinde ifade ettiği sözlerini verip ardından ise, bu projenin, her ne kadar insanlık ve gençlikle alakalı gözükse de ardında çok daha büyük planlar saklı olduğuna, bu projeyle, 2008 yılından bu güne dek problemlerden ve çatışmalardan oluşan bir dağın üzerinde uyuyan siyaset canavarının –Nuri Maliki Hükümetini kastediyor- sırtına öldürücü bir darbe indirileceğine dikkat çektiğini nakleder.

El-Müstakbel El-Irakî Gazetesi, bir diplomat olarak vasıflandırdığı bir kaynaktan şu sözleri nakleder: “ Siyasi bloklar, Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry’nin yaklaşan Irak ziyaretinden korkuya kapılmış durumdalar. Çünkü biliyorlar ki Amerika Hükümeti, bölge için hazırladığı planlara ve uygulamak istediği stratejilere hizmet etmeyen Irak’ın şu anki durumundan hoşlanmayacaktır.” 

Yine aynı gazete, ismini vermek istemeyen bir parlamenterin “ Başbakan Nuri El-Maliki ile Kürt Bölgesi lideri Mesut Barzani arasında bir anlaşma vardır. Önümüzdeki yerel seçimlerden sonra dahi, bir barış sağlandığı ilan edilmeksizin, aralarındaki bu ilişki bu şekilde devam etmek zorundadır.” dediğini ve bu anlaşmanın sebebinin, Maliki ve Barzani’nin, eğer aralarında bir anlaşma sağlandığını ilan ederlerse, bunun, seçimleri olumsuz etkileyeceğinden ve özellikle Arapların Sünni liderleri etrafından toplanmalarına sebep olacağından korkmaları olduğunu bildirdiğini nakleder.

 En-Nikab kaynaklı bir haberde de, bu haberi onaylar surette, Maliki’nin, Kürdistan bölgesi olarak isimlendirilen bölgenin lideri Mesut Barzani ile Erbil’de görüştüğü ve onunla Irak’taki son siyasi durumları konuştuğu açıklanmıştır. Ayrıca, içlerinde, Maliki’nin eski ofis müdürü Tarık Necm, Ed-Da’ve Partisinin önde gelen iki ismi Hasan Es-Senîd ve Abdulhalim Ez-Züheyrî ve Ulusal İttifak eski üyesi Ebu Mehdi el-Mühendis’in yer aldığı heyetin de Kürdistan bölgesi ve hükümet arasında askıda bekleyen problemler üzerine Barzani ile konuştuğu bildirilmiştir.  

Maliki Hükümeti ile Erbil Hükümeti arasında, aylardır, üzerinde anlaşmaya varılamayan bazı dosyalarda karşılıklı suçlamaların yaşandığı ve gerginliğin tırmandığına işaret ediliyor. Bu tartışmaların çoğu ise, petrol bölgelerinin yönetimi ve tartışmalı bölgelerde Dicle Operasyon Komutanlığı oluşturulması konuları etrafında gerçekleşiyor.

Ed-Düstur Gazetesinin yakın zamanda yayınladığı bir makalede yazar, Maliki’nin başkanlığını yaptığı sözde hukuk devleti olarak isimlendirilen devlet üyelerinden birisinin verdiği demece atıfta bulunarak, Iraklıların, Maliki ve diğer tekelci yönetimi destekleyen hükümet adamlarından uzak olarak kendi ülkelerini seçme hakları olduğuna ve hiç kimsenin, Maliki’den başkasını seçenleri Irak’ı istememekle itham etmeye hakkı olmadığına işaret eder. Ayrıca siyasetin olabilirlik sanatı olduğunun; inat, sürtüşme ve kesin hükümler koyma sanatı olmadığının; bu şekilde mevcut siyasi yönetimin içinde yar alanların, devleti, tahtına yanaşılamayan, bizatihi yüce olan kutsal bir oluşum olarak görme zihniyetinden ayrılmayacaklarının altını çizer. 

 

 

Bu makale HEYET Net Türkçe sitesi için özel tercüme edilmiştir. ©2013

 

Orijinal Arapçası için lütfen tıklayın

432 total views, 2 views today

Leave a Comment