887 NOLU BİLDİRİ: MALİKİ VE ASKERLERİNİN HAVİCE’YE SALDIRISI

  MALİKİ VE ASKERLERİNİN HAVİCE’DE GÖSTERİCİLERE KARŞI İŞLEMİŞ OLDUĞU KATLİAMLA İLGİLİ 887 NOLU BİLDİRİ Genel Sekreterlik, Maliki Ve askerlerinin Havice’de göstericilere karşı işlemiş olduğu katliamı en güçlü bir şeklide kanayan aşağıdaki bildiriyi yayınlamış ve göstericilerin üzerelerine düşünlerini yaptıklarını, barıştan yana olduklarını, yasal haklarını talep ettiklerini, gerekçelerini bildirdiklerini vurgulamış; ne var ki,  bu hükümet kan dökmekten başka bir şey anlamadığını belirtmiştir. Bildirinin metni aşağıdaki şekildedir: Hamd, Allah’a mahsustur. Salat ve selam Allah Resulü’nün, ailesinin, arkadaşlarının ve onun yolunu takip edenlerin üzerine olsun. Maliki ve askerleri Havice’de katliam yapmıştır. Sabah namazı vakti…

358 total views, no views today

Read More