887 NOLU BİLDİRİ: MALİKİ VE ASKERLERİNİN HAVİCE’YE SALDIRISI

 

MALİKİ VE ASKERLERİNİN HAVİCE’DE GÖSTERİCİLERE KARŞI

İŞLEMİŞ OLDUĞU KATLİAMLA İLGİLİ 887 NOLU BİLDİRİ

Genel Sekreterlik, Maliki Ve askerlerinin Havice’de göstericilere karşı işlemiş olduğu katliamı en güçlü bir şeklide kanayan aşağıdaki bildiriyi yayınlamış ve göstericilerin üzerelerine düşünlerini yaptıklarını, barıştan yana olduklarını, yasal haklarını talep ettiklerini, gerekçelerini bildirdiklerini vurgulamış; ne var ki,  bu hükümet kan dökmekten başka bir şey anlamadığını belirtmiştir. Bildirinin metni aşağıdaki şekildedir:

Hamd, Allah’a mahsustur. Salat ve selam Allah Resulü’nün, ailesinin, arkadaşlarının ve onun yolunu takip edenlerin üzerine olsun.

Maliki ve askerleri Havice’de katliam yapmıştır. Sabah namazı vakti Maliki’nin katil  Suvat kuvvetleri Şeref ve Al Gıyre Meydanında bulunan savunmasız göstericilerin üzerine haince ateş açmışlardır. Yaralıların üzerine askeri araçlarını sürmüşler, mücavir bölgelere çekilenleri takip edip yakalayarak idam etmişlerdir. Göstericiler arasında yaklaşık yüz elli ölü ve yaralı bulunmaktadır.

Maliki ve askerleri bunları yaparak kendilerinin hakkın sesini susturacaklarını zannetmektedirler. Malikinin adamaları bunun karşılığını göreceklerdir. Kızgınlık sesleri geri dönecektir. Yapılan zulümler kızgınlığın ateşini daha da artıracaktır. Kararlığımızı perçinleyecektir. Hak taraftarları kendilerine yapılanların intikamını alacaktır.

Maliki ve askerleri, etnik ve mezhepçi temizliğe dayalı olan Velayet-i Fakih ajandasının uygulamaya devam etmektedir. Şeref ve Al Gıyre Meydanında işlemiş oldukları katliam, diğer meydanların da aynı şekilde hedef alınacağının bir başlangıcıdır.Halkımızın bilmesi gerekir ki, Maliki kendilerine savaş ilan etmiştir. O bu katliamını gereken cevabı almadıkça sürdürecektir.

Müslüman Alimler Heyeti,  bu katliamı en güçlü bir şekilde kanmakta ve uluslar arası toplumu bunu kınamaya ve gereken adımları atmaya çağırmaktadır.

Müslüman Alimler Heyeti, Irak halkına ve özellikle de ciğerparelerini şehit veren kahraman Havice haklına taziyelerini sunmaktadır. Göstericilerin üzerelerine düşünlerini yapmışlardır, barıştan yana olduklarını açıklayarak yasal haklarını talep ettiklerini belirtmişlerdir, gerekçelerini bildirdiklerini ortaya koymuşlardır. Ne var ki, bu hükümet kan dökmekten başka bir şey anlamadığını belirtmiştir. Bu hükümet Irak halkının sabrını test etmek için böylesi bir talihsiz yola başvurmuştur. Irak halkı bu hükümeti, bu katliamı ve yönetimi boyunca işlemiş oldukları cürümleri unutmayacaktır.

Yüce Allah’tan, Şeref ve Onur Meydanı şehitlerine rahmet etmesini, yakınlarına sabrı cemil  ihsan etmesini, yaralılara şifalar vermesini diliyoruz. Maliki ve askerleri hakkettikleri cezayı göreceklerdir.

 

 

HEYET Genel Sekreterlik

13 Cemadi Ahir 1434

23 Nisan 2013

 

 

 

384 total views, 2 views today

Leave a Comment