Dr. Müsenna: Halk, gösteriyle onurunu kazanmaya çalışıyor

 

 

Dr. Müsenna, devrimin yaşandığı şehirlerdeki insanların göstermiş oldukları çabaların, heba edilen onurlarını yeniden kazanmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Müslüman Âlimler Heyeti Kültür ve Basın Sorumlusu  Dr. Müsenna Haris ed-Dâri, devrimin yaşandığı şehirlerdeki  aşiret mensuplarının göstermiş oldukları gerçek çabaların Irak sorununu gündemin ilk sırasına taşıyacağına, Iraklıların geçtiğimiz on yıl boyunca heder edilen onurlarını geri kazandıracağına ve dünya kamuoyunun dikkatini bu acil soruna yeniden çekmeyi başaracağına inandığını söyledi.

Dr. Müsenna, geçtiğimiz günlerde Al-Majd televizyonuna yaptığı açıklamada ufkun çok geniş olduğunu ve mevcut hükümet tarafından temsil edilen siyasi sürecin sona erdirilmesi seçeneğinin ufukta göründüğünü söyledi. Ayrıca Maliki’nin yakmış olduğu bu ateşin öyle kolay kolay söndürülemeyeceğini; çünkü hem altı bölgedeki hem de diğer bölgelerdeki Iraklıların, bunun, o bölgelerde başlatılmış ve diğer bölgelere de uzayabileceği ihtimali olan -zira bu hoşnutsuzluk belirtileri, vatandaşların Basra’yı diğer bölgelere bağlayan ana caddeyi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle, kapatmaları üzerine Basra’ya da ulaşmıştır- kapsamlı bir savaş olduğunu iyice idrak ettiklerini ifade etti. Ayrıca Iraklıların tamamının, acımasız işgalin başından beri yaşaya geldikleri sıkıntılardan kurtulması içi tek yolun, mevcut hükümetin meşruiyetinin geri çekilmesi olduğunun; çünkü bu hükümetin, kan dökücü hükümetin meşruiyetinin geri alınmasını talep eden Iraklılara hiçbir surette adilane yaklaşamadığının altını çizdi.

Bugün Irakta yaşananların tek bir gurubu değil bütün Iraklıları hedef aldığını söyleyen Dr. Müsenna, Irak’ın altı bölgesinde dört ayı aşkın süredir devam eden gösterilerin ve göstericiler tarafından Irak halkının tamamı için ulusal haklar konulması yönünde talepte bulunulmasının bu görüşünü desteklediğini açıkladı. Diğer bölgelerdeki halkın ise Maliki kuvvetleri tarafından elleri kolları bağlandığı için ve Irak toplumunda bilinen bazı dengelerden ötürü gösterilere katılamadıklarına dikkat çekerek bunun neticesinde de hükümetin Irakta oluşturmaya çalıştığı mezhepsel ve ırkçı karakterli ayrıştırıcı siyasetin başladığını söyledi.

Dr. Müsenna, Nuri El-Maliki’nin, mezhepsel savaşı mevcut durumdan kurtuluş için tek çıkar yol olarak gördüğüne; bu nedenle de insanların ölümüne sebep olan bu fitne halinin tekrarlandığına işaret etti. Nuri Maliki’nin, fitne halinden kurtulmak isteseydi meseleyi barışçıl müzakereler ve yapılacak karşılıklı görüşmelerle sonuçlandıracağını ancak onun, olası müzakereleri engellemek için hemen askeri yola başvurduğunu ifade etti. Maliki’nin şuan beklenmedik bir sonuçtan korktuğunu ve işgalin başından şimdiye kadar hem kendisini hem kendi partisini hem de destekçisi olan diğer partileri ardında saklayan bir duvarın arkasına saklandığını bu duvarın ise mezhep, ırk ve hiçbir şekilde gerçekleşmeyecek olan iç savaş korkularını yaymaya çalışmak olduğunu söyledi.

İran devrim muhafızlarının Havice katliamına katılmaları ve İran’ın Irak’ın iç meselelerine karışması hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken ise, İran’ın, işgalin başından beri Irak’ın iç meselelerine karıştığını, işgale katılan kuvvetlere, parti ve taraflara yataklık yapmak suretiyle işgali kolaylaştırdığını, mevcut siyaseti desteklemeye devam ettiğini, işgal projesinde açık ve net bir şekilde etkili olduğunu ve Maliki hükümetini elinden geldiğince desteklediğini söyledi. Ayrıca Irak’ta cereyan eden olayları dikkatlice inceleyen ve aklını kullanan herkesin, İran’ın, özellikle Suriye’de sular ısınmaya başladıktan sonra Irak hükümetinin yıkılmaması için çalıştığını görebileceğine işaret ederek İran’ın, Irak’ı, kendisini büyük tehlikelerden koruyacak tampon bölge olarak gördüğünü, bu nedenle de gerek asker veya müsteşar göndererek gerekse de siyasi ve maddi açılardan destekleyip bunda medyayı da kullanarak Irak’ın iç meselelerine karıştığını teyit eden bilgilerin mevcut olduğunu ifade etti.

Maliki’nin sürekli kanlı askeri yöntemleri tercih ettiğinin ve bugün Irak’ta yaptığı, ekip meyvelerini topladığı şeyin de bu olduğunun altını çizen Dr. Müsenna, Maliki’nin Basra’da yaptığı konuşmasından olayları olması gereken şekilde görmediğinin anlaşıldığını söyleyerek bunun, konuşmadaki apaçık çelişkilerden, problemlerin ve Havice’de işlenen iğrenç suçun çözülmeye çalışılmasından, din adamları ve kabile liderlerine övgüler yağdırmak suretiyle devrim bölgelerini kendi yanına çekmeye çalışmasından ve Havice’de göstericilere yapılan saldırılar konusunda belli çevreleri saldırıların sorumlusu olmakla itham edip kendisini saldırının asıl hedefi olmaktan uzak tutuşundan açıkça görüldüğünü ifade eder. Maliki’nin bu ithamlarında başarılı olmadığını zira yüzünde ve ellerinin hareketlerinde açıkça görülen korkunun gerçekten korkulacak bir şey olduğuna ve bunun da ellerde kendini gösterdiğine işaret ettiğini sözlerine ekler.

Müslüman Âlimler Heyeti’nin, Irak meselesinin çözüme kavuşması yönünde diğer Arap ve Uluslar arası kuruluşlarla olan ilişkileri hakkında ise Heyetin Kültür ve Basın Danışmanı, ihtilalın başından şuana kadar uluslar arası kuruluşlar ve Arap ve azınlık toplumlar ile özellikle de Arap Devletleri Birliğiyle çalışmalarını sürdürdüklerini; ancak şuan iki önemli engelin bulunduğunu, bunların ise mevcut hükümetin, Araplardan, azınlıklardan ya da diğer devletlerden olsun hiçbir müdahaleyi kabul etmemesi ve gerek Arapların gerekse de azınlıkların Irak’ta yaşananların sona erdirilmesi için, maalesef ki, çalışmayı bırakmış olması olduğunu söyledi. Ayrıca birçok Arap ülkesinin, Arap Birliğinde Irak koltuğunda oturan Irak hükümetini kabul ettiğini ve tanıdığını, onlarla çeşitli ziyaretler ve anlaşmalar yapıp petrol alışverişi yaptığını ifade ederek Iraklıların tamamı üzerinde siyasi bir işgal projesi uygulamaya çalışan baskıcı hükümetin müptela olduğu Irak’ta olan bitenlere yönelik temelde gerçek bir Arap vizyonu olmadığı için Irak meselesine gerçekçi bir bakış sunulamadığından muzdarip olduklarını da sözlerine ekledi.

 

 

HEYET Net

299 total views, 1 views today

Leave a Comment