HEYET’ten Ramadi Halkına Açık Mesaj

 

 

Anbar halkına yönelik yayınlanan mesajda Müslüman Âlimler Heyeti, göstericileri, fanatikliğe kapılıp şimdiye kadar yapılanları yıkmamaları konusunda uyardı.

Müslüman Âlimler Heyeti, protestocular ve göstericilerle hemen hemen her an bir takım olayların yaşandığını vurgulayarak Havice’de yaşanan kanlı gün ve Irak sahnesinde yaşanan gelişmelerden sonra gittikçe kötüleşen üç önemli meselede uyarıda bulundu.

Heyet, İzzet ve Keramet meydanında sabır ve metanetle durmaya devam eden Anbar halkına yönelik yayınlanan açık mesajda, kitlesel hareketlerde parlak dönemini yaşayan ve Irak’ın pek çok bölgesinde uğruna birçok insanın şehit düştüğü ya da yaralandığı devrimin Anbar halkına dikkat kesildiğini, onların sayesinde hakkında iyi düşünüldüğünü ve beklenen sonun onların içinden geleceğine inandığını söyleyerek iyi düşüncelerini ve ümitlerini kaybetmemeleri konusunda halkı uyardı.

Mesajda Anbar halkından üç meselenin kabulünü istirham eden heyet, protestocuların bunları kabul edeceğini ümit ettiğini de ifade etti. Heyet, Anbar’da göstericileri galeyana getirerek şimdiye kadar yaptıklarının yıkılmasını hedefleyen tehlikeli girişimlerde bulunulduğu yönünde uyarılarda bulundu. Yine bu girişimlerle, göstericilerin, dünya kamuoyunun dikkatini çekmek ve yüz otuz günden fazla süredir uluslar arası arenada vicdanları uyandırabilmek yönündeki kazançlarının zayi edilmesinin de hedeflediğini söyledi.

Yayınlanan mesajda, bölgelerin, bölgeselleştirme ya da federallik adı altında garanti altına alınması ve ilginin o bölge ile sınırlandırılması yönünde yapılan çağrıların bu tehlikeli girişimler arasında olduğu söylenilerek bu davetin ardında yatan asıl sebebin, uğruna nice kanlar özellikle de Anbarlıların kanları dökülen Irak meselesini bir kenara atmak ve Anbar’ı Iraklıların ve dünyanın gözünde Irak’ın ayrı bir parçası olarak göstermek olduğunun altı çizildi.   

Heyet, gerek Anbar’daki gerekse de diğer bölgelerdeki göstericilerin hem mevcut hükümetin ve anayasanın düşürülmesini hem de Irak’taki masumların kanlarını dökenlerin yargılanmasını talep ettiklerine dikkat çekerek bu istekleri de oldukça meşru, hukuki ve yerinde istekler olarak değerlendirdi. Ancak bu hedefleri gerçekleştirmek için sadece sözde kalınmaması ve ciddi bir şekilde çalışılması gerektiği yönünde uyarıda bulunarak Anbar halkının, Irak’ın özgürleştirilmesi, zalimlerin cezalandırılması ve on yılı aşkın süredir Irak’ın üstüne çöken kâbusun sona erdirilmesi için hedeflerinden şaşmamaları gerektiğine dikkat çekti.

Mesajda, göstericilere, kendilerine güvenilirlik sıfatıyla vasıflanmış liderler seçmeleri konusunda çağrıda bulunan heyet, toplum içinde göstericileri destekler nitelikte hoş sözler söyleyip gizliden gizliye kendi emellerini gerçekleştirmek için onların duygu ve heyecanlarından faydalanmak isteyenlere karşı uyarıda bulundu. Yine, daha dün müzakereleri reddediyorken bugün, sırf göstericilerin sabır ve gayretlerinin meyvelerinden faydalanmak için tamamen tersine dönüp müzakere çağrılarında bulunanlara karşı da uyardı.

Heyet, protestoculardan ve göstericilerden meydanlardaki duruşlarına devam etmelerini, benimsemiş oldukları tutumlarını terk etmemelerini, meşru taleplerini sürdürmelerini ve son aylarda devam eden barışçıl hali muhafaza etmelerini istedi. Herkese hitaben, Maliki, protestolarınız sebebiyle uluslararası arenada iyice köşeye sıkıştığı ve çok yakında bu gösteri ve protestolarınızın meyvesini toplayacağınızı anladığı için iyice saldırganlaştı, tehditler savurup kalabalıkları topladı dedi.

Mesajının sonunda göstericilere selam ve dualarını gönderen Müslüman Âlimler Heyeti bugün Irak’ta görülen halk ve kitle hareketlerini bir daha ele geçmez altın bir fırsat olarak niteledi ve şayet bu fırsat kaçırılacak olursa, göğüslere çöken ve orada senelerce kalabilme ihtimali olan kâbuslardan kurtulmanın zorlaşacağını söyledi.

 

 

HEYET Net

374 total views, 2 views today

Leave a Comment