Irak Ordusu’nun 93. Kuruluş Yıldönümü Açıklaması

Allah'a hamd, Resulüne salât, ailesine ve ashabına selam olsun.

2014 yılının 6 Ocak günü, vatan ve milletin, şerefli tarihi ve milli duruşuyla kahraman olarak addettiği, Irak'ın gücünü, egemenliğini, özgürlüğünü ve güvenliğini temsil eden cesur Irak ordusunun kuruluşunun 93. Yıldönüm tarihidir. 

Kahraman Irak ordusu, uzun tarihi ve ölümsüz yolculuğu boyunca, toplumsal ve milli uyum ile bölgesel ve uluslararası yayılmacı emellere karşı büyük bir engel oluşturdu. İstikrar denklemi ve Arap dengelerinde, tehdit ve hırslı emellere karşı Arap ordularındaki kardeşleri ve takdire şayan duruşu ile önemli bir faktör oluşturdu. Dostlardan önce düşmanların tanık olduğu Filistin, Suriye ve Ürdün topraklarında, Arap ve İslam davasını müdafaa ederek, bu uğurda birçok şehit verdi. 

Ordu, Irak halkının; vatana bağlılığı, sadakati, dürüstlüğü, iyi ahlakı, zorluklara katlanmayı, vatanı ve kendi halkını savunmanın ne demek olduğunu öğrendiği bir okul olmasının yanı sıra, tam anlamıyla profesyonel manada, homojen bir takım gibi ayrıcalıklı çalışan bir ordudur. Irak halkı da hala onları vatanın gerçek koruyucuları olarak nitelendirmektedir.

Bugün; Irak aşiretleri, barışçıl gösteri meydanlarına ateş açılmasının ardından, Maliki, hükümeti, emniyet güçleri ve milislerinin zulmüne karşı meydan okuma kararı aldı. Maliki hükümeti, Irak halkının hakkı olan ifade özgürlüğünü engellemek için çalıştı. Bu ordunun savaşçı evlatlarını, halkının hedeflerini gerçekleştirmek, onlara rahat ve refahın hakim olduğu bir hayat sunmak için; tüm deneyim ve imkânlarını yaşanan sıkıntılarda bunların başında görmek garip değil. Saldıran gruplara karşı askeri meclisler kurulması yönünde atılan mübarek adım, aşiretlerin direnişçilerine aitti. Büyük çabalar harcayarak ve en iyi başarıyı göstermek için güçlerini birleştirerek harika bir sonuç elde ettiler.

Irak Müslüman Âlimler Heyeti (HEYET), asil ordu mensupları (işgal valisi Paul Bremer'in kararıyla kaldırılan eski Irak ordusu) ve Irak halkını, 93.yıldönümü dolayısı ile kutlamaktadır. Irak'ın evlatlarını aşiretlerin direnişi çevresinde birleşmeye ve askeri meclislere çağırmaktadır. Irak'ın özgürlüğüne kavuşmasında son aşamaları tamamlamak için herkesin üzerine düşen cihadi ve milli faaliyetlerde bulunması, fırsat kollayan düşmanlara fırsat vermemek adına ülkeyi ve halkını korumada büyük rol oynayan milli orduya destek verebildikleri kadar destek olmaya davet etmektedir. 

 (( Yardım ancak Aziz ve Hamid olan Allah'ın katındandır))

 

HEYET Genel Sekreterlik

5 Rebiulevvel 1435

6 Ocak 2014

 

 

 

 

400 total views, 1 views today

Leave a Comment