Sözde Caferi Kişisel Statüsü Kanunu

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti (HEYET) mevcut Bakanlar Kurulu'nun Caferi şahısların durumuna dair kanunu (Caferi Kişisel Statüsü) onaylamalarını değerlendirdi ve bunun Irak toplumunu bölecek olaylara yol açacağı şeklinde uyarılarda bulundu. Iraklıların doğasına, karakterine uymayan böylesi alt ve mezhepçi kimlikler üzerinden bir tanımlama yapılmasının tehlike taşıdığı kaydedildi. 

 
25 Şubat 2014 tarihli bakanlar kurulu toplantısında Caferi Şer'i Kanunu uygun bulunarak onaylanması için meclise sunulduğunu belirten HEYERT açıklamasında, bir sonraki işarete kadar ertelenmesi uygun görünen kararın ardından bu kanunun yeniden gündeme getirtilmesi, arkasında siyasi hedefler olduğu gerçeğini gizleyemiyor dedi. Bu kanunu geçirmek isteyen siyasilerin asıl hedefi, seçimlerde oyları kendi lehlerine çevirmek için Irak toplumunun aleyhinde, toplumsal yapıyı bozma pahasına da olsa mezhepçi bu yola başvurmuşlardır' denildi. 
 
Irak'taki bireylerin şahsi durumlarına dair ilk kanunun tarihi geçmişine değinen açıklama bu noktada 1959 yılında 188 numaralı karar bulunduğunu belirtti. Bunun da herhangi bir mezhep vesair değil İslam Şeriati esaslarına göre hüküm verilmesi gerekliliğini taşıdığı vurgulandı. Bu kanun maddesi üzerinde de değişiklikler yapıldığı, ilk değişikliğin 1963 yılında, sonrasında 70 ve 80'lerde de yeni şartlar muvacehesinde çeşitli değişikliklere uğradığı ifade edildi. 
 

HEYET geçmişte bu kanunun değiştirilmesi, kaldırılması vs hususlarında hiçbir şikayet yapılmadığına dikkat çekerek bu noktada ne bir kanun adamı, dini merci veya kişinin harekete geçmediğini söyledi. Nihayetinde bu kararın herkesin hayatını düzenleyen ve kabul gören özelliğe sahip olduğunu kaydederek siyaset ve mezhep tüccarlarına Irak halkının kaderiyle oynamaktan artık vazgeçmeleri, böylesi kötü yollara tevessül etmekten uzak durmaları çağrısında bulundu. Irak halkının birlik ve beraberliğini bozmaya, toplumsal yapıyı dinamitlemeye çalışanları halkın affetmeyeceğini dile getirdi. 

Irak Müslüman Alimler Heyeti (HEYET) bu kanunun Irak'taki mezhepsel ve toplumsal yapıyı ayrıştıracağı yönünde hukukçular nezdinde neredeyse bir icma (ortak kanaat) bulunduğunu belirterek 188 numaralı kanunun Irak halkının tabiatına en uygun kanun olduğunu hatırlattı. Irak toplumundaki her kesimi temsil edecek bu kanun varken, bunda gerekli düzenlemeler ve değişiklikler zaman içerisinde yapılmışken, başka şeye ihtiyaç yokken bu tür yeni kanunlar çıkarmanın son derece tehlikeli ve siyasi menfaat çevrelerinin ülke, toplumun aleyhinde attığı bir adım olduğunu kaydetti. 

HEYET Net

 

408 total views, 1 views today

Leave a Comment