(1146 Nolu Açıklama) Musul Barajına Yönelik Uzmanların Uyarıları Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Musul barajının yıkılabilme ihtimaline yönelik uzmanların uzun zamandan beri yaptığı uyarılar hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin yaptığı açıklamanın metni şöyle:

(1146 Nolu Açıklama) Musul Barajına Yönelik Uzmanların Uyarıları Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline, ashabına ve onların takipçilerine olsun.

Uzun zamandan beri uzmanlar, Musul barajının durumu hakkında uyarılarda bulunuyor ve Musul barajının yıkılabilme ihtimaline dikkatleri çekiyor. Nitekim bu baraj periyodik bakıma, daha önemli seviyeye çıkartacak, olası bir tehlike ile karşılaşıldığında çağrışımlarda bulunacak ve olası bir yıkılma ihtimalinden uzak tutacak uygun teknik yöntemlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu baraj yaklaşık 8 milyar 3 metreküp suyu ihtiva ediyor. Bu barajın yıkılması demek tufan kelimesinin neleri ifade ettiği demektir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Musul barajının şuan ki vaziyetine ve yıkılma ihtimaline karşı şuan ki işgalci hükümetin kasıtlı ihmalini ve sorumsuzca davranışlarını şiddetle kınar. Çünkü bu hükümet uzun zamandan beri uzmanların bütün uyarılarını görmemezlikten geldiği gibi Musul barajı hakkında uluslararası çağrılara da kulak asmamıştır. Hükümetin bu tutumu, bölgelerde gizli entrika halkalar silsilesinden sadece bir halkası olarak sayılır. Nitekim Musul barajının yıkılması (Allah böyle bir şeyi takdir etmesin) ekini helak eden ve milyonlarca sivil halkın hayatına son veren bir faciayı beraberinde getirecektir. Böyle bir şeyin yaşanmasında ortaya çıkacak insani facianın zararlarını takdir etmekten, çağrışımlarını ve neticelerini nitelemekten insan aklı aciz kalacaktır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti, uluslararası toplumları şuan ki mezhepçi hükümetin yaptığı şeylere, bütün hudutlar saran çirkin taassuplarına insaflı bir gözle bakmaya davet ediyor. Bu hükümet Irak’ın kan ve fesat denizinde boğulmasıyla yetinmeyecektir. Aksine sular altında Irak’ın boğulmasına sebep olarak acısını daha fazla artıracaktır. Aynı şekilde Irak Müslüman Alimler Heyeti, facia baş göstermeden ve vakit geçmeden önce vaziyetin daha iyi anlaşılması için uluslararası ciddi bir oturuma davet ediyor. HEYET, şuan ki hükümete destek vermeye devam ettiği, meşruiyetini kabul ettiği, ülke ve halka yönelik yıkıcı siyasetini görmezden geldiği sürece uluslararası toplumları, bu tehlikeli olayın sorumlusu olarak görecektir.

 

Genel Sekreterlik

19 Rabiu-l Aher 1437

29/1/2016

494 total views, 3 views today

Leave a Comment