HEYET’in Musul Şubesi, İlim, Yardım ve Sosyal Alanda Faaliyetlerinin Sunumunu Yaptı

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Musul Şubesi, geçtiğimiz Ağustos ayından şuan içinde bulunduğumuz Şubat ayına kadar bütün alanlarda yaptığı aktivite ve faaliyetlerin sunumunu gerçekleştirdi. Musul Şubesi’nin üstlendiği aktivite ve faaliyetlerin ilim, yardım ve sosyal eksenli olması dikkat çekti.

Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren göçmenler, öğrenciler ve ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi hususunda HEYET’e bağlı Musul Şubesi, Erbil eyaleti ve çeşitli yerlerde öğrencilerden oluşan büyük bir gruba maddi yardımı üstlendi. Ülkenin yaşadığı zor şartlar içerisinde eğitimlerini devam ettirebilmeleri için Musul Şubesi öğrencilere destek vermekten geri durmadı. Aynı şekilde Musul Şubesi, öğrencilerin eğitim masraflarına yardımcı olmak ve Kerkük şehrindeki fakültelere geçiş yapmaları için düzenli olarak her ay 15 öğrenciye burs yardımında bulundu.

Bu bağlamda Musul şehrinde bulunan birçok ihtiyaç sahibi aileye yardımlarını ulaştırdı Musul Şubesi. Yine Erbil eyaletinde bulunan en az 25 göçmen aileye Şube tarafından yardımlar takdim edilirken her bir aileye yüksek değerde yardımların sunulduğu belirtildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne bağlı Musul Şubesi’nin İdari Heyeti, Erbil eyaletinde Iraklı çocukları kurtarmak için kurulan Nagoya Japon Örgütü yetkilisi ile oturum düzenledi. İki taraf arasında gerçekleşen bu buluşmada Irak’ta siyasi gelişme, çiğnenen insan hakları, hükümet bombardımanına ve zoraki tehcire maruz kalan Iraklı küçük çocukların yaşadıkları, aileleri ile beraber göç eden çocukların sağlık ve ekonomik durumları ve mezhepçi hükümet tarafından muhasara altında alınmış şehirler özellikle gündem başlıklarıydı.

İki taraf arasında gerçekleşen bu buluşmada Musul Şubesi, Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde çeşitli rapor ve veriler hazırlayan İnsan Hakları Birimi’nin hazırladığı materyalleri Nagoya Japon Örgütü yetkilisine takdim etti. Ayrıca HEYET bünyesinde çalışan Yardım Birimi’nin şuana kadar hayata geçirdiği birçok aktivitesini yetkiliye paylaştı.

Öte yandan Musul Şubesi Fetva Komitesi Başkanının, Türkiye’nin Urfa şehrinde Göçmenler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Göçmenler Günü programına katıldığı yine Şube tarafından belirtildi. Urfa şehrinden düzenlenen programa şehrin valisi ve yetkilileri katıldığı ifade edildi. Fetva Komitesi Başkanının, Urfa şehrinde bulunan Haliliyye medresesini ziyaret ettiği ve Said Nursi’nin büyük talebesi olan medresenin başyönetmeni ile görüştüğü kaydedildi.

HEYET’e bağlı Musul Şubesi Fetva Komitesi’nin Başkanı, Urfa şehrinde Kuran ve Sünnet eğitimi için kurulmuş İman Derneği’nde Arapça Cuma hutbesi irad ettiği vurgulandı. Komite Başkanı tarafından Arapça hutbe verilmesi orada bulunan Iraklı ve Suriyeli mültecileri fazlasıyla etkilediği ifade edildi. Aynı şekilde Musul Şubesi’nin, Kuran ilimleri ve tefsir dersleri için ilmi bir merkez oluşturulması adına Dernek ile görüşmeleri devam ettiği belirtildi. Ayrıca hafta 2 gün 3’er saat konferans verilebileceği açıklandı.

Bunlara ek olarak Musul Şubesi, HEYET’e bağlı İlim Birimi ile yardımlaşarak Kerkük şehrinde ilmi devrelere destek verdiğini açıkladı. İlmi devreler için satın alınan programlardan bir kısmını Musul Şubesi’nin üstlendiği belirtildi. Aynı şekilde ilmi devreler için bazı tilavet kitapları da satın alındı. Bunlar: El-Muhtasarul Müfid Fi Cedavili Et-Tecvit, Et-Teshil Fi Tecvidi’l Tenzil, Et-Teysiri’l Vafi Fi Tecvidi’l Kafi. Ayrıca hadis ilmi alanında Zubeydi’ye ait Buhari Muhtasarı takdim edildiği gibi tecvidin daha iyi anlaşılması için bazı araçlar paylaşıldı.

Yine Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne bağlı Musul Şubesi, “İlim Talebesine Gerekli Olan Şeyler” adının taşıyan silsile kapsamında “İlim Talebesinin Terk Etmesi Uygun Olmayan Şeyler” başlıklı ilmi bir çalışma yayınladı. Bu çalışma, Musul Şubesi’nin Erbil eyaletinde alimlerin bulunduğu bir meclise katıldığı sırada İlim Birimi ile yardımlaşarak hazırlandığı belirtildi.

Nijerya devletinde İslam Mirasları Külliyesinin davetine icabet eden Musul Şubesi, Nijerya’nın Kano şehrinde İmam Fakih Şeyh Abdulkadir Geylani hakkında düzenlenen programa Musul Şubesi yetkilisinin katıldığını ifade etti. Düzenlenen programda Şeyh Abdulkadir Geylani’nin şahsi ve ilmi hayatı konu edildiği gibi Kitap ve Sünnete ne derece bağlı olduğu anlatıldı. Programda talebeliği, ilmi okumaları ve öğrencilerine tavsiyeleri hatırlatıldığı ve Müslümanlardan çok katılımın olduğunu vurgulandı. Programda Musul Şubesi yetkilisinin Şeyh Abdulkadir Geylani’nin Dünyası başlıklı bir konuşma yaptığı ifade edildi. 

 

 

HEYET Net

474 total views, 1 views today

Leave a Comment