(1157 Nolu Açıklama) Hükümetin Politikaları Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, El-Abadi hükümetinin bir yöntem olarak benimsedikleri yok etme ve aç bırakma politikaları hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamanın metni şöyle;

(1157 Nolu Açıklama) El-Abadi Hükümetinin Yok Etme ve Aç Bırakma Politikaları Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Enbar bölgesinde yer alan Felluce şehri, bütün şekil ve boyutları ile savaş suçuna maruz kalmaktadır. Bağdat hükümeti, kahredici şartlar içerisinde yaşayan Felluce halkına veya oradan çıkan halka karşı başlatılan savaşta aç bırakma politikasını bir silah olarak kullanmakta ve bunu bir yöntem olarak öncelemektedir.

Hükümete bağlı hava kuvvetlerinin ve Amerika Birleşik Devletlerinin öncülük ettiği Uluslararası Koalisyon Kuvvetlerinin düzenlediği hava saldırıları her geçen gün artıyor. Bu kuvvetler tarafından düzenlenen hava operasyonlarında binlerce sivilin öldüğü herkesin malumu. Bu saldırılar arkasından, engellilerden, dul kadınlardan ve yetimlerden müteşekkil bir ordu bıraktı ki istatistikleri çok büyük rakamlara ulaştığı görülmektedir. Aylardan beri birçok bölgede yaklaşık 100 bin nüfusluk bir halka karşı öldürücü muhasara ve açlık politikalarını uygulamaktadır. Muhasaranın dayatıldığı halk, yakıcı hava saldırıları ve öldürücü açlık politikaları ile güvenli sığınak ve geçişleri kaybetmek arasında sıkışmış durumdadır.

Bu muhasara nedeniyle onlarca insan hastalıktan hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Özellikle her gün düzenli bir şekilde tedavi görmesi gereken şeker hastaları ve diğer hastalar… Yetersiz beslenme, uygun gıdanın olmayışı ve süt yetersizliği nedeniyle birçok küçük yaşta çocuk ve yaşı ilerlemiş yaşlı hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Yine haydut ve haramilerin gıda ve ilaç maddelerini tüketmesi ölümlere neden oluyor. Ürün fiyatlarının en üst seviyelere ulaşması, ihtiyacı olan kişilerin almaktan aciz kılıyor. Basın kaynakları Felluce şehrinin durumuna yönelik acı veren olayları nakletse de kaynaklarımızın vurguladığı bilgiye göre aktarılanlardan daha fazlası şehirde yaşanıyor.

Irak Müslüman Alimler Heyeti, öldürme, yıkıma uğratma, muhasara altında tutup aç bırakma politikalarını şiddetli bir şekilde kınamaktadır. İnsanların boğazlarını sıkan ve sıkmaya devam eden bu kesimlerden ellerini çekmelerini talep etmektedir. Aynı şekilde şehirden çıkmak isteyenlerin çıkmasına izin verilmesi ve şehre yiyecek-içecek sokmak isteyenlere giriş izni verilmesi yönünde çağrı yapmaktadır. Çünkü siviller çatışma mahalli olmadıkları gibi savaşın yakıtları da değiller. Hiçbir şey bu şekilde davranılmasını gerekli kılmamaktadır. Hanif olan şeriat her zaman masum sivil halkın savaşın felaketlerinden uzak tutulmasına teşvik etmektedir. Aynı şekilde uluslararası toplumlar ve uluslararası örgütlerde karar sahibi kimseler bu noktada sorumluluk almaktadır. Özellikle kanuni, tarihi ve ahlaki sorumluluk gerektiren insan hakları alanında… Bizler, Iraklı halkı bu şiddetten, korkutmadan, soykırımdan kurtarmak için söz konusu bu mercileri göreve davet ediyoruz. Iraklıların maruz kaldığı şeylerden daha az maruz kalan halklara duruş ve tutumuyla örnek olan Irak halkının hak ettiği hayattan mahrum kalmamaları için adım atılmasına çağrıda bulunuyoruz. Aynı şekilde uluslararası koalisyonların mazlum halklara yardım etmek adına gerekli olan hakların peşine düşmesine davet ediyoruz, Iraklıların azabını, sıkıntılarını ve acılarını daha fazla artırmaya veya hergün karşı karşıya kaldıkları katliamlara kayıtsız kalmaya değil…

GENEL SEKRETERLİK
18 Cumadi-l Ahire 1437
27 Mart 2016

HEYET Net

603 total views, 1 views today

Leave a Comment