(1163 Nolu Açıklama) İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul Zirvesindeki Sonuç Bildirisi Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) İstanbul’daki zirvesinin sonuç bildirisi hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin yayınladığı açıklamanın metni şöyle;

(1163 Nolu Açıklama) İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul Zirvesindeki Sonuç Bildirisi Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), “Adalet ve Barış İçin Birlik ve Yardımlaşma” adı altında İstanbul’da düzenlenen 13. Zirve Toplantısında sonuç bildirisini açıkladı. Yayınlanan sonuç bildirisi çeşitli konuları içerisinde barındıran birçok kararı kapsamaktadır. Irak Müslüman Alimler Heyeti, yayınlanan sonuç bildirisine ilişkin maddeler halinde birkaç konu hakkında detay paylaşmayı uygun görmektedir. Bunlar;

Birincisi: Yayınlanan açıklamanın 63. Fıkrasında “IŞİD terör örgütü tarafından işlenen suçlar reddedilmekte, bu terör cemaatinin son bulması ve işgal ettiği toprakların ellerinden alınması noktasında Irak hükümetinin yapacağı çalışmalara tam destek verileceği” belirtilmektedir. Ayrıca Teşkilata üye devletlerin tamamı, özgürleştirilen mıntıkaların tekrar imar edilmesi için katkı vermeye davet edilmektedir. Ancak yayınlanan açıklamada, hükümete bağlı; ordu kuvvetleri, polis güçleri, güvenlik birimleri, terörle mücadele masası gibi birimlerin vesikalanmış mezhep temelli suçlarından gafil kalındığı gibi hükümet tarafından desteklenen mezhepçi Haşdi Taifi milislerin işlediği suçlara değinilmemektedir. Ki bu milislerin insanlığa karşı işlediği savaş suçları, uluslararası örgütler ile insan hakları örgütlerinin ortak çalışması sonucunda raporlanmıştır.

İkincisi: İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri toplantının sonuç bildirisinde, Irak’taki milli çıkarları güçlendirmek için Mekke’de ikinci bir toplantının düzenlenmesi için gayret göstermeye çağrıda bulunmaktadır. Burada bir sorunun cevabı gerçekten merak konusudur; Bağdat hükümetinin bütün karar ve tavsiyelerini dikkate almadığı ve kayıtsız kaldığı Mekke’de düzenlenen 1. zirvede alınan kararların hangisi gerçekleşti? Bu şayet bir şeye delalet ediyorsa o da; Bağdat hükümetinin, sonucu bilinen projeleri benimsemeye imkân tanımayacak uzaklaştırma ve kenara itme politikalarına delalet etmektedir. Aynı şekilde bu bağlamda sarf edilen eforun ne olduğunu bilmemek garip karşılanmaktadır. Bu noktada gerçekten ciddi adımlar atılmış mıdır? Alınan kararların yapılabilirliğine baktığımız zaman neden bu kararları sadece İslam İşbirliği Teşkilatı’nın düzenlediği zirvelerde işitiyoruz da vakiada esamesiyle karşılaşamıyoruz?

Üçüncüsü: Toplantıda 68. Fıkrada Irak’ın IŞİD ile savaşındaki rolü ve bölgedeki barış ve istikrarın ihlali bir kez daha vurgulandı. Bu bağlamda Irak hükümetinin siyasi birliği, güvenliği ve istikrarı sağlaması yönünde yapacağı bütün çalışmaların destekleneceği açıklandı. Bu hususta şunu belirtiyoruz; Irak hükümeti asıl olarak yitirdiği siyasi birliği sağlamak için tek bir adım bile atmamaktadır. Güvenlik ve istikrara değinecek olursak, hükümetin sivil halkı hedef almayı ve göçe zorlamayı amaçladığı mıntıkaları hedef almakta kullandığı iki bahaneden başka bir şey değildir. Hükümetin birçok dosyaya karşı tutumunda çifte standart politikasını uyguladığını bilmeniz size yeterlidir. Özellikle konu güvenlik ve istikrar olunca…

Dördüncüsü: Felluce şehri problemine gelince; toplantıda 71. Fıkrada IŞİD’in Felluce şehrini kontrolünde tutması sebebiyle yaşanan olayların karşısında endişeli olunduğu ifade edilmektedir. Muhasara altında olan sivil halka güvenli geçişlerin sağlanmasına davet edildiği gibi Irak hükümeti dışında Teşkilatın üye devletlerine ve insani yardım örgütlerine, Irak hükümetine yardım etmeleri yönünde çağrı yapılmaktadır. Ki şehrin içinde muhasara altında kalan sivil halkın acıları hafifletilsin ve sivil halkın zaruri ihtiyaçların karşılanması için daha fazla performans gösterilsin…

Biz burada şunu açık bir şekilde vurguluyoruz; Herkes tarafından reddedilen ve kabul edilmeyen terör herkesin sorumluluğudur. Sadece bir tarafı ilgilendiren bir konu değildir. İşte bu seçmece tavır, toplantı idaresinin dile getirdiği çağrının doğruluğuna halel getirmektedir. Bağdat hükümetinin açık terör faaliyetleriyle ilişkili mezhep temelli bir yöntem takip ettiğine herkes şahitlik etmektedir. Felluce şehrine düzenlenen gelişi güzel saldırılar, Felluce halkının yaşadığı felaketin boyutlarını ortaya koymada canlı bir şahittir. Felluce halkını devamlı hedef alan ve soykırım için çeşitli yollara başvuran hükümetin onlara destek vermesi nasıl beklenebilir? Sonra toplantının vurgulanmasını gerekli kıldığı, halkına karşı hırslı bir hükümet gibi görevlerini yerine getirmesinden yola çıkarak hükümetten gerekenleri yapmasını talep ettiği Bağdat hükümetine ilişkin sorumluluk nerede? Birçok bağımsız insani yardım örgütü, uzun araştırmalar sonucunda Felluce şehrinin muhasara altına alınmasının sebebinin ve Felluce şehrine gıda ve ilaçların ulaştırılmamasının başlıca sorumlusunun hükümet olduğunu vurgulamaktadır.

Beşincisi: Yayınlanan sonuç bildirgesinde Iraklı halkın çabaları, haklarını talep etmeleri, değişim çağrıları, siyasi baskı, mezhep ve ırk temelli öteleme politikaları karşısında yaşadıkları acıları, Irak’ın dâhilinde ve haricinde göçmen ve muhacirlerin çileleri maalesef hiç konu edilmemiştir.

Irak halkından birçoğu, İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan Irak’taki problemlerin çözümünde pozitif bir rol alacağı, hükümet birimlerinin ve İran’la ilişkili mezhepçi milislerin işlediği katliamlara son vereceği, Irak problemini tam bir çözümle çözmek için çabalayan milli kuvvetlere insafla bakacağı beklentisine girmiştir. Ancak milyonlarca Iraklının acı ve elemlerine ihtimam gösterilmediğini hissettiren sonuç bildirisinin fıkraları onlar için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur.

Genel Sekreterlik

10 Receb 1437

17/04/2016

HEYET Net

736 total views, 3 views today

Leave a Comment