İnsan Hakları Birimi, Chilcot Raporu ve İngiltere’nin Irak Savaşındaki Rolü Konulu Sempozyum Düzenledi

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet yürüten İnsan Hakları Birimi, “İngiltere Araştırma Komisyonunun Raporu ve Irak İşgalinde İngiltere’nin Rolü” adını taşıyan bir sempozyum düzenledi. İçinde bulunduğumuz yılın ortalarında yayınlanan bu raporun kanuni ve objektif çerçevesi, ayrıca faydalanılacak imkânları değerlendirildi. Söz konusu sempozyumda raporun içeriği, etkileri ve neticelerine ilişkin araştırmaları bulunan İngiltere’de Arap Avukatlar Cemiyeti Başkanı Akademisyen Sabbah El-Muhtar ve Iraklı Siyasetçi Analist Araştırmacı Akademisyen Velid Ez-Zubeydi ağırlandı. Sempozyumun başında konuşma yapan Sabbah El-Muhtar, 2003 yılı Irak savaşında İngiltere’nin rolüne ilişkin tarihi hakikatlere değindi. Birleşik Krallık’ın savaşa girmekten razı olmadığını belirten…

1,183 total views, 1 views today

Read More