Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin De Katılımıyla Dünyadaki Alimler Birliklerinden Halep’le Dayanışma Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin de içinde yer aldığı İslam dünyasından on bir alimler birliği, Suriye’de Esed rejimi ve İran destekli Şii milisler tarafından kuşatılan mazlum Suriye halkına yardım edilmesi ve destek verilmesinin gerekliliğini vurguladı. İran’ın ve bölgedeki hesaplanmış öfke dolu projelerinin tehlikesinden ümmetin tamamını sakındırdı.

İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde faaliyet yürüten çeşitli alimler birliklerinin ortak imzasıyla yayınlanan bildiride şu ifadeler kullanıldı: “Halep şehrinin ve halkının yıkıcı düşmanlık, küresel entrika ve milletsel terk ediliş hususunda maruz kaldığı şeyler, genel olarak İslam ümmetine ve özel olarak ehli sünnete karşı küresel sistemin işlediği en kötü ve en vahşi suçları temsil etmektedir. Suriye’deki kardeşlerimizin başına gelen bu acı akibetin başkalarına da ulaşmaması için herkesi bu konuda uyarıyoruz.”

Yayınlanan açıklamada batı, doğu veya milletler heyeti ya da diğer müesseseler, “yalnız bırakmayı tercih ettiler, belayı gizlediler. Sıcağı, ateşle ticaret eden kimselere benzediler” şeklinde nitelendirildi. Yeni olsun veya eski olsun bunların, genel olarak İslam ehliyle ve özel olarak Sünnilerle tarihinin, bu hakikati gözler önüne seren en büyük delil olduğu vurgulandı.

Halep halkının ve diğer bölgelerde Halep benzeri yerlerde maruz kalınanlar karşısında ilim ehlinin ne yapması gerektiği noktasında açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İlim adamları Allah (azze ve celle)’nin kitabında ve Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sünnetinde bildiği şeyler ile çatlağı onarmak üzerlerine düşmektedir. Allah (azze ve celle)’nin beyanat ve hidayet olarak indirdiği şeyleri gizlemekten, onu az bir pahaya satmaktan uzak durmaları ve kınayıcıların kınamasından değil, sadece Allah (azze ve celle)’den korkmaları gerektiğini bilmelidirler.

Alimler birlikleri açıklamada, ümmetin çıkış yolunun ancak dinin öğretilerinden, şeriatlarından ve şiarlarından ders çıkarılan şeylerin ihya edilmesiyle mümkün olacağına dikkat çekti. Din en büyük ve en yüce zirvesinin, Allah (azze ve celle) yolunda savaşmak olduğuna vurgu yaparak sapıklık önderlerinin Suriye’de, Irak’ta ve başka bölgelerde canlarıyla, mallarıyla ve dilleriyle Müslümanların katliamının davetini üstlendiklerini ve buna önderlik yaptıklarını belirtti.

Bu bağlamda alimler, Suriye’de ve diğer benzeri bölgelerde mustazaf kardeşlerine yardım etmek için çıkan kimseleden Allah’ın muvaffak ettikleri, şunu bilmelidirler ki; Şayet particilik, grupçuluk yapmak veya cihat ehli saflarındaki en büyük problemlerden biri olan iç savaştan uzak durmadıkları takdirde günahkar olacakları açıklamasında bulundu. Tek kelime etrafında toplanıp birliği sağlamaya, kendi aralarında birbirlerine yardımcı olmaya, düşman karşısında güçlü bir el olmaya davet etti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti ve diğer birlikleri, Allah (azze ve celle)’nin kullarına vacip kıldığı şeyleri –sahip olduğu şeylerden yardımda bulunması gibi- güçleri oranında yapmaktan kaçınan İslam halklarını kendi akıbetlerine hazırlanması noktasında çağrılarını yeniledi. Şuanda katliam ve soykırıma maruz kalan mazlum Suriye halkına yardım etmek ve destek sağlamakta gerçek etkili bir role bürünmek ile liderliği geliştirme görevinin komutanlarda ve görüş ehlinde olduğunu belirtti.

Açıklamanın sonunda alimler, İran’dan, mollalarından ve bölgedeki nefret endeskli projelerinden sakındırdığı gibi bütün bunları, Ehli Sünneti hakkında İslam düşmanlarının yıkıcı projelerini uygulayan pis bir araç olmakla nitelendirdi. Varlık ve ameli olarak İran’ın en büyük tehlikeyi temsil ettiğine işaret edildi. Hükümet ve halk olarak sizlere düşen bu bağlamda çalışmalarımızda daha ciddi olmak, kanların dökülmesinden ve iç savaştan uzak durmak, araçların tamamına engel olmak

Bildiriyi doğrulayan müesseseler ve rabıtalar şunlar; Irak Müslüman Alimler Heyeti, Suriye İslam Meclisi, Suriye İlim Ehli Şura Meclisi, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Müslüman Alimler Birliği, Güneydoğu Asya Alimler ve Davetçiler Birliği, Sudan Alimler Heyeti, Mağrip Alimler Birliği, Lübnan Alimler Heyeti, Filistin Alimler Heyeti ve Afrika Alimler Birliği.

 

 

HEYET Net

485 total views, 1 views today