İnsan Hakları Birimi’nden “Göçmen Kampları, Sahra Hapishanesi” Adlı Yeni Rapor

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde çeşitli raporlar hazırlayan İnsan Hakları Birimi, hazırladığı son raporunda 110 binden daha fazla göçmenin yaşadığı acı olayları konu etti. Bu göçmenlerden 67 bin göçmenin Musul’un içinde ve sahrada inşa edilmiş göçmen kamplarında yaşadığını vurguladı.

İnsan Hakları Birimi’nin “Göçmen Kampları, Sahra Hapishanesi” adını taşıyan raporunda göçmenlerin kamp duvarları içerisinde hayatın bütün gereklerinden yoksun, soğuk, hastalık, çamur içerisinde yaşadığı ve sürekli yağmurlar altında elbiselerin ve yakacakların telef olduğunu açıkladı.

Raporda Birleşmiş Milletlerinin, hükümet yetkilileri tarafından göçmenlerin gözle görülür ihmali karşısında Musul savaşının daha büyük insani felaketleri beraberinde getireceği noktasındaki birçok defa dile getirdiği endişelerine yer verildi. Öte yandan birçok uluslararası hukuk teşkilatlarının Bağdat’taki hükümetin göçmenlerle mezhepçilik ilkesi üzerine muamele ettiği konusunda suçlamalarına dikkat çekildi. Bunun milyonlarca Iraklı vatandaşın mahrumiyetine sebebiyet verdiği vurgulandı.

Geçtiğimiz ayın ortalarında Musul’un doğusunda yer alan Hazir kampını ve yakınlarında bulunan Hasan Şam kampını ziyaret eden Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Birim ve Şubeleri İzleme Birimi’nin raporu da İnsan Hakları Birimi tarafından hazırlanan raporda belgelendi. Söz konusu birimler ziyaret esnasında göçmen kamplarını dolaşmış, göçmenlerle konuşmuş ve gözlemlerini rapora aktarmışlardı.

İnsan Hakları Birimi tarafından hazırlanan raporda aynı şekilde göçmenlerin büyük sorunlarını temsil eden sağlık, güvenlik ve eğitim konuları da işleniyor. Kampa girerken ve göçmenlerin acılarını derinleştiren ve onların ümitsizliğe sevk eden kampın içindeki kötü uygulamalarda irdelenen konular arasındaydı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet yürüten İnsan Hakları Birimi tarafından hazırlanan raporun tamamını Arapça okumak için lütfen tıklayınız

 

HEYET Net

1,013 total views, 3 views today