Kültür ve Basın Birimi: HEYET’in Açıklamalarını İçeren Kitabın 3. ve 4. Ciltleri Yayınlandı

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kültür ve Basın Birimi, HEYET’in açıklamalarının toplandığı kitabın 3. ve 4. ciltlerini yayınladı. “Irak’ta Amerika İşgalinin ve İran Hegemonyasının Hasadı” adını taşıyan kitap, HEYET’in yayınları arasında 23. yayın  olduğu biliniyor.

Kitabın üçüncü cildi 18 Mart 2008 ile 13 Ekim 2011 tarihleri arasında yayınlanan ve birçok konuyu içeren 259 açıklamayı kapsıyor. Dördüncü cildi ise 14 Ekim 2011 ile 12 Ekim 2015 tarihleri arasında 262 açıklamayı içeriyor.

Kitap, Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterlik Üyesi Dr. Muhammed Beşşar El-Feydi’nin mukaddimesiyle yayınlandı. Söz konusu mukaddimede El-Feydi, Amerika işgali ve İran hegemonyası altında Irak şartlarının, ilk senesinden beri normal şartlarda olmadığını vurguluyor. Her ne şekilde ifade edilmeye çalışılırsa çalışılsın kelimelerin aciz kaldığı bir zulme Iraklıların maruz kaldığının altını çiziyor. HEYET tarafından yayınlanan açıklamaların, Irak’ta yaşanan olaylara, Iraklıların maruz kaldığı zulme ve hedef alınmasına ışık tuttuğunu ifade ediyor. Çünkü yüzlerce cildin kemiyeti ihata edemeyeceği ifadelerini kullanıyor.

Yayınlanan kitabın içerdiği açıklamaların yazılma ve yayınlanmasına şahit olunan aşama noktasında mukaddime öne çıkan altı noktaya dikkat çekiyor. Birinci noktada Nuri Maliki döneminde işgalci kuvvetlerle güvenlik anlaşması, Amerika’nın Irak’taki uzun süre nüfuzunun meşruiyetinin istenmesi, Irak’ın egemenliği ve halkın hukukunu sarmalama itibarı ile diğer noktalarda işgalin kalması konularını içeriyor.

Aşamanın ikinci noktasında Amerika işgaline ilk senesinde eşlik eden İran nüfuzu ve hegemonyası aşaması devreye giriyor. Bu nüfuz yumuşak bir şekilde başladı, sonra yavaş yavaş büyümeye başladı. Ta ki işgalci kuvvetlerinin çekileceği iddialarıyla beraber uzak bir seviyeye ulaşıncaya kadar devam etti. Bu nüfuz, yaş ve kuru her şeyi yok eden, parti ve mezhepçi milisler ışığında çeşitli hatalar işleyen bir hegemonyaya dönüşmeden önce böyle devam etti.

Üçüncü noktada Birleşmiş Milletleri temsilcilerinin Irak’ın durumuyla muamelelerinin kötü bir rolü üstlendiklerine değiniliyor. Birleşmiş Milletler, büyük devletlerin siyasetlerini destekleyerek Irak’ta çeşitli rolleri üstleniyor. Kendisine arz edilen cezaları uygulamak ve siyasetini devam ettirmek için işgale uluslararası boyutta meşruiyet sağlıyor.

Dördüncü ve Beşinci noktalarda ise halk gösterileri, silahlı halk devrimi ve sonuçları işleniyor. Bu iki noktada HEYET olayları değerlendiriyor, onlarca açıklamayla açıklık getirmeye çalışıyor. Iraklı halkın maslahatlarını destekliyor ve belgelendiriyor.

Sonuncu noktada ise Irak’ın ve Arap İslam aleminin yükselmesinde büyük çalışmalarına şahit olunan HEYET’in eski genel sekreteri Dr. Haris Süleyman Ed-Dari (rahimehullah)’ın vefatı konu ediliyor. Bu nedenle kitabın hazırlanmasını yöneten komisyon dördüncü cildin Şeyh Haris Süleyman Ed-Dari’nin taziye açıklamasıyla bitmesini uygun gördü. Genel Sekreterliğe, HEYET yapılanmasında önemli bir aşamanın bittiğini ve yeni bir merhalenin başladığını hissettirmek için.

 

HEYET Net

970 total views, 2 views today