Genel Sekreter; Irak’ın ve Halkının Acısının Başlıca Sebebi Siyasi Faaliyet ve Siyasilerdir

Irak Müslüman Âlimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, Irak’taki çözümün her geçen gün daha kötü bir hal aldığını, işgal atmosferinde beklenilen beklentilerin bugün tam ve artarak gerçekleştiğini vurguladı.

Rafidin TV kanalının düzenlediği Hadisu’r Rafidin programına geçtiğimiz Cumartesi katılan Dr. Ed-Dari, Irak’ın karanlık bir tünele girmesinden kaynaklanan korkunun, işgalin yanı sıra mezhep ve etnik köken üzerine inşa edilen siyasi çalışmaların bir neticesi olduğuna dikkat çekti.

Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şu açıklamalarda bulundu: “Ülke, parti adı altında çetelerin kontrolü altına girdi. Yönetimdeki hegemonyalarını bir araç olarak kullanarak Iraklı halkı ötekileştirme ve marjinalleştirmeye çalışıyorlar. Ayrıca siyasi adımlarının altında büyük devletlerin ve bölgesel devletlerin çıkarlarının gerçekleşmesi amacı yatmaktadır. Başı çeken ise İran’dır.

Bu bağlamda sözlerine devam eden Dr. Müsenna Ed-Dari, bugünü, kurtlar sofrasına benzeyen bir durumdan farksız olmakla nitelendirdi. Irak sahasının çeşitli aktörlerin hesaplaştığı sahaya dönüştüğünün altını çizen Ed-Dari, bu aktörlerin ABD, Rusya, İran ve diğer bölgesel cihetler olduğunu açıkladı. Irak sahasının, her kesimin istediği şeyi tecrübe etmeye çalıştığı kötü bir mekâna dönüştüğünü ifade ederek Irak sahasında, Suriye ve Yemen gibi diğer Arap sahalarında şuanda tecrübe edildiğine vurgu yaptı.

Irak Gerçek Bir Uçuruma Sürükleniyor

Genel Sekreter Dr. Müsenna Ed-Dari, sözlerini şöyle sürdürdü; “Irak, uçurumun kenarında durmayacaktır. Tıpkı bazılarının bunu hayal şöyle demesi gibi; Aksine Irak, siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel ve insani gibi her alanda gerçek bir uçurumda durmaktadır. Irak’ta yüzünü her ne tarafa çevirirsen bir acıyla karşılaşmaktasın. Neredeyse Irak’ın hiçbir yerinde Iraklının gerçek bir hayat yaşadığına dair umut pırıltısı görememektesin.

Dr. Müsenna Ed-Dari, sözlerini şöyle yeniledi; “Siyasi, iktisadi, ilmi ve kültürel olarak her seviyede uluslararası ve küresel listelerin en gerisine düşmüştür artık Irak. Olayların yozlaşmasına örnek olarak eğitim dosyası işlenmektedir. Irak asıl olarak doğru bir eğitime ihtiyaç duyduğu için uzman teşkilatlarca standart kalite listesine alınmamıştır. Irak’ın yaşadığı bu acı vakia, ABD ve ona yardım eden, ondan istifade eden İran’ın yaptıklarının fasit bir sonucudur.

İran Hegemonyası ve Açık İşgal

İran’ın rolü ve Irak’taki nüfuzu hakkında Dr. Müsenna Ed-Dari şunları dile getirdi; “Siyasi atmosfer ve ekonomik durum, tamamıyla İran’ın kontrolündedir. Yönetimdeki partilerin güttüğü mezhep temelli politikalar nedeniyle sosyal durum tehdit altındadır.

Ed-Dari sözlerini şöyle sürdürdü: “Irak’taki bütün atmosfer, İran’ın hegemonyası altındadır. Nüfuzuna başladıktan sonra yavaş yavaş gelişme takip etti bunu. Irak direnişi işgali çıkartmaya mecbur kalınca siyasilerden birçoğu, güvenlik anlaşmaları veya direnişten kalanları düzenlemeyi amaçlayan projelere katıma ışığında işgalin farklı bir şekilde kalması için çalıştılar. Böylece nüfuzunu hegemonyaya ve gizli bir işgale çevirmesi için İran’a alan açıldı. Ancak şuanda bu durum gizlenmeyen açık bir işgale ulaşmıştır.”

Genel Sekreter Ed-Dari, Irak’taki İran hegemonyasının nedeninin siyasi faaliyetler, bu faaliyetleri savunanlar, “Amerikalı düşmanlar geçicidir. İran ise geçici değildir. Bu nedenle İran’ın karşısında durabilmek için Amerika işgaline destek olalım” diyenlerin sözlerini bahane edip meyveyi koparmakta acele edenler olduğunu vurguladı. “Çünkü bu kimseler bizzat şuanda İran’ın yanında yer almakta, terör bahanesiyle Iraklı halka karşı kısmen bir savaş yürütmektedirler” ifadelerini kullandı.

Kültürel Savaş

Irak’ta yaşananlar noktasında Dr. Ed-Dari şöyle devam etti: “Irak’ta dönen savaşların detayları birçok kimseye kapalıdır. O kültür savaşıdır. Sadece işgalci Amerikalıları hedef almasına rağmen işgalin ilk gününden beri direniş terör olarak isimlendirdi. Kukla olarak isimlendirilen işgal yardımcıları maruz kalıncaya kadar ilk aşamada böyle isimlendirildi. Ancak işgale karşı direniş ve kuvvetler, o vakitlerde belirli siyasi konjonktürü hep gözetti. Onların direnişi terör olarak isimlendirmesine rağmen onlardan yardım veya muamele sıfatıyla konuştu.”

Irak direnişine karşı ikili oynayanlara şaşırdığını belirten Ed-Dari, Irak direnişinin tarihini ve edebiyatını çalmaya çalıştıklarına dikkat çekti. Direnişi terör şeklinde saydıklarını ve mümkün mertebe işgalci kuvvetlerine son verdiklerini kendilerine nispet etmekte olduklarını vurguladı. O günden bugüne dek tarihin, vesikaların, gazetelerin ve tv kanallarının buna şahit olduğunu ifade ederek her ne kadar ortaya şüphe atma çabaları bulunursa bulunsun unutulması imkan dışı olarak kayıt alına alındığını ve belgelendiğini açıkladı.

Ed-Dari şunlara dikkat çekti: “Kültür savaşı dengeleri değiştirmeyi, gerçeği sulandırmayı, Iraklıların tarihini bulandırmayı hedefliyor. Terör bahanesiyle, asli ihtiyaçlarını ve hukuk taleplerini avundurmak ile Iraklı halktan büyük bir kesimi hedef almak için bunun üzerine çalışılıyor.

Uluslararası Toplum Haşdi Şabi’yi Destekliyor

Irak’taki milisler hakkında ise Dr. Ed-Dari şunları söyledi: “Haşdi Şabi milisleri mezhepçi v tekfirci bir yapılanmadır. Yaptıklarının arka planında bunlar yatmaktadır. Burada Irak’ı tamamıyla ele geçirme çabası bulunmaktadır. Savaşa katılan kuvvetlerinin geneli aslen milistir. Uluslararası yardım ve destek görmektedirler. Uluslararası ve bölgesel kuvvetlerin istediği ölüm, gasp, yıkım ve soykırım görevlerini icra etmektedirler.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Ed-Dari, Irak’taki savaşın terörle savaş olmadığını savunuyor. Bütün bu yaşananların bölge durumunu dizayn etmeyi ve halkla bağlantısını kesmeyi isteyen sloganlar olduğunu vurguluyor. Uluslararası toplumun hiçbir zaman güven vermediğine vurgu yapan Ed-Dari, HEYET açıklamalarında verilen cevapların tamamının vacibi yerine getirmek, hüccet ikame etmek ve Iraktakilerin zulmün kalkması taleplerine sağır kalanları ispat etmek babında olduğuna dikkat çekiyor.

Siyasi Düzenleme

Program sunucusunun siyasi düzenleme hakkındaki sorusunu cevaplayan Ed-Dari şunları söyledi; “Bu düzenleme, belirli bir çatıyı dayatmaktadır. Bu da Iraklıları temsil etmeyen, göçmenlerin yoksunluk içerisinde kalması üzerinde entrikalar çeviren siyasi faaliyetler çatısıdır. Irak’taki siyasi vakianın meşruiyetini arzulayan bir projedir. Bunu başlatanlar, isimlendirdikleri gibi tarihi düzenlemeyi başlatmaya ehil olmayan kimselerdir. Düzenleme girişimi gerçekleştirmeye kadir olan gerçek ulusal komutanlıklar Irak’ta maalesef yoktur.”

Söz konusu programda başka bir çok dosya daha masaya yatırıldı. Özellikle Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin insani yardım alanında gayretleri, zor şartlar altında yaşamaya çalışan göçmenlere destekleri Genel Sekreter Ed-Dari tarafından açıklandı.

Ayrıca Amerika seçimlerinin sonuçlarına güven ve Irak’a ve bölgeye yansımalarını da konuşan Ed-Dari, konuşmasını bitirmeden önce işgale karşı olan kuvvetlerin gayretinden bahsetti. Bu kuvvetlerin ahdine devam ettiklerini, Irak’ı kuşatan kötü vakiaya rağmen ümitsizliğe kapılmadan her aşamada ahdini ve azmini yenilediğini vurguladı.

 

 

HEYET Net

471 total views, 1 views today