“Ümmetin Hafızasında Irak Müslüman Alimler Heyeti ve Şeyh Haris Ed-Dari” Toplantısı Sona Erdi

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde enformasyon çalışmaları yürüten Kültür ve Basın Birimi’nin Ümmet Araştırma ve Rafidin Stratejik Araştırma Merkezleriyle yardımlaşarak Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlediği “Ümmetin Hafızasında Irak Müslüman Alimler Heyeti ve Şeyh Haris Ed-Dari” adlı ilmi toplantının çalışmaları geçtiğimiz Pazartesi akşamı son buldu.

Sabah ve akşam olmak üzere iki oturum düzenlenen toplantıda çeşitli alanlarda hazırlanmış araştırma ve çalışmaların sunulmasına tanık olundu. Aynı şekilde araştırmacı ve konuklar arasında çeşitli konular tartışıldı. Toplantının birinci oturumu Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde insani yardım çalışmaları yürüten Yardım Birimi yetkili tarafından arz edilen ‘Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin İnsani Yardım Çalışmaları’ konulu detaylı araştırma ile başladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin gerçekleştirdiği insani yardım kampanyaları, Irak’ın içerisinde yardım çalışmalarına engel çıkartan sorun ve problemler gibi konuları içeriyordu söz konusu araştırma.

Oturumda söz hakkı alan İnsan Hakları Birimi Resmi Sözcüsü Dr. Eymen El-Ani, “Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin İnsani Alandaki Öncelikleri” adlı kapsamlı araştırmasını konuklara sunarak bu alandaki hukuki çalışmalardan bahsetti. Aynı şekilde İnsan Hakları Birimi’nin rapor çalışmalarına ve içerdiği bilgi kaynaklarına eşlik eden gerekçe ve şartları detaylıca açıkladı.

Toplantının birinci oturumunda sunulan araştırmalar arasında Kültür ve Basın Birimi Başkan Yardımcısı Haris Ezdi’nin “Basın Ahlakı ve HEYET’in Basın Açıklamalarına Etkisi” adlı araştırması da bulunuyordu. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin yaptığı basın açıklamalarında dayandığı ilke ve kurallara değinen Ezdi, açıklama şeklinin -işgalin devam ettiği göz önünde bulundurularak- işgali ve işgalden sadır olan siyasi çalışmaları mutlak anlamda reddetmek temelinden yola çıktığını vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin sosyal alandaki rolüne ilişkin Dr. Ömer Nekib, “Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Sosyal Çalışmaları ve Irak Toplumuna Etkisi” konulu özel bir çalışma sundu. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin sosyal dayanışmanın her türlüsüne yol açtığına işaret eden Nekib, dayanışmanın her türlüsüne el atmaktan hiçbir zaman geri durmadığına vurgu yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin davet çalışmalarına ilişkin Dr. Ömer Ravi, “Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Davet Alanındaki Çalışmaları” adlı araştırmasını konuklarla paylaştı. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin davet alanındaki çalışmalarında dayandığı yönteme değinen Ravi, HEYET’in taraf tutmaksızın bütün isimleri/oluşumları kapsayan bir çatı görüşüne sahip olduğunu belirtti.

Toplantının ikinci günündeki birinci oturumun sonunda Araştırmacı Cihat Beşir, “Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin İran’ın Irak’taki Hegemonyasına Bakışı” adlı çalışmasını paylaştı. Söz konusu çalışma işgalden sonra Irak’ın her alanında İran’ın hareketliliklerini içeriyordu.

Toplantının ikinci gününün ikinci oturumunda ise dört farklı araştırmaya yer verildi. Söz konusu araştırmalar arasında İyad El-İnaz’ın “Şeyh Haris Ed-Dari’nin İlkeli Duruşu ve Stratejik Düşüncede Etkisi” adlı çalışması, Dr. Nasır Fehdavi’nin “Şeyh Haris Ed-Dari, Cihadi Yaşam ve Ulusal Yürüyüş” adlı çalışması, Dr. Casim Şemri’nin “Ümmetin Alimleri ve Düşünürlerinin Gözünde Şeyh Haris Ed-Dari” adlı çalışmaları bulunuyordu.

Son oturumda aynı şekilde iki ayrı araştırma daha sunuldu. Bunlardan biri Dr. Naif Şemri’nin “Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin İşgale ve Mevcut Siyasete Karşı Konumunun Uluslararası Hukuki Boyutları” adlı çalışmasıydı. Öte yandan Ümmet Araştırma Merkezi’nin Müdürü tarafından merhum Şeyh Haris Ed-Dari’nin teliflerinden biri toplantıda okundu. Daha sonra toplantı Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari teşekkür konuşmasıyla son buldu. Dr. Müsenna Ed-Dari, genel olarak konuklara ve özel olarak araştırmacılara ayrı ayrı teşekkür etti.

 

HEYET Net

344 total views, 1 views today