Pazarlık Yapmayın, Şartlarınızı Dayatın!

Talat Rumayyih

ABD’nin yeni Başkanı Trump, İran konusunda karmaşık bir oyun oynamaktadır. Başta Irak konusu olmak üzere İran’a karşı basın ve siyasi saldırıları, artan tehditleri “her Amerikalı lider yeni bir savaşı tutuşturmakta” kuralı dikkate alınarak veya “Rusya ve Çin’e karşı koymaya yakınlaşma çabası” göz önünde bulundurularak yorumlanması yeterli değildir. Aksine birçok yönü olan bu oyunun ilk amacı Arapları hedef almak olduğu açıktır. Aynı şekilde bu oyun, birçok Arap komutan ve aydınların düştüğü meşhur hataları, tarihi hataları derinlemesine araştırmaya ihtiyaç duymaktadır.

İran’ın Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan’da işlediği suçlardan Trump fazlasıyla faydalanıyor. Lisan-ı haliyle şunu diyor; İran’ın işlediği bu suçlara son verecek tek kişi benim. Bunun mukabilinde Araplardan, teslimiyet talep ediyor. Arapların İran’ın suçlarına karşı duruşunu fırsata çeviriyor ve İran’dan ABD’nin çıkarlarına boyun eğmesini istiyor.

İranlılara şöyle diyor; bölge devletlerinin tamamında Arap düşmanlarınızı çepeçevre kuşatabildiniz artık. Hatta dünyanın her köşesindeki yükselen Sünni düşmanlarınızı kuşattınız. Bu nedenle ABD’ye, size karşı koyarken Arap ve Sünnilerin desteğini alarak size karşı en geniş hareket etme imkanı sağladınız. İran’a şunu diyorum; Arap mıntıkalarında sömürgeci nüfuzunuzun ve varlığınızın elde ettiği şeylerden vazgeçme karşılığında Arapların size karşı duruşunu satmaya hazırız. ABD’nin çıkarları için mevkilerinizi terk edin.

Trump ticaret ve iş adamıdır. Araplar çıkarları için değil, ABD’nin çıkarları için İran’a bölgeden çekilme teklifini sunuyor. Bu nedenle İran’ın faaliyetlerini destekleyen askeri kuvvetlerinin pozisyonunu asla değiştirmeksizin devamlı İran’ın rolünden, varlığından ve nüfuzundan konuşurken görüyoruz kendisini. Bunun nedeni; İran’ın çekildiği bölgeleri ele geçirmeye, hâkimiyet kurmaya hazır kıta bekleyen askeri kuvvetleridir.

Ancak bundan daha tehlikelisi; Trump Arap kesimine tehlikeli türden boyun eğme, teslimiyet teklifini sunuyor.

Trump Araplara şunu diyor; burada düzeni korumaya hazırım veya yönetimi düşürmeyi hedefleyen İran tehlikesini savmaya. Arapların, Siyonistlerle aleni bir şekilde müttefik olması, Arapların Filistin sorunuyla ilişkilerini bitirmesi karşılığında bölgedeki silahlı İran problemini sonlandırmaya hazır. Daha açık bir ifadeyle Trump Araplarla mübadelede bulunuyor. Özet olarak Siyonist Yahudi devletini kabul edip, Filistin’i tekrardan alma hayallerine son vererek Filistin sorununun son bulduğunu ikrar etmeleri karşılığında İran tehdidine son vereceğini belirtiyor. Hatta Filistin devleti veya devletçiği hikayesine son verip Filistin’de kurulacak tek devlete muvafakat etmelerini ve desteklemelerini talep ediyor. Birinci merhale 1948’de Filistinlilerin kapı dışarı edilmesinden ardından sonraki aşamada batıdan da Filistinlilerin kapı dışarı edilmesi amaçlanıyor.

Buradaki tehlike, ABD ve Siyonistlerin çıkarlarını gerçekleştirmek için Arapların, İranla mücadelede kullanılmasıdır. Aynı şekilde İran işgalinin, ABD ve Siyonistlerin işgaliyle tebdil edilmesidir. Önceki tecrübelerimize göre bu durum, daha tehlikeli ve şiddetli durmaktadır.

Amerika Irak’a karşı operasyon hazırlığı sırasında Amerika idaresi, Irak’a karşı operasyon ile Filistin meselesi kazanımlarını gerçekleştirme arasında ‘bağlantı’ ifadesini kullandı. Birçok kurnazlığın ardından Irak’ı satmak için ‘bağlantı’ başlığı altında “Filistin sorunu etrafından barış görüşmeleri” diye isimlendirilerek pazarlandı. Madrid toplantısının düzenlenmesi karşılığında Irak’ın bombalanmasına hatta bunun çeşitli yollarla süslenip pazarlanmasına Arapların hoşgörüsüyle irtibatlandırıldı. Olayların gelişmesinin ardından Irak’ın yıkıma uğratılması ve işgal edilmesi ile Gazze’de özerkliğin gerçekleşmesi arasında bağlantı kuruldu.

Bu öneri bazı Araplar tarafından kabul edildi ve bu iş, yeni bir mübadelenin dahil olmasıyla son buldu. Biz bunu gözlerimizin önünde gerçekleşirken şahit olmaktayız. Bu noktada bazıları, İran’ın hizaya getirilmesi ve hatta bombalanması hususunda Amerika’yla anlaşmamızın ne gibi bir zararı olur demektedir. Bu hatalı bir sorudur. Çünkü bu, Arapların İran’a karşı koyma ve bombalanması noktasındaki pozisyonunla ilişkili değildir. Nitekim İran, işledi toplu katliam, cinayetler ve neden olduğu etnik temizlik nedeniyle yüz defa bombalansa bile yeterli değildir. Ancak Amerika’nın çıkarları için değil, Arapların çıkarları için olmalıdır bu.

Doğru sorulacak soru şu olmalıdır; İran’a karşı bu karşı koymada ödeyeceğimiz bedel nedir? Amerika’nın mücadele yolu en uygun yol olması bizim gücümüze göre midir yoksa değil midir? Mücadele esnasında ve sonrasında bizden başkasının çıkarları olmadan çıkarlarımızı nasıl gerçekleştireceğiz? İranla mücadele edilirken Amerika’nın pazarlıklı yöntemlerine uyarak onun konumuna yaklaşmaktan uzak durmamız gerekmektedir. İran tehlikesinin baş mimarının Amerika olduğunu, Irak ve Afganistan işgallerinde İranlı suç milisleri teşkil etmesini sağlayarak bizzat onun stratejik ve taktiksel yayılmalarını gözettiğini, iki ülkeyi onun ellerine teslim ettiğini herkes çok iyi bilmektedir.

Amerika’nın bizim için hazırladığı tuzağa düşmememiz gerekmektedir. İster Irak’ın işgali ve savaşı pazarlansın isterse Filistin konusu olsun. Önemli olan ümmetimizin stratejisinin Pers ve Rumlarla mücadele üzerine kurulu olmasıdır. Bazen Perslilerin, bazen Rumların bazen de başkalarının hedeflerini gerçekleştirme üzerine değil.

Mübadele etmeyin, batılıların –İran ve Siyonist oluşumların- projeleri arasında dönen çatışmalarda şartlarını koşun. Bu iki proje bizim üzerimizde hakimiyet kurmak için çekişmektedir. Her biri kuvvetiyle gururlanmakta, bizim cesetlerimiz üzerinde bir diğerini yok etmeye çalışmaktadır. Pazarlığa tutuşmayın, aksine ümmetin projesine yönelin. İşte bu bağımsızlık fikrinin cevheridir.

Pazarlığa tutuşmayın, ümmetimizin yükselişi zafer elde etmek için zemine dönüştü. İki projede de pazarlık yapmayın. Bizim şartlarımızı dayatmamız gerekmektedir. Bu şartların ilki, Amerika’nın Irak halkını terk etmesi olmalıdır.

 

Bu makale HEYET.net için özel olarak çevrilmiştir. Arapça Orijinali için LÜTFEN TIKLAYIN

 

564 total views, 1 views today