HEYET: Iraklılar İşgalden Sonraki Her Aşamada Kurban Olmaya Devam Ediyor

Irak Müslüman Alimler Heyeti, “Irak’ın karanlık ve trajedik manzarasından kurtaracak kapsayıcı çözüm, işgalden günümüze dek Iraklıları zayıflatan başarısız durumu onaracak ana ve önemli esasların ikame edilmesiyle mümkündür.” ifadelerini kullandı.

Amerika ve İngiltere’nin Irak’ı işgal ettiği günün 14. yıldönümünde Genel Sekreter Ed-Dari’nin okuduğu açık mektupta Irak Müslüman Alimler Heyeti şunları vurguladı: “Devam eden Amerika işgali ve peşinden bıraktığı mevcut siyaset, ülkenin gerçek sorunu olmaya devam ettiği gibi ülkede yaşanan ve yaşanıyor olan bütün sorunların altında yatan nedenler de yine bunlardır. Küresel ve bölgesel anlamda mevcut siyasetin destek görmesi, kaçınılmaz tek çıkış ve tercih yolu olarak kabul edilmesi,  ülkenin trajedisini artırmakta ve Iraklı halkın yaşadığı acıları ve mihneti daha bir uzatmaktadır. Bütün bunların altında yatan sebebin mevcut siyaset, ona ilhak edilenler ve acı tecrübeleri olmasına rağmen bu tutumdan vazgeçilmemektedir.”

İşgal sonrası aşamaların tamamında Iraklı halkın, kurban olmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada zulme ve düşmanlığa maruz kalarak canlarını verenlerin, keyfi tutuklamalara maruz kalanların, vahşice, sadistçe işkencelere maruz kalanların, hicret edenlerin, göç edenlerin ve garip kalanların, evleri yıkılanların, tarlaları ve bostanları yakılanların, mülkleri müsadere edilenlerin yine onlar olduğuna vurgu yapıldı. Modern çağın suçu olan işgalin bedelini hiçbir suç işlemeksizin ödemeye devam ettikleri belirtildi.

Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bundan daha kötüsü seslerinin kısık, rollerinin kenara itilmiş, beklentilerinin değişmiş olmasıdır. Kendi geleceklerinin ve ülkenin geleceğinin inşası, bastırılmış ve başladığı anda bu düşünceler hemen toprağa gömülmektedir. Ülkenin dışından gelen herhangi bir tercihe veya ülkenin zenginliklerine musallat olan veya hakimiyet kuran siyasetçilere karşı bir ümitsizlik havasına kapılmışlardır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti sözlerine şöyle devam etti: “İhmal politikalarına devam etmek, Iraklıların özgürlüğünü, güvenliğini, istikrarını ve birliğini gerçekleştirecek gerçek ve ciddi çalışmalara kayıtsız kalmak, Irak’ın sorunlarını tamamıyla çözecek bir görüş ortaya koymadan tecrübe edilmiş eski çözüm yollarında ısrar etmek, İran hegemonyası karşısında Arap ve bölgesel aktif bir bilincin yokluğu Iraklılar için kayda değer bir şey gerçekleştirmeyecektir. Tıpkı önceki adımlarda olduğu gibi yine başarısızlıkla sonuçlanacak, herkes beklenen sonuca katlanacak ve ardından Irak’ın ve Iraklıların sorunlarını artıracak acı dolu yansımalar bırakacaktır.

Bu bağlamda HEYET, mevcut siyasetin başarısız durumunun, içerde olanları, yakın olanları veya dahil olmak isteyenleri gerçek bir gözden geçirme işlemine çağırıyor dedi. Özellikle kendisiyle başlayan, kendisiyle son bulan zalim, ötekileştiren, mezhepçi ve ırkçı kural ve sınırlamalara uygunluk arz ederek Amerika’nın yeşil ışık yakmasından sonra bunun gerekliliğine dikkat çekerek gelecek dört yılda da Iraklıların acıları devam edeceğini vurguladı.

Irak’ı içinde bulunduğu durumdan kurtaracak kapsayıcı çözüm hakkında HEYET şu esaslara yer verdi: “İşgalden günümüze dek Iraklıları zayıflatan başarısız durumu onaracak ana ve önemli esaslar üzerine ikame edilmesi gereklerdendir. Bu esasların en önemlileri; Halk ve toprak olarak Irak’ın birliğini gözetmek, öne sürülen bahaneler her ne olursa olsun bölünmesine karşı çıkmak, problemlerini çözmek, herkesin haklarını koruyan ciddi ve yapıcı diyalog ile ülkenin birliği ve egemenliği çerçevesinde sorunları tedavi etmek…”

Açıklamada bütün bunların ulusal siyasi sistemin gölgesinde ve barışçıl yollarla gerçekleştirilmesi, devlet inşa etmek için siyasi çokluğun esas olarak kabul edilmesi, siyasi istibdadın her türlüsünden, her türlü ötekileştiren yollardan uzak durulması gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca “Irak’ın bağımsızlığını ve egemenliğini garanti altına almak, uluslararası arenadaki eski konumunu tekrar kazanması için çalışmak, komşu ülkelerle en güzel ilişkileri kurmak, iyi komşuluk esaslarını kuvvetlendirmek, ortak çıkarlara ve karşılıklı ilişkilere saygı göstermek, hiçbir devletin içişlerine karışmamak…” ifadelerine yer verdi.

HEYET tarafından yayınlanan açıklamada dikkat çeken diğer esaslar şöyle sıralandı: “Irak’ın zenginliğini ve servetlerini korumayı üstlenmek, dış düşmanlardan bunları korumak, ülkeyi geliştirecek ve ilerletecek şeyleri gerçekleştirmek, işgalin eserlerini izole etmek, yolsuzları hesaba çekip hakkı ehline tevdi etmek… Bağdat hükümetiyle gayri ciddi sınırlama ve normalleşme politikalarına son vermek, Irak’ı çöküşe sevk eden felaketlerin ve problemlerin her türlüsünden kurulan siyasi sitemi korumaya gayret etmek…

Açıklamada “bu münasebetle Irak’ın kahraman direnişini bir kez daha selamlamayı fırsat biliyor ve başarılarını ve işgal planlarının ve projelerinin karşısında duran, yıllarca bu planların başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olan duruşlarını, Irak’ı ve bölgenin tamamını korumak için katılımlarını hatırlatıyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Her türlü baskı, ötekileştirme, cezalandırma ve alternatif oluşturma araçlarının kullanılarak bu direnişin yok edilme çabalarının, bazı dönemlerde olumsuz etkisi olsa da hiçbir zaman sonuç vermediği ve hiçbir zaman sonuç vermeyeceğine dikkat çekildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şu ifadeler kullanıldı: “Bu aynı zamanda Felluce savaşı anıları ışığında direnişin bütün gruplarına, sahada yaşananlar hakkında görüş belirtmeleri, pozisyonlarını duyurmaları için bir çağrıdır. Böylece tekrardan birçok insanın umutları geri dönsün. Gerçek ve canlı direnişin, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için halkın umudu olduğunu doğrulasın. Özellikle Iraklıların tamamının arzularını ifade eden bilinçli bir özgürlük hareketi olduğunu, kendisi için kurulan her türlü tuzaktan, aşırılığa ve özel projelere çekilme çabalarından uzak durduğunu ispatlayan Irak direnişi gibi olduğu zaman, istenilene ulaşılacaktır.

Allah’tan Irak’a ve Iraklılara lütfetmesini, onlardan sıkıntılı olanların sıkıntılarını gidermesini, yakın bir kurtuluşla bizleri nimetlendirmesini, göçmenlerin ve muhacirlerin topraklarına, şehirlerine, köylerine dönmesini, barışın Irak’ta ve bütün bölgede yayılmasını niyaz ediyoruz. Hiç şüphesiz O duaları işiten ve icabet edendir.

 

HEYET Net

541 total views, 1 views today